Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 15 – Đời Sống Mới Trong Chúa

Ngày 15 – Đời Sống Mới Trong Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc


Cô-lô-se 3:1-11

1 Vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. 2 Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất, 3 vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. 4 Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang.

5 Vậy hãy giết chết những dục vọng trần tục như gian dâm, bất khiết, tình dục dâm đãng, ước muốn xấu xa và tham lam; vì tham lam là một hình thức thờ hình tượng; 6 bởi những điều nầy, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng trên những con không vâng phục.(e) 7 Lúc trước, anh em đã từng sống trong những điều nầy và cư xử như vậy. 8 Nhưng bây giờ, hãy từ bỏ tất cả những điều ấy, tức là thịnh nộ, buồn giận, độc ác, phạm thượng, và lời nói tục tĩu từ miệng anh em. 9 Chớ nói dối nhau vì đã lột bỏ người cũ cùng các công việc của nó 10 mà mặc lấy người mới, là người đang được đổi mới trong nhận thức, theo hình ảnh Đấng tạo dựng người ấy. 11 Tại đây không còn phân biệt người Hi Lạp hay người Do Thái, người nhận cắt bì hay không nhận cắt bì, người dã man, người Sy-the, người nô lệ hay tự do; nhưng Đấng Christ là tất cả và trong tất cả.

SUY GẪM:

C. 1 Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Jêsus từ kẻ chết sống lại và ngồi bên hữu Ngài (Thi thiên 110:1). Điều này bày tỏ Đấng Christ là vị vua vĩ đại, chủ tể trên hết thảy mọi loài. Chúa Jêsus Christ – Đấng đã chiến thắng tội lỗi là sự chết, ngự trên ngôi vinh hiển Ngài là chủ, và là Vua của cuộc đời chúng ta. Ngài ban cho chúng ta năng quyền trên trái đất và bầu trời và cho phép chúng ta chiến thắng thế gian bằng lời của Ngài.

C. 1, 2 Cách sống cho những người cùng dự phần trong sự sống với Chúa phục sinh là không nghĩ về những việc của thế gian này, nhưng tìm kiếm những việc trên trời. Khi trước chúng ta vốn bị trói buộc với thân thể hư mất, mắt chúng ta bị trói chặt vào những điều tạm bợ, nhưng bây giờ chúng ta có được sự sống mới trong Đấng Christ. Có phải bạn đang đặt lòng mình nơi vinh hiển, sự khôn ngoan, quyền năng, và tình yêu của Đức Chúa Trời không? Hay bạn đang đặt lòng mình vào những điều giống người thế gian ưa thích như của cải, chứng khoán và đầu tư?

C. 5, 6 Khi trở nên một với Đấng Christ và đời sống cũ của bạn đã chết, có điều nào trong đời sống bạn như thói quen tội lỗi hoặc ý nghĩ mà bạn chưa từ bỏ được không? Chúng ta phải rèn luyện chăm chỉ, giết bỏ bản chất con người trần tục để những ý nghĩ xấu xa không thể chiếm hữu trong lòng khiến chúng ta phải đối mặt với cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện  Cầu xin Chúa cho các tân tín hữu mỗi ngày trang bị lời của Ngài và chiến thắng thế hệ tội lỗi này.

Bình Luận:

You may also like