Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Con Yêu Ngài

Ngày 30 – Con Yêu Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc


Thi Thiên 116:1-11

1 Tôi yêu mến CHÚA

Vì Ngài nghe lời cầu xin của tôi.

2 Suốt đời, tôi cầu khẩn Chúa

Vì Ngài lắng tai nghe tôi.

3 Dây Tử Thần buộc quanh tôi,

Sự đau đớn của Âm Phủ nắm lấy tôi;

Tôi đau khổ và sầu não;

4 Nên tôi cầu khẩn danh CHÚA:

Lạy CHÚA, xin giải cứu linh hồn tôi.

5 CHÚA công chính và ban ân huệ;

Đức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.

6 CHÚA gìn giữ người chân thật;

Khi tôi bị nguy khốn Ngài giải cứu tôi.

7 Hỡi linh hồn ta, hãy an tâm trở lại,

Vì CHÚA đối xử rộng rãi cùng ngươi.

8 Vì Ngài đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết,

Mắt tôi khỏi giọt lệ

Và chân tôi khỏi vấp ngã.

9 Tôi sẽ bước đi trước mặt CHÚA

Trong đất người sống.

10 Tôi vẫn tin dù tôi nói:

Tôi đau khổ vô cùng.

11 Trong khi lo sợ tôi nói:

Mọi người phàm đều không đáng tin cậy.

SUY GẪM:

C. 5, 6 Đức Chúa Trời đã không xoay khỏi những ai nắm chặt Ngài và nhận biết rằng họ không thể làm điều gì được nếu không có Ngài. Mặc cho vì lỗi lầm của mình hay vì hoạn nạn, nếu khi không còn hi vọng nào thì hãy nghĩ xem, điều duy nhất chúng ta có thể làm đó là nương dựa vào ân điển, sự công bình và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời.

C. 1-4, 8, 9 Tác giả Thi thiên hứa rằng ông sẽ yêu mến, cầu nguyện và sống “trước mặt Chúa” trên “thế gian này” hễ khi nào ông còn sống (c.2). Vì Đức Chúa Trời đã lắng nghe khi ông kêu khóc lên Ngài trong cơn đau đớn, và Ngài đã giải cứu, an ủi khi ông cần sự yên ủi lúc hoạn nạn hay phải đối diện với âm phủ (c.3). Khoảnh khắc dường như Chúa xoay khỏi ông thực ra đó là lúc ông thực sự kinh nghiệm rằng Chúa có thật. Chúng ta có nên lo lắng không khi mọi việc quá suôn sẻ mà dường như mình không cần cầu nguyện gì cả, hay chúng ta có nên biết ơn không khi có quá nhiều điều cần cầu nguyện?

C. 10,11 Khi hoạn nạn đến, tác giả Thi thiên không tin cậy nơi con người nhưng thành thật nói với Đức Chúa Trời về tất cả mọi điều ông đang trải qua. Nếu bạn đang bị tổn thương, hãy nói với Chúa mình đang tổn thương. Điều này khác với phàn nàn. Đây là bước đầu tiên trong việc đến với Chúa bằng sự tin cậy và phụ thuộc.

Cầu nguyện  Giữa vòng hoạn nạn, xin giúp con khám phá Đức Chúa Trời càng rõ ràng hơn.

Bình Luận:

You may also like