Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 1 – Thời Kỳ Tươi Mới

Ngày 1 – Thời Kỳ Tươi Mới

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Đọc:
Công vụ 3:17-26

 

Hãy ăn năn…, hầu cho các thời kỳ tươi mới sẽ đến từ sự hiện diện của Chúa. – Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19

 

Bạn thấy điều gì tươi mát nhất! Thức uống lạnh trong một ngày nắng nóng chăng? Một giấc ngủ trưa chăng? Nghe nhạc thờ phượng ngợi khen chăng?
Chủ đề tươi mới theo Thánh Kinh có nhiều ý nghĩa thuộc linh và thuộc thể khác nhau. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy sự tươi mới nhờ nghỉ ngơi ngày Sa-bát (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:12), dùng nước mát sau sinh hoạt thuộc thể (Các Quan Xét 15:18-19), nhờ nhạc êm dịu (1 Sa-mu-ên 16:23), và mối thông công khích lệ (2 Ti-mô-thê 1:16).
Sứ đồ Phi-e-rơ mô tả thời kỳ tươi mới thuộc linh diễn ra nhân Ngày Ngũ Tuần. Ông khuyên thính giả ăn năn và đáp ứng Phúc Âm “hầu cho các kỳ tươi mới sẽ đến từ sự hiện diện của Chúa” (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19). Câu nói của sứ đồ đặc biệt có ý nghĩa đối với cử tọa Do Thái liên quan đến thời kỳ ngàn năm bình an, khi Đấng Mê-si sẽ cai trị. Nhưng tin mừng về sự sống thuộc linh cũng mở rộng cho dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 10).
Ngay cả ngày nay là cơ đốc nhân, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được thời kỳ tươi mới bằng cách lắng lòng tĩnh nguyện và đọc Kinh Thánh. Khi dành thì giờ ở riêng với Chúa, chúng ta có thể kinh nghiệm sự bình an cùng niềm vui của Ngài vốn làm tươi mới tâm linh chúng ta. Bạn há không biết ơn về những thời gian tươi mới thuộc linh này mỗi ngày sao?

 

Khi đến gần Đức Chúa Trời, tâm trí chúng ta được tươi mới và sức lực chúng ta được phục hồi.

 

MS Phạm Hơn – ODB Ministry (Theo Dennis Fisher)

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like