Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Câu Hỏi Của Đức Chúa Trời Và Sự Yên Lặng Của Giô-Na

Ngày 26 – Câu Hỏi Của Đức Chúa Trời Và Sự Yên Lặng Của Giô-Na

by Ban Biên Tập
30 đọc


Giô-na 4:1-11

1 Nhưng Giô-na bực mình lắm và nổi giận. 2 Ông cầu nguyện CHÚA:

“Ôi, lạy CHÚA, có phải đây là điều con đã nói khi con ở tại quê hương con không? Chính vì thế mà con đã vội vã trốn sang Tạc-sít vì con biết Chúa là Đức Chúa Trời nhân từ, hay thương xót, chậm giận, và giàu tình yêu thương, lại sẵn sàng đổi ý không giáng tai họa. 3 Lạy CHÚA, con cầu xin Ngài cất mạng sống con ngay bây giờ, vì con thà chết còn hơn sống.” 4 CHÚA đáp: “Con giận có đúng không?”

5 Giô-na đi ra khỏi thành, ngồi ở phía đông thành. Tại đó, ông dựng cho mình một cái chòi, và ngồi trong chòi, dưới bóng mát, chờ xem điều gì sẽ xảy đến cho thành. 6 CHÚA, Đức Chúa Trời sắm sẵn một cây thầu dầu. Cây mọc lên cao, rợp bóng mát che đầu Giô-na, cứu ông khỏi sự khổ nhọc. Giô-na rất thỏa lòng về cây thầu dầu này. 7 Nhưng ngày hôm sau, vừa lúc rạng đông, Đức Chúa Trời sắm sẵn một con sâu, sâu cắn cây thầu dầu, cây liền khô héo. 8 Khi mặt trời lên cao, Đức Chúa Trời sắm sẵn một ngọn gió nóng cháy từ phương đông thổi đến. Mặt trời rọi thẳng xuống đầu Giô-na, ông dường như muốn ngất đi và cầu xin được chết: “Con thà chết còn hơn sống.” 9 Đức Chúa Trời hỏi Giô-na: “Con giận vì cây thầu dầu khô héo có đúng không?” Giô-na đáp: “Con giận đúng lắm, con giận đến nỗi muốn chết.”

10 CHÚA phán: “Con tiếc cây thầu dầu mà con chẳng cực nhọc vì nó, cũng chẳng làm cho nó lớn lên. Nó mọc lên trong một đêm, đêm hôm sau lại chết đi. 11 Còn Ta, lẽ nào Ta lại không thương tiếc thành Ni-ni-ve to lớn kia, với hơn một trăm hai mươi ngàn người chưa biết phân biệt tay phải và tay trái, cùng với bao nhiêu súc vật sao?”

SUY GẪM:

C. 6-8 Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo nên mọi việc và là Đấng làm nên lịch sử. Theo ý muốn Ngài, Ngài sẽ tuôn đổ ân điển hoặc lấy đi. Đức Chúa Trời, Đấng muốn Giô-na xoay bỏ Ngài để kinh nghiệm được cơn bão trên thuyền (c1:34) và chuẩn bị con cá (c1:17). Đấng ấy giờ đang dạy Giô-na về sự tể trị của Ngài qua cây thầu dầu, con sâu và cơn gió phía đông. Thậm chí ngay trong ngày hoạn nạn của bạn, liệu bạn có nhận biết được sự tể trị của Chúa không?

C. 4, 9-11 Qua ba câu hỏi, Đức Chúa Trời chỉ ra thái độ không xứng hợp của Giô-na. Đối với Giô-na, ông nghĩ rằng lòng tin từ chủ nghĩa yêu nước và dân tộc của mình quan trọng hơn ý muốn của Đức Chúa Trời và sự kêu gọi làm tiên tri của ông. Nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài muốn cả thế giới nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời và trở lại cùng Ngài. Vậy nên, Ngài đối xử với họ cũng bằng lòng kiên nhẫn và ân điển lớn lao như Ngài đối với những dân tộc khác.C. 6-9 Cảm xúc hạnh phúc của Giô-na về cây thầu dầu và sau đó giận dữ chính là do sự ích kỉ cá nhân của ông. Một thái độ ích kỉ khác nữa là khi ông xin Chúa giết ông vì ông không thể chấp nhận cảm giác khó chịu này thêm một giây phút nào nữa. Điều gì đang khiến cho bạn bực tức? Đây có thực sự là điều chính đáng khiến chúng ta nên giận không?

Cầu nguyện  Hãy giúp con tránh sự ngu ngốc và vị kỷ khiến con có thể bị lòng tham vây hãm mà không thấy hay tận hưởng được tình yêu của Chúa.

Bình Luận:

You may also like