Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Trong Bụng Cá

Ngày 24 – Trong Bụng Cá

by Ban Biên Tập
30 đọc


Giô-na 1:17-2:10

17 Nhưng CHÚA sắm sẵn một con cá lớn nuốt chửng Giô-na. Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.

1 Từ trong bụng cá, Giô-na cầu khẩn CHÚA, Đức Chúa Trời của ông. 2 Ông nói:

“Trong cơn hoạn nạn tôi cầu khẩn CHÚA,

Và Ngài đáp lời tôi.

Từ lòng Âm Phủ con kêu cứu,

Thì Chúa nghe tiếng con.

3 Chúa ném con xuống vực sâu,

Xuống tận lòng biển,

Dòng nước biển bao bọc con,

Hết thảy những luồng sóng to và sóng cồn của Ngài

Cuộn lên ngang qua đầu con.

4 Con tự nhủ: ‘Con đã bị quăng xa Khỏi Chúa,

Dù vậy, con lại sẽ được ngắm

Đền thánh Ngài.’

5 Nước phủ lấp con, làm con nghẹt thở,

Vực thẳm bao bọc con,

Rong biển vướng víu đầu con.

6 Con đã xuống tận nền các núi,

Đến nơi có then cài nhốt kín con vĩnh viễn.

Thế mà, ôi lạy CHÚA, Đức Chúa Trời của con,

Ngài đã đem mạng sống con lên khỏi hố thẳm!

7 Khi con sắp ngất đi,

Con nhớ đến CHÚA,

Và lời cầu nguyện con lên thấu đến Ngài,

Tận trong đền thánh Ngài.

8 Những người thờ lạy các thần tượng giả dối

Từ bỏ Đấng Yêu Thương thành tín,

9 Về phần con, con sẽ hát ca ngợi Chúa,

Con sẽ dâng tế lễ cho Ngài,

Con sẽ thực hiện điều con hứa nguyện.

Chỉ CHÚA mới có quyền giải cứu!”

10 CHÚA ra lệnh cho cá, và cá nhả Giô-na ra trên đất khô.

SUY GẪM:

C1: 17 Một cơn bão lớn ập đến và Giô-na bị ném xuống biển (c2:3) nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một con cá lớn nuốt Giô-na để cứu ông. Ngay trước lúc Giô-na cầu nguyện trong bụng cá, Đức Chúa Trời đã bắt đầu kế hoạch cứu Giô-na của Ngài. Ngày nay cũng vậy, Đức Chúa Trời quở trách và uốn nắn chúng ta cho đến khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi hoàn toàn. Và Đức Chúa Trời giải cứu khỏi những gian khó để chúng ta biết Ngài cách đúng đắn.

C2: 4 Giô-na đã nghĩ rằng việc chết dưới biển là một cách Chúa phạt ông, nên ông đã tan vỡ khi nghĩ đến việc mình không còn có thể đi vào đền thánh để thờ phượng và ngợi khen Ngài nữa. Không có sự đoán phạt nào đáng sợ đối với chúng ta hơn điều này. Bạn có đang sống trong sự hiện diện của Chúa mỗi ngày và mỗi giây phút không?

C2: 1, 2, 7 Giữa những vấn đề nan giải và cấp bách nhất trong cuộc sống, Đấng mà chúng ta nên tìm kiếm là duy Ngài mà thôi. Khó khăn có thể đến vì sai trật của chúng ta nhưng đôi khi không phải vậy, chính Đức Chúa Trời là Đấng cho phép điều đó. Đó là lí do vì sao Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất chúng ta nên tìm kiếm trong lúc khó khăn. Khi khải tượng của bạn bị lu mờ và rơi vào tình trạng tuyệt vọng, bạn tìm kiếm ai? Hãy đến trước Chúa và cầu nguyện với Ngài. Hãy thỏa lòng trong việc nhận biết lẽ thật của Chúa, điều quan trọng hơn cả giải pháp cho nan đề của mình.

Cầu nguyện  Con dâng lời tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu con trước. Con không xứng đáng với tình yêu của Ngài nhưng Ngài đã cho phép con sống với Ngài. Ngợi khen Chúa.

Bình Luận:

You may also like