Home Chuyên Đề CÁC DẤU HIỆU CỦA THỜI ĐẠI (P7)

CÁC DẤU HIỆU CỦA THỜI ĐẠI (P7)

30 đọc

Phần 7. TRUYỀN THÔNG ĐẠI CHÚNG

“…Tin lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến…” (Ma-thi-ơ 24:14 BDTT 1925)

Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ: Tôi không cần phải lo lắng! Bởi vì trước khi ‘Phúc Âm Nước Trời’ đến được quốc gia cuối cùng trên trái đất, thì thời gian của tôi sẽ trôi qua và tôi sẽ ra đi từ lâu!. Điều đó sẽ không xảy ra vào thời của tôi!

Nhưng rồi con gái lớn của chúng tôi, người đã đến Trung Á nhiều năm để truyền giáo và phát triển công việc nhà Chúa, nói với chúng tôi rằng: “Nhiều khi con gặp một số Cơ đốc nhân ở một số làng. Và rồi con hỏi: nhà truyền giáo nào đã đến đây rao giảng Tin Mừng cho bạn? Đôi khi họ trả lời: ở đây không có nhà truyền giáo nào cả. Nhưng chúng tôi đã nghe đài và được nghe về Chúa Giê-xu bằng ngôn ngữ của mình. Điều đó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi!”

Rồi đột nhiên tôi nhận ra: điều đó đang xảy ra! Lần đầu tiên trong lịch sử! Phúc Âm được rao giảng hàng trăm giờ mỗi ngày. Thông qua vệ tinh, các kênh phát thanh và truyền hình, internet, Facebook, các phương tiện truyền thông xã hội khác: những đường cao tốc điện tử đang vươn tới toàn thế giới. Và những phương tiện truyền thông này không thể bị dừng lại. Hàng trăm giờ mỗi ngày những cơn sóng không trung đang truyền Tin Lành đi khắp thế giới. Với thông điệp gửi đến tất cả các quốc gia bằng hầu hết mọi ngôn ngữ trên thế giới. Ngay cả ở những nơi mà các nhà truyền giáo không thể đến hoặc không được phép đến. Một bằng chứng cho tất cả các quốc gia! Nó không thể ngăn cản được. Nó đang xảy ra! Lần đầu tiên trong lịch sử. Trên phạm vi toàn thế giới.

Chúa Giê-xu nói: khi điều đó xảy ra, khi tất cả các quốc gia trên thế giới đều được ‘Tin Mừng Nước Trời’ chạm tới, thì lúc đó sự cuối cùng sẽ đến. Không phải ngày tận thế, mà là sự kết thúc của phần lịch sử thế giới này

Ngài sử dụng từ tiếng Hy Lạp ‘aióon’. Nó có nghĩa là một chu kỳ thời gian mà nhân loại và thế giới đang trải qua. Một thời đại. Một khoảng thời gian trong lịch sử thế giới. Giai đoạn này của lịch sử thế giới sau đó sẽ kết thúc. Khi đó giai đoạn tiếp theo của lịch sử thế giới sẽ bắt đầu.

Giờ đây, điều Chúa Giê-xu nói theo nghĩa đen là Tin Mừng sẽ được rao giảng trên toàn thế giới như một bằng chứng cho mọi quốc gia. Ngài không nói rằng trước tiên, mọi cá nhân trên đất này sẽ phải đích thân được nghe Tin Lành. Và rồi sự kết thúc sẽ đến. Nhưng Ngài nói rằng tất cả các quốc gia sẽ được tiếp cận và có thể nghe Tin Lành, có thể được chạm thấy và được kết nối với Tin Lành.

Ngài nói rằng trước hết ‘Tin Mừng của Nước Trời’ sẽ được lan truyền ra toàn thế giới. Để các dân biết rằng Nước Trời đang đến. Để họ biết Ai sẽ là Vua duy nhất của Vương quốc đó. Vương quốc là gì? Nước Đức Chúa Trời hiện diện nơi Chúa Giê-xu ngự trị và cai trị với toàn quyền và thẩm quyền.

Vương quốc của Thiên Chúa sẽ diễn ra theo ba giai đoạn/thời kỳ:

Giai đoạn một của Vương quốc Thiên Chúa trên trái đất. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu khi Ngài đích thân hiện diện trên đất ở Y-sơ-ra-ên. Và rồi những dấu hiệu của Vương quốc trở nên rõ ràng xung quanh Ngài.

Giai đoạn thứ hai của Nước Thiên Đàng. Khi Ngài thăng thiên để ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, Ngài cầu xin Đức Chúa Cha sai Đức Thánh Linh đến, Giăng 14:16-17; 16:7. Và những dấu hiệu tương tự sẽ trở nên rõ ràng, Ngài đã hứa với các môn đệ của Ngài. Không chỉ ở Y-sơ-ra-ên mà trên toàn thế giới. Sau khi họ chờ đợi sự tuôn đổ Đức Thánh Linh ở Giê-ru-sa-lem, Ngài sai những người bạn Do Thái của Ngài đến thế gian, đến với các dân tộc, Lu-ca 16:15-18. Để rao giảng Tin Mừng của Nước Trời. Vì vậy, giai đoạn thứ hai chính là ngày hôm nay. Ngày nay Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng các tín hữu, trong Hội thánh của Ngài. Và Chúa Giê-su đang bày tỏ những dấu hiệu tương tự về Vương quốc của Đức Chúa Trời mà Ngài đã làm ở Y-sơ-ra-ên thông qua Hội thánh của Ngài. Không chỉ ở Y-sơ-ra-ên mà trên toàn thế giới. Và Ngài đã làm điều này bởi Đức Thánh Linh gần 2000 năm nay. Đây là giai đoạn thứ hai của Vương quốc Đức Chúa Trời.

Giai đoạn thứ ba là thế này. Chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ đến ngồi trên ngai của cha Ngài là Đa-vít tại Giê-ru-sa-lem, để trị vì toàn thế giới ở giữa Gia-cốp = Y-sơ-ra-ên. Bấy giờ hòa bình sẽ đến từ Giê-ru-sa-lem và bao trùm trái đất, và các quốc gia sẽ không còn tập sự chiến tranh nữa, Ê-sai 2:2-4: Giai đoạn thứ ba của Vương quốc Đức Chúa Trời. Và giai đoạn thứ ba này có thể sẽ có hai phần: giai đoạn 3A và 3B. Đầu tiên Vương quốc Hòa bình và công bình từ Giê-ru-sa-lem sẽ bao trùm khắp trái đất. Và giai đoạn tiếp theo sẽ là sự đổi mới của vạn vật.

Cuối cùng, trong giai đoạn cuối của Vương quốc, giai đoạn 3B, chính tạo vật sẽ được giải thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và cái chết. Rô-ma 8:18-23. Cuối cùng sẽ có trời mới (Vũ trụ) và đất mới, trong đó sự công bình sẽ tồn tại mãi mãi và Đức Chúa Trời sẽ là tất cả trong tất cả. Ngay cả Giê-ru-sa-lem Mới cũng sẽ được hạ xuống trái đất, Khải huyền 21:1-5!

Khi Chúa Giê-xu đến trong vinh quang, từ lúc đó trở đi cho đến lúc cuối cùng: ‘…nước Ngài vô cùng…’ Lu-ca 1:32-33. Và những người được Ngài chọn sẽ đi từ vinh quang này đến vinh quang khác, và điều này sẽ là mãi mãi và mãi mãi cho đến đời đời! “…Song le, như có chép rằng: Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, Và lòng người chưa nghĩ đến, Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài…” 1 Cô-rinh-tô 2:9, Ê-sai 64:4.

Vì vậy, một ngày nào đó điều không thể tưởng tượng được sẽ xảy ra. Sự phục sinh vinh quang của thân xác. Chúng ta sẽ không chỉ nhìn thấy Ngài như Ngài vốn có, mà chúng ta sẽ giống như Ngài. Điều mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa hề nghĩ tới: Đó là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Sự đổi mới của vạn vật. Bạn có biết Chúa Giê-xu một cách cá nhân không? Và rồi, bạn sẽ hướng tới một tương lai vô cùng huy hoàng!

Nguồn : Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=694283172888096&set=a.402329312083485

Bình Luận:

You may also like