Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Được Sai Phái Và Sự Dẫn Dắt Của Đức Thánh Linh

Ngày 14 – Được Sai Phái Và Sự Dẫn Dắt Của Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc


Công vụ 13:1-12

1 Tại Hội Thánh An-ti-ốt có các tiên tri và giáo sư: Ba-na-ba, Si-môn biệt danh là Ni-giê, Lu-xi-út, người Ly-bi, Ma-na-ên, em nuôi của vua Hê-rốt và Sau-lơ. 2 Họ đang thờ phượng Chúa và kiêng ăn, Đức Thánh Linh bảo: “Các con hãy dành riêng Ba-na-na và Sau-lơ cho Ta để họ làm công tác Ta đã kêu gọi họ.” 3 Sau khi kiêng ăn và cầu nguyện, họ đặt tay trên hai người và phái đi.

4 Được Đức Thánh Linh sai đi, hai ông xuống Sê-lơ-xi, đáp tàu qua đảo Síp. 5 Đến Sa-la-môn, họ công bố Đạo Đức Chúa Trời tại các hội đường Do Thái, có Giăng phụ tá.
6 Đi qua suốt cả hải đảo đến Ba Phô, họ gặp một thầy phù thủy là tiên tri giả người Do Thái tên Ba-Giê-su, 7 Đang ở với tổng trấn Sê-giu Phao-lô, một người khôn ngoan. Tổng trấn cho mời Ba-na-ba và Sau-lơ để tìm hiểu Đạo Chúa.8 Nhưng tên phù thủy (cũng gọi là Ê-ly-ma) chống đối họ và cố gắng đánh lạc hướng để tổng trấn đừng tin Chúa. 9 Nhưng Sau-lơ, cũng gọi là Phao-lô được đầy Thánh Linh, nhìn thẳng người phù thủy 10 Mà bảo: “Anh là người đầy gian dối, lừa gạt, là con của quỷ vương, kẻ thù địch của mọi sự công chính! Anh không chấm dứt việc xuyên tạc đường lối ngay thẳng của Chúa sao? 11 Này, bây giờ tay Chúa đánh anh, nên anh sẽ bị mù, không thấy ánh sáng mặt trời một thời gian.” Lập tức mù lòa và bóng tối bao trùm Ê-ly-ma, anh ta phải đưa tay sờ soạng, nhờ người nắm tay dắt mình đi. 12 Thấy thế, tổng trấn liền tin Chúa và vô cùng kinh ngạc về giáo huấn của Chúa.

SUY GẪM:

C. 2, 4  Đức Thánh Linh đã kêu gọi hai giáo sĩ từ Hội thánh An-ti-ốt là Ba-na-ba và Sau-lơ bước vào chức vụ truyền giáo cho người ngoại, cũng nói cho họ biết nơi phải đi. Đức Chúa Trời đã không kêu gọi hai người này bước vào chức vụ để ngay lập tức sai họ ra đi như các nhà truyền giáo khác mà Ngài chuẩn bị họ trong một thời gian dài. Khi thời điểm đến, Đức Chúa Trời có được hai người cốt lõi để giúp đỡ cho Hội thánh phát triển, họ làm việc cùng nhau trong một năm (c11:26) và nhận được sự ủng hộ chân thành từ cộng đồng, Ngài sai phái họ đem lời Chúa đến tận cùng trái đất. Kế hoạch của Đức Chúa Trời         (c8:1) được thành công thông qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh kết hợp với sự chuẩn bị nó và một cộng đồng vâng lời Chúa. Chúng ta có cầu hỏi Chúa cho sự phân biệt và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong suốt quá trình đưa ra các quyết định trong Hội thánh hay không?

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C. 1-3 Hội thánh An-ti-ốt được dẫn dắt một cách hài hòa bởi những người lãnh đạo ngoại quốc khác nhau, có nền tảng và địa vị khác nhau. Trong khi đang phát triển, Hội thánh An-ti-ốt bày tỏ ra rằng họ là Hội thánh tận hiến vì họ thờ phượng Chúa, kiêng ăn và cầu nguyện. Thật không dễ dàng khi vâng theo yêu cầu là sai phái hai nhà lãnh đạo lớn đang dẫn dắt Hội thánh (Ba-na-ba và Sau-lơ) làm chức vụ truyền giáo. Nhưng qua sự cầu nguyện và kiêng ăn, họ cẩn trọng xác chứng ý muốn của Đức Thánh Linh và sau đó quyết định sai phái hai người đi. Bạn có tập trung vào sự tôn trọng Đức Chúa Trời và mở mang vương quốc của Chúa hơn là sự tôn trọng và phát triển cho Hội thánh của bạn không?

Cầu nguyện  Nguyện mọi Hội thánh được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh và đem năng lực của mình vào công tác truyền bá Phúc âm.

Bình Luận:

You may also like