Home Chuyên Đề Hãy Chọn Tin Cậy Chúa Trong Năm Mới Này

Hãy Chọn Tin Cậy Chúa Trong Năm Mới Này

by Crosswalk.com
30 đọc

Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa cảnh báo về những việc chưa thấy, và ông thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu cả nhà mình.” (Hê-bơ-rơ 11:7)

Đức tin là sự vâng lời ngay cả khi bạn không hiểu tại sao lại như vậy. Chỉ riêng trong Tân Ước đã có 1.050 mệnh lệnh và tất cả đều vì lợi ích của bạn. Chúa phán những điều như “Hãy yêu kẻ thù của con” và “Hãy tha thứ cho những người làm tổn thương con”. Điều đó không dễ dàng! Có rất nhiều mệnh lệnh trong Kinh Thánh có vẻ khó khăn, vô lý, không thực tế, không thể thực hiện được hoặc thậm chí là bất khả thi. Nhưng khi Chúa phán những điều như, “Con không nên quan hệ trước hôn nhân”, thì không phải Ngài có ác ý. Ngài phán điều đó bởi vì Ngài biết rõ điều gì sẽ khiến bạn hạnh phúc.

Mỗi lần Chúa bảo bạn làm điều gì, thì đó là để thử thách đức tin của bạn. Câu hỏi là: Bạn tin cậy Chúa hay tin vào linh cảm của mình? Bạn tin cậy Lời Chúa hay bạn tin cậy thế gian?

Chúng ta đang bắt đầu một năm mới và đây là những câu hỏi quan trọng cần đặt ra. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi này như thế nào? Chúng ta sẽ tin cậy Chúa hay chúng ta sẽ làm những gì chúng ta nghĩ mình nên làm, bất chấp sự hướng dẫn của Chúa? Chúng ta sẽ tin cậy Lời Chúa hay chúng ta sẽ tin cậy những gì thế gian bảo chúng ta nên làm?

Khi còn nhỏ, ba mẹ bạn có bao giờ yêu cầu bạn làm điều gì đó nghe có vẻ vô lý không? Khi bạn hỏi họ: “Tại sao con phải làm điều này?” họ sẽ nói, “Ba/mẹ nói sao thì cứ làm vậy đi!”

Những điều mà ba mẹ bảo bạn làm có đúng không? Bây giờ nhìn lại bạn thấy là đúng và bạn công nhận rằng họ nói những điều đó với sự khôn ngoan. Chúa sẽ làm điều tương tự trong suốt quãng đời còn lại của bạn; không chỉ khi bạn còn là con trẻ mà khi bạn 80 tuổi, Chúa vẫn sẽ phán, “Ta muốn con làm điều này”. Và bạn sẽ hỏi “Tại sao? Điều đó không có ý nghĩa gì cả.” Và Chúa sẽ nói, “Cứ làm như những gì Ta đã phán”.

Đó là một bài kiểm tra. Đức tin là tin những điều bạn không nhìn thấy và cũng là vâng lời khi bạn không hiểu tại sao mình phải làm như vậy. Nếu bạn không học cách vâng lời, bạn sẽ bỏ lỡ rất nhiều phước lành trong cuộc sống mà Chúa đã dành sẵn cho bạn.

Nhưng nếu bạn học làm theo những gì Chúa bảo bạn làm mà không thắc mắc, ngay cả khi điều đó có vẻ vô lý và hoàn toàn trái ngược với khuynh hướng tự nhiên của bạn, thì bạn sẽ lớn lên trong đức tin và bạn sẽ được phước.

Chúng ta hãy coi việc đáp lại Chúa bằng đức tin là trọng tâm của chúng ta trong Năm Mới này!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: crosswalk.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like