Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 222: Cuộc Trò Chuyện Trên Cây Thập Tự

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 222: Cuộc Trò Chuyện Trên Cây Thập Tự

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 27: 38, 44 và Lu-ca 23:39-43

38 Cũng lúc đó, họ đóng đinh hai tên trộm cướp với Ngài, một tên ở cây thập tự bên hữu, một tên ở cây thập tự bên tả. 44 Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.

39 Vả, một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc Ngài rằng: Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa! 40 Nhưng tên kia trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? 41 Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác. 42 Đoạn lại nói rằng: Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! 43 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.

Lời ngỏ:

Vào một ngày cuối mùa xuân khoảng vào năm 33 SC, tại ngọn đồi mang tên là Đồi Sọ ở ngoại thành Giê-ru-sa-lem xứ Do Thái đã diễn ra vụ đóng đinh tử hình ba người đàn ông trên ba cây thập tự và sự kiện này đã thay đổi dòng lịch sử thế giới. Án phạt đóng đinh trên cây thập hình thì phổ biến trong thế giới cổ đại, nhưng đến tận ngày nay và cả sau này, thế giới vẫn còn nói về ba cái chết đó và cuộc trò chuyện của ba người này vẫn còn có giá trị cho hậu thế.

Có một lời mô tả ngắn gọn về ba người đàn ông này được ghi lại như sau: “Người thứ nhất chết vì tội lỗi ở trong mình và phải chịu hình phạt của tội lỗi ở trên mình. Người thứ hai chết vì tội lỗi ở trong mình nhưng không còn phải chịu hình phạt của tội lỗi trên mình nữa. Người thứ ba chết vì hậu quả tội lỗi chất trên mình nhưng không có tội lỗi ở trong mình.” Lời nhận định này tuy đơn giản nhưng rất sâu sắc về đặc điểm của ba người đàn ông này nói riêng và thể hiện đặc tính chung của ba hạng người trên thế giới này. 

Người thứ nhất: Chết vì tội lỗi trong mình và trên mình. Đó là một trong hai tên cướp bị đóng đinh cùng ngày với Chúa Giê-xu. Hắn ta phải nhận hình phạt thích đáng theo luật pháp trên đất. Tên cướp thứ nhất dường như đã chết trong cơn giận dữ. Anh ta tức giận với người kết án tử hình anh ta, tức giận với tên lính đang đóng đinh anh ta vào cây gỗ, và thậm chí anh ta cũng tức giận với chính mình. Và dường như tên cướp này đặc biệt tức giận với con người mang tên Giê-xu kia cũng đang bị treo bên cạnh anh ta. Anh ta đã mỉa mai Chúa Giê-xu “Ngươi không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa!” (Lu-ca 23:39). Anh ta không thể tin rằng người đã từng tuyên bố là đường đi, chân lý, ánh sáng và hy vọng cho thế giới mà nay lại bị hình phạt và treo lên cây thập tự như một tên tội phạm công khai, thậm chí không thể tự cứu mình được nữa. Thật ra, tên cướp này không phải là người duy nhất khinh bỉ và rủa sả Chúa Giê-xu mà những người bên dưới kia cũng đã rủa sả Ngài như thế. Cho đến ngày nay, ai không thấy được giá trị của sự hy sinh và chịu chết của Chúa Giê-xu thì cũng sẽ chịu phạt và phải chết vì chính tội lỗi trong mình và trên mình giống như tên cướp kia.

Người thứ hai: Một người chết vì tội lỗi trong mình nhưng tội lỗi không còn trên mình. Đây là tên cướp thứ hai bị hành quyết trong ngày hôm đó. Ma-thi-ơ cho biết, lúc đầu anh ta cũng hùa theo những người khác nhạo báng và sỉ nhục Chúa Giê-xu. “Hai tên trộm cướp bị đóng đinh trên cây thập tự với Ngài cũng nhiếc móc Ngài như vậy.” (câu 44). Có lúc anh ta cũng nhiếc móc Chúa và thách thức Ngài, nếu Chúa thật sự là Đấng Christ thì hãy tự cứu lấy mình, rồi cứu anh ta cùng đồng bọn anh ta đang chịu đau đớn đây. Tuy nhiên, khi bóng tối bao trùm, tên cướp thứ hai đã có sự thay đổi trong lòng. Anh ta quay qua tên cướp thứ nhất, “trách nó rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bình, vì hình ta chịu xứng với việc ta làm; nhưng người nầy không hề làm một điều gì ác.” Lúc người này sắp chết, anh ta đã quay sang Chúa Giê-xu để xin Ngài tha tội, anh ta nói: “Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi! Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:42-43). Chúa Cứu Thế Giê-xu đã tiếp nhận anh ta. Đây có lẽ là một trong những đoạn đối thoại quan trọng nhất đã được ghi lại khi Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá. Chỉ với những lời nói ngắn ngủi này nhưng cho chúng ta biết giá trị Chúa Giê-xu đã mang đến thế giới này thông qua sự chết của Ngài. Đây là điều mà bất kì ai tin vào Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế đều có thể công bố chân lý này. Đó là sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời được ban cho bất cứ ai tin cậy Chúa Giê-xu. Chỉ duy đức tin nơi một mình Đấng Christ sẽ quyết định số phận đời đời của chúng ta.

Người thứ ba: Đã chết vì tội lỗi chất trên mình nhưng không phải ở trong mình. Chúa Giê-xu đã gánh tội lỗi của thế gian trên vai Ngài. Chúa Giê-xu là Đấng vô tội, trong Ngài không có chút sai phạm nào nhưng Ngài đã chịu chết vì gánh nặng tội lỗi của cả chúng ta chất trên Ngài. Chúa Giê-xu đã chịu lấy sự phán xét của tội lỗi thay cho chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu không chết luôn, sau ba ngày, Chúa đã sống lại từ cõi chết với thân thể phục sinh còn dấu đinh đóng, Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho nhiều người thấy về sự phục sinh của Ngài như một bằng chứng cho sự sống và niềm hy vọng của chúng ta.

Bài học áp dụng

Các bạn thân mến, bạn có thấy mình cũng ở đâu đó trong mẫu đối thoại hôm nay không? Đã có lúc chúng ta phải chịu đau khổ tột cùng vì những thử thách hay bởi tội lỗi mình gây ra như hai tên cướp kia. Khi đó, chúng ta thường trách móc, oán giận người khác, thậm chí phạm thượng với Chúa nữa. Nhưng giờ đây chúng ta biết Vua Giê-xu cũng từng chịu đau tột cùng vì tội của chúng ta nên Ngài luôn thấu hiểu và yêu thương chúng ta, Ngài đã ở đó trong chỗ của chúng ta, mang lấy tội lỗi của chúng ta. Chúng ta không thể tự cứu lấy mình được, không thể làm điều gì được nhưng điều chúng ta có thể làm là nhận biết sự bất lực và sự phá sản thuộc linh của mình mà kêu cầu Chúa, chỉ có đức tin của chúng ta nơi Chúa Cứu Thế mới cứu được chúng ta mà thôi. Quay về với Đức Chúa Trời thì chẳng bao giờ là quá muộn cả. Dù như tên cướp kia, vào tận giây phút chót trong cuộc đời của mình, anh ta đã biết ăn năn thì chắc chắn anh sẽ được ở với Đức Chúa Trời trong thiên đàng như lời Ngài phán. Nhưng nếu chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời càng sớm, cuộc đời của chúng ta sẽ càng hữu ích và có được nhiều kết quả hơn ở trong Ngài.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa,

Con thật là kẻ đáng chết mất trong tội lỗi của mình, thế mà có những lúc con đã vô tín, không tin Ngài, nhạo báng Ngài. Chúa ơi, con không muốn chết vì tội của mình, con không thể làm được gì để cứu lấy mình, nhưng điều con có được giờ đây là con chỉ có đức tin đơn sơ nơi Chúa Giê-xu, Đấng Vô Tội đã chết cho tội lỗi của con, để con nhận được sự tha thứ và được sự sống đời đời phước hạnh ở trong Ngài. Chúa ôi, xin nhớ lấy con trong những ngày con còn trên đất này, dù trong cảnh khổ nào, xin cho con cứ vững tin nơi sự tể trị, nơi tình yêu và quyền năng của Ngài. Nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.

Viết bởi Grace Ngo

Nguồn: radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like