Home Dưỡng Linh Quyền Năng Trong Sự Cầu Nguyện Của Nhóm Nhỏ

Quyền Năng Trong Sự Cầu Nguyện Của Nhóm Nhỏ

by Rick Warren
30 đọc

“Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa (2 Cô-rinh-tô 1:11)

Để vượt qua những điều bạn đang trải qua, bạn cần tuyển mộ người khác cầu nguyện cho bạn.

Điều này rất dễ dàng khi bạn đang sinh hoạt trong một nhóm nhỏ. Khi bạn đang trải qua một thời điểm khó khăn và bạn không sinh hoạt trong một nhóm nhỏ, bạn không được che chở. Bạn không có sức mạnh mà những người trong nhóm nhỏ có bởi vì bạn không có người cầu nguyện cho bạn.

Lời Chúa trong sách 2 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 11, “Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn, thì cũng nên dịp cho nhiều người vì cớ chúng tôi mà tạ ơn nữa.”

Tôi sẽ thành thật với bạn: Tôi không biết làm thế nào để giải thích. Nhưng sức mạnh sẽ được gia thêm trong sự cầu nguyện của nhóm nhỏ mà điều đó không có khi bạn chỉ tự cầu nguyện cho mình. Sức mạnh sẽ được gia thêm trong sự cầu nguyện của nhóm nhỏ hơn là khi bạn đơn độc cầu nguyện cho chính mình.

Kinh Thánh nói, “Nếu hai người trong các ngươi thuận nhau ở dưới đất mà cầu xin không cứ việc chi, thì Cha ta ở trên trời sẽ cho họ” và “nơi nào có hai ba người nhân danh ta nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ”

Bạn cần có năng lực để vượt qua những gì bạn đang đi qua. Đó là lý do tại sao bạn cần ở trong một nhóm nhỏ. Đó là lý do tại sao bạn cần yêu cầu các thành viên trong nhóm cầu nguyện cho bạn.

Kinh Thánh nói trong Ga-la-ti 6:2, “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ”.  Luật pháp của Đấng Christ là gì? “Hãy yêu kẻ lân cận như mình”. Khi bạn cầu nguyện cho người khác, bạn yêu kẻ lân cận như yêu chính mình. Khi kẻ lân cận cầu nguyện cho bạn, họ yêu bạn như yêu chính họ.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like