Home Dưỡng Linh Nỗi Đau Của Bạn Thường Cho Thấy Mục Đích Của Chúa

Nỗi Đau Của Bạn Thường Cho Thấy Mục Đích Của Chúa

by Rick Warren
30 đọc

“Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp! Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi; hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh được em yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu.” (2 Cô-rinh-tô 1:4,6)

Nỗi đau của bạn thường cho thấy mục đích của Chúa cho bạn. Chúa không bao giờ bỏ phí một tổn thương nào! Nếu bạn đã trải qua một tổn thương, Ngài muốn bạn giúp những người khác đang trải qua tổn thương tương tự như vậy. Ngài muốn bạn chia sẻ nó. Ngài có thể dùng những nan đề trong cuộc sống của bạn để trao cho bạn một mục vụ giúp những người khác. Trong thực tế, điều mà bạn xấu hổ nhất và ân hận nhất trong cuộc sống của bạn lại có thể trở thành một mục vụ tuyệt vời nhất của bạn trong việc giúp đỡ người khác.

Ai là người có thể giúp cho ai đó đang trong cảnh bị phá sản tốt hơn là người đã từng bị phá sản? Ai là người có thể giúp cho ai đó đang chiến đấu với nghiện ngập tốt hơn là người đã từng chiến đấu với nghiện ngập. Ai là người có thể giúp cho cha mẹ của một đứa trẻ có nhu cầu đặc biệt tốt hơn là cha mẹ đã từng nuôi con có nhu cầu đặc biệt? Ai là người có thể giúp cho ai đó mất con tốt hơn là người nào đó đã mất con?  

Điều bạn ghét nhất trong cuộc sống của bạn là điều Chúa muốn sử dụng cho sự tốt lành trong cuộc sống của bạn.

Lời Chúa trong sách 2 Cô-rinh-tô đoạn 1 câu 4 và 6, “Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhơn sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!  Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được rỗi.”

Đây gọi là sự khổ đau cứu chuộc. Khổ đau cứu chuộc là khi bạn trải qua một nan đề hay một nỗi đau vì lợi ích của người khác.

Đây là những gì Chúa Jesus đã làm. Khi Chúa Jesus chết trên thập tự giá, Ngài đáng lẽ không phải chết. Ngài đã trải qua nỗi đau đó vì lợi ích của bạn để bạn có thể được cứu chuộc và đi đến Thiên Đàng.

Có nhiều nguyên nhân khác nhau cho những vấn đề, những nỗi đau, và đau khổ trong cuộc sống của bạn. Đôi khi bạn tự gây họa cho chính mình. Khi bạn có những quyết định ngu xuẩn, sau đó gây ra nỗi đau trong cuộc sống của bạn. Khi bạn đi ra và tiêu xài quá mức và mua những thứ mà bạn không thể trả nổi và ỷ vào tương lai, và sau đó bạn đi sâu vào nợ nần và mất nhà của bạn, bạn không thể nói, “Chúa ơi, tại sao Chúa để con mất nhà?” Bạn không thể đổ lỗi cho Chúa về những lựa chọn sai lầm của bạn.

Nhưng trong một số vấn đề của bạn, bạn không có lỗi gì cả. Bạn đã bị tổn thương bởi nỗi đau, ngu ngốc, và tội lỗi của người khác. Và một số nỗi đau trong cuộc sống của bạn là khổ đau cứu chuộc. Chúa thường cho phép chúng ta trải qua một nan đề để rồi chúng ta có thể giúp đỡ người khác.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like