Home Chuyên Đề Cho Đến Khi Các Thời Kỳ Dân Ngoại Được Chọn

Cho Đến Khi Các Thời Kỳ Dân Ngoại Được Chọn

by Hong An
30 đọc

“Vì sẽ có đại họa trên đất và cơn thịnh nộ giáng trên dân nầy. Họ sẽ ngã dưới lưỡi gươm và sẽ bị đem đi làm nô lệ giữa các nước. Thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp cho đến khi các thời kỳ dân ngoại được trọn.” (Lu-ca 21: 23-24).

Chúng ta thực sự cần cả bốn Tin Lành, Ma-thi-ơ, Mác, Lu-ca và Giăng, bởi vì chúng cùng nhau đưa cho chúng ta toàn bộ bức tranh. Chúng bổ sung cho nhau, và không mâu thuẫn, mặc dù đôi khi có thể khó xác định thứ tự thời gian chính xác của các sự kiện trong đó. Nhưng khi bạn vừa suy nghĩ kỹ lưỡng và vừa cầu nguyện về các điều dường như nghịch lý, Chúa sẽ không bao giờ thất bại trong việc hướng dẫn bạn vào sự mặc khải nhiều hơn về lẽ thật. Đó là kinh nghiệm của tôi trong cuộc đời 40 năm tin Chúa, bất chấp tất cả những lập luận tân thời, cái được gọi là “Thượng tầng phê bình Kinh thánh.” Bản ghi chép của Ma-thi-ơ về những lời của Chúa Giê-xu liên quan đến những ngày sau rốt, nhìn vào tương lai xa vời. Ngài thấy một Giê-ru-sa-lem được xây lại, một sự gớm ghiếc trong nơi thánh, và cơn hoạn nạn lớn lao như chưa từng có hoặc sẽ không bao giờ có nữa (Ma-thi-ơ 24:15-22). Tài liệu của Lu-ca nhấn mạnh đến những lời của Chúa Giê-xu với đôi mắt của Ngài về tương lai gần, một sự hoàn thành trong những ngày trước mắt. Chúa Giê-xu nói về sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem và sự tản lạc trên toàn thế giới của người Do Thái giữa các dân ngoại (ngoài dân Do Thái) trên thế giới, sự lưu đày tại ‘La-mã’.
Ngày nay, chúng ta có thể thấy được những văn kiện về những sự kiện này trong những bức ảnh được khắc trên vòm khung hình tổ tò vò ghi lại chiến thắng của Archus Titus ở Rô-ma. Titus là vị tướng lãnh đã chinh phục Giê-ru-sa-lem rồi phá hủy thành phố và đền thờ. Hình ảnh các tù nhân người Do Thái đã được chạm trổ vào vòm đá, cũng như hình ảnh về những kho báu bị đánh cắp từ đền thờ, bao gồm Menorah (chơn đèn) vàng, có bảy nhánh. Vô số người Do Thái đã bị giết hoặc bán làm nô lệ. Những nô lệ người Do Thái tràn ngập các thị trường nô lệ ở Trung Đông mà giá nô lệ đã giảm xuống cách đột ngột. Chúa Giê-xu nói, Giê-ru-sa-lem sẽ bị những người ngoại bang chà đạp dưới chân, CHO ĐẾN KHI các thời kỳ dân ngoại được trọn. Khi nào những thời kỳ đó sẽ được hoàn tất? Khi Chúa Giê-xu trở lại trong vinh quang!
Tiêu đề của sách Khải huyền có nghĩa là “vén bức màn”, cũng giống như khi bức tượng được chính thức trưng bày cho mọi người xem. Sách Khải Huyền tiết lộ hay trình bày Chúa Giê-xu Christ, cho chúng ta thấy Sự Hiện Đến công khai của Ngài trong vinh quang – cũng như thể nào Giê-ru-sa-lem sẽ bị giẫm đạp dưới chân của dân ngoại, và bao gồm sự áp bức cùng hoạn nạn cuối cùng và lớn nhất (Khải huyền 11:1-2). Chỉ khi nào chính Chúa Giê-xu xuất hiện, quyền lực của dân ngoại sẽ bị hủy phá và vỡ ra như đồ gốm, bằng cây gậy sắt của Ngài (Khải huyền 19:11-16, Thi Thiên 2:9). Chỉ khi nào chân Ngài đứng trên Núi Ô-liu, là từ nơi mà Ngài đã thăng thiên trong (Công vụ 1:9-11), thì những nước họp lại chống Giê-ru-sa-lem sẽ bị đánh bại. Rồi thành phố sẽ không còn bị những người ngoại bang chà đạp nữa (Xa-cha-ri 12:2-3, 14:2-7, Giô-ên 3:12-17).

Trích: Tại sao lại là Israel
Mục sư Rev. Willem JJ Glashouwer
Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Hình: Jerusalem Photo

https://www.facebook.com/photo/?fbid=727802298566645&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like