Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 28: TỔNG KẾT LẠI – Chúa Đáng Được Thờ Phượng

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 28: TỔNG KẾT LẠI – Chúa Đáng Được Thờ Phượng

by Sưu Tầm
30 đọc

Ngài xứng đáng

Trong ngôn ngữ tiếng Anh, từ “worship” (thờ phượng) đến từ khái niệm “worth-ship”. Tức là “worth it” (đáng được). Nên thờ phượng là đáp ứng với điều Chúa đáng được.

Chúa tạo ra chúng ta với lòng khao khát thờ phượng Ngài. Sự khao khát đó chỉ được thoả mãn trong Chúa. Ngài xứng đáng được chúng ta thờ phượng.

“Ngài đáng”

Giăng đã choáng ngợp với sự thờ phượng Đức Chúa Trời nhận được trên ngai Ngài trong Khải huyền 4:8-10, 5:2, 5, 9-10.

Đáng thờ phượng dù có ra sao

Gióp bị Sa-tan hành hạ nhưng ông vẫn thờ phượng Chúa (Gióp 1:20-21).

Đáng thờ phượng dù có bất kỳ giá nào

Áp-ra-ham đã dám dâng con một duy nhất cho Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài trong Sáng thế ký 22. Vì Áp-ra-ham vâng lời nên Chúa đã thay thế bằng một của lễ khác.

Đáng thờ phượng, mỗi ngày không chỉ Chủ nhật

Thách thức

Hãy dùng những điều bạn học được trong 28 ngày này để thúc đẩy bạn thờ phượng Chúa mỗi ngày vì chỉ mình Chúa đáng được ngợi khen.

Câu hỏi suy ngẫm

  1. Bạn học được điều gì về Chúa hay sự thờ phượng trong bài này?
  2. Bạn đáp ứng lời kêu gọi sống cuộc đời thờ phượng như thế nào?
  3. Kể tên ba lẽ thật về Chúa bạn cần biết khi học bài học này?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like