Home Văn Nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo – “AI”

Trí Tuệ Nhân Tạo – “AI”

by Thanh Hữu
30 đọc

“Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời” (Rô-ma 8: 28)

Ngày nay ta có “AI” (1) ,
“Trí tuệ nhân tạo” trong tay con người.
Một loại máy móc mà thôi,
Nhưng biết suy nghĩ như người trần gian.

“AI” thật rất khôn ngoan,
Trả lời câu hỏi dịu dàng thông minh.
“AI” đã được lập trình,
Thu thập dữ liệu, ảnh hình khắp nơi.

Được dạy ngôn ngữ của đời,
Được dạy suy luận, nói lời thẳng ngay.
Nhận dạng lời nói của ai,
Dịch thuật đúng nghĩa, triển khai rõ ràng.

“AI” máy móc khôn ngoan,
Sử dụng công nghệ mở mang tầm nhìn.
Lãnh vực y tế, an ninh,
Tài chánh, giáo dục, vận hành, giao thương…

”AI”, dụng cụ bình thường,
Tốt, xấu tùy thuộc kẻ đương vận hành.
Chúa dùng thuyền vượt biển xanh, (2)
Dùng lừa để cưỡi vào thành Giê-ru-sa-lem. (3)

Dùng “AI”, phổ biến Kinh Thánh thêm,
Đem lời của Chúa khắp trên địa cầu.
Tin lành truyền giảng năm châu,
Ngày Chúa trở lại địa cầu không xa. (4)

Dùng mạng xã hội quanh ta,
Kết thân, làm chứng, thiết tha gọi mời.
“Cell phone”, “Facebook” nhắn lời,
“Text” câu khích lệ, với lời ủi an…

Hãy dùng phương tiện Chúa ban,
Hoàn thành mục đích trần gian tạm thời.
Rồi đây kèn thổi khắp nơi, (5)
Vút cao, đoàn tụ Con Trời vinh quang.

THANH HỮU
Tháng 9 năm 2023

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanhcom

_________________

(1) Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence)
(2) Ma-thi-ơ 9:1
(3) Ma-thi-ơ 21:3
(4) Ma-thi-ơ 24:14
(5) 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:16

Bình Luận:

You may also like