Home Dưỡng Linh Bạn Đã Chia Sẻ Phúc Âm Nhưng Bị Từ Chối?

Bạn Đã Chia Sẻ Phúc Âm Nhưng Bị Từ Chối?

by Sưu Tầm
30 đọc

Người trồng, kẻ tưới, … song Đức Chúa Trời là Đấng làm cho lớn lên.” (1 Cô-rinh-tô 3:7)

Bạn đã chia sẻ Phúc Âm nhưng không nhận được phản hồi nào tích cực, hoặc tệ nhất là bị từ chối?

Tôi muốn khích lệ bạn: Chúa nhìn thấy sự vâng lời của bạn. Tôi biết rằng ở trong hoàn cảnh đó bạn có thể thấy nản lòng nhưng công việc của bạn không phải là khiến mọi người chấp nhận Phúc Âm mà đó là công việc của Chúa. Chỉ Đức Chúa Trời mới có thể chạm đến tấm lòng của một người và thay đổi người đó. Công việc của bạn chỉ là gieo hạt và thỉnh thoảng … tưới nước, bón phân. Và chính Chúa sẽ làm cho những hạt giống đó lớn lên vào đúng thời điểm của Ngài.

Vì như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở về đó nữa mà tưới nhuần đất đai, làm cho đâm chồi nẩy lộc, để có hạt giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn, thì lời của Ta cũng vậy, đã ra khỏi miệng Ta sẽ không trở về luống công, nhưng sẽ thực hiện ý Ta muốn,và hoàn thành việc Ta giao.” (Ê-sai 55:10-11)

Đừng từ bỏ việc chia sẻ Phúc Âm! Chúng ta có thể không biết được chính xác thời điểm của Chúa nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng Chúa sẽ làm trọn những gì Ngài đã dự định.

Biên tập: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/WriteforJesus

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like