Home Chuyên Đề Phép Báp-têm

Phép Báp-têm

30 đọc

Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi; chỉ có một Chúa, một đức tin, MỘT PHÉP BÁP-TÊM; chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.Ê-phê-sô 4:4-6

Câu Hỏi: Điều gì đến với tâm trí khi bạn đọc từ “BÁP-TÊM?” Nếu bạn trả lời là “Báp-têm bằng nước” thì rất nhiều người trả lời như bạn. Sa-tan từng rất thông minh trong việc che lấp đi lẽ thật của Kinh Thánh về phép báp-têm và lẽ thật của nó. Đất nước của chúng ta đầy dẫy những nhà truyền đạo thiếu hiểu biết (mặc dù trong đó vẫn có những người tốt) những người dạy các giáo lý sai trật về báp-têm bằng nước trong khi họ hoàn toàn bị che mắt bởi sự thật rằng có một loại báp-têm khác còn quan trọng hơn nhiều.

Chúng ta chỉ cần quan tâm đến lời của mình Chúa Giê-xu để nhận ra chân lý tuyệt vời này: “Ngài phán rằng: Thật các ngươi sẽ uống chén ta; và được báp-têm với cùng phép báp-têm mà ta sẽ có: nhưng mà ngồi bên hữu hay bên tả ta, thì chẳng phải tự ta cho được; ấy là cho những người nào mà Cha ta đã sửa soạn cho.”(Ma-thi-ơ 20:23 – câu Kinh Thánh bôi đen chỉ có trong bản tiếng Anh) Lúc này Chúa Giê-xu nói chuyện với người mẹ của các con trai Xê-bê-đê rằng con trai bà sẽ được BÁP-TÊM giống như Chúa Giê-xu từng được báp-têm, tuy nhiên Chúa và họ đã từng cùng chịu phép báp-têm trong nước trước đó! Như vậy tất nhiên là còm có một loại báp-têm KHÁC sẽ đến!

Một lần nữa ở trong Lu-ca 12:50 Chúa Giê-xu phán: “Có một phép báp-têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành!” Ngài đã cịu báp-têm dưới nước trong Lu-ca chương 3, tuy nhiên ở đây Ngài đang nói về một loại báp-têm KHÁC trong tương lai. Đó có thể là gì? Bạn ơi, tôi khích lệ bạn đọc thật cẩn thận và kiểm chứng những gợi ý trong Kinh Thánh. Bởi sự vinh quang của Đức Chúa Trời, tôi định chỉ cho bạn biết một số điều là Sa-tan đã trốn đi từ khoảng hàng triệu nghìn năm trước. nhiệm vụ của nó là rao giảng về “Báp-têm nước” trong khi loại báp-têm quan trọng nhất thì hoàn toàn bị thờ ơ, bỏ qua!

Đầu tiên hãy hiểu rằng “báp-têm” đơn giản có nghĩa là “nhấn chìm”. Từ “báp-têm” chính nó không chỉ ra bất kỳ LOẠI nhấn chìm nhất định nào. Lời Chúa luôn luôn nói với chúng ta về LOẠI báp-têm mà Kinh Thánh đã minh họa. Ví dụ, Giăng nói trong Ma-thi-ơ 3:11, “Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.” Có ba phép báp-têm khác nhau trong câu đó. Do đó khi Chúa Giê-xu nói môn đồ Ngài là sẽ được báp-têm giống phép báp-têm như Ngài đã làm, Ngài không nói là báp-têm bằng nước. Cũng vậy, khi Phao-lô nói có “một phép báp-têm”, ông cũng không nói là báp-têm bằng nước.

I Cô-rinh-tô 12:13 nói “Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-réc, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp-têm chung một Thánh Linh để hiệp làm một thân; và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa.” Đây là phép báp-têm THUỘC LINH nghĩa là đặt chúng ta trong thân thể Đấng Christ. Phép báp-têm bằng nước không thể đặt ai đó trong thân thể Đấng Christ vì câu Kinh Thánh này đề cập rõ ràng là phép báp-têm này được thực hiện bởi Đức Thánh Linh.

Bây giờ hãy xem xét đoạn Kinh Thánh chìa khóa về chủ đề này: “Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp-têm trong Đức Chúa Jêsus Christ, tức là chịu phép báp-têm trong sự chết Ngài sao?”(Rô-ma 6:3) Chúng ta gần như biết được trong I Cô-rinh-tô 12:13 là chúng ta được báp-têm TRONG Đấng Christ bằng phép Báp-têm Đức Thánh Linh, không phải bởi nước. Ở đây chúng ta thấy rằng khi điều đó xảy ra chúng ta cũng được báp-têm trong sự CHẾT của Ngài và chúng ta được ấn chứng với cùng phép báp-têm như Chúa Giê-xu. Không cần thiết là mình phải chết và trả giá cho tội lỗi của mình trên thập tự giá, bởi vì chúng ta đã được ấn chứng bởi Đức Chúa Giê-xu là Đấng đã trả giá cho chúng ta.

Bây giờ, nếu Chúa Giê-xu trải qua phép báp-têm trên thập tự giá, thì chính xác là Ngài đã chịu báp-têm trong điều gì? Câu trả lời được tìm thấy trong sách Cựu Ước nơi những tiên tri tiên đoán về từng sự kiện: “Các dây sự chết đã vương vấn tôi, Lụt gian ác chảy cuộn làm cho tôi sợ hãi. Những dây Âm phủ đã vấn lấy tôi, Lưới sự chết hãm bắt tôi.” (Thi Thiên 18:4-5) Chú ý cách Đa-vít so sánh SỰ ĐAU ĐỚN khi bị bao phủ trong nước (như phép báp-têm). Ông không ở trong cơn lũ bình yên, nhưng ông sử dụng phép tương đương để minh họa độ sâu mà ông bị nhấn chìm xuống khi chịu phép báp-têm. Đây là một bức tranh hoàn hảo về những đau đớn Chúa phải chịu trên cây Thập Tự Giá.

Lại một lần nữa, chú ý trong Thi Thiên 69:1-4: “…Xin cứu tôi, Vì những nước đã thấu đến linh hồn tôi. Tôi lún trong bùn sâu, nơi không đụng cẳng; Tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi. Tôi la mệt, cuống họng tôi khô; Mắt tôi hao mòn đương khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi. Những kẻ ghen ghét tôi vô cớ nhiều hơn số tóc đầu tôi; Những kẻ làm thù nghịch tôi vô cớ và muốn hại tôi thật mạnh; Tôi phải bồi thường điều tôi không cướp giựt.” Đây là lời tiên tri về Chúa Giê-xu trên cây thập tự và phép BÁP-TÊM mà Ngài phải chịu.

Thi Thiên 88 cũng nói tương tự: “Vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, Mạng sống tôi hầu gần Âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt; Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ, bị bỏ giữa kẻ chết, Giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả, Mà Chúa không còn nhớ đến, Là kẻ bị truất khỏi tay Chúa. Chúa đã để tôi nằm nơi hầm vực sâu, Tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi, Chúa dùng các lượn sóng Chúa làm tôi cực nhọc.” (Câu 3-7) Câu 14 đến 17 tiếp tục: “Đức Giê-hô-va ôi! Vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi, Và giấu mặt Ngài cùng tôi? Tôi bị hoạn nạn hòng chết từ buổi thơ ấu; Tôi mang sự kinh khiếp Chúa, và bị hoảng hồn. Sự giận dữ Chúa trôi trác tôi, Sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi, Hằng ngày các điều ấy vây quanh tôi như nước, Cùng nhau bao phủ tôi.Bạn ơi, đây là MỘT PHÉP BÁP-TÊM thật mà Sa-tan che dấu con người. Sự thật rằng Chúa Giê-xu đã chịu và chết thay cho tội lỗi của chúng ta dưới cơn giận của Đức Chúa Trời. Ngài phải chịu báp-têm trong CƠN GIẬN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI! Chúa Giê-xu đã trả giá điều mà chúng ta không thể làm được.

Hãy chú ý đến sự rõ ràng của sự chết, sự chôn cất, và sự sống lại của Chúa Giê-xu Christ được báo trước trong sách Ca Thương 3:52-56: “Những kẻ vô cớ thù nghịch tôi đã đuổi tôi như đuổi chim. Họ muốn giết tôi nơi ngục tối, và ném đá trên tôi. Nước lên ngập đầu tôi, tôi nói: Ta phải chết mất! Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi từ nơi ngục tối rất sâu kêu cầu danh Ngài. Ngài chắc đã nghe tiếng tôi, xin đừng bịt tai khỏi hơi thở và lời kêu van tôi.” Chúa Giê-xu đã chịu chết dưới cơn phẫn nộ giận dữ của Chúa để trả giá cho tội lỗi. Ngài đã bị nhấn chìm (hoặc chịu báp-tem) trong cơn giận của Đức Chúa Trời. II Cô-rinh-tô 5:21 nói: “Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.” Chúa Giê-xu bị nhấn chìm thật sâu trong sự giận dữ của Đức Chúa Cha nghĩa là Ngài đã trở nên TỘI LỖI cho chúng ta, và Cha của Ngài thời điểm đó đã LÌA BỎ Ngài (Đức Chúa Trời tôi ơi! Đức Chúa Trời tôi ơi! Sao Ngài lìa bỏ tôi? – Ma-thi-ơ 27:46).

Chúa Giê-xu đã trả giá và chịu sự sỉ nhục vì tội lỗi thay cho chúng ta. Ga-la-ti 3:13 nói: “Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp, bởi Ngài đã nên sự rủa sả vì chúng ta, – vì có lời chép: Đáng rủa thay là kẻ bị treo trên cây gỗ,” Cũng cùng chương này tiếp tục viết: “ Vả, anh em thảy đều chịu phép báp-têm trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.” (câu 27). Vậy làm sao để một người chịu phép báp-têm trong Đấng Christ? Bởi Đức Thánh Linh (I Cô-rinh-tô 12:13), không phải bởi nước. Khi một kẻ có tội đặt niềm tin nơi Cứu Chúa Giê-xu Christ và tiếp nhận Ngài làm Chúa và Cứu Chúa của mình, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời báp-têm người đó trong thân thể của Chúa Giê-xu Christ cùng với tất cả những người Tin Chúa khác. Người đó sẽ được BÁP-TÊM BỞI THÁNH LINH trong thân thể của Đấng Christ (I Cô-rinh-tô 12:13). Đây là MỘT PHÉP BÁP-TÊM mà Phao-lô đã nói đến trong Ê-phê-sô 4:5, và đây là phép báp-têm mà Chúa Giê-xu đã nói với môn đồ Ngài sẽ nhận được (Ma-thi-ơ 20:23), do nó xác chứng chúng ta với phép báp-têm mà chính Chúa Giê-xu đã tiếp nhận trên thập tự giá (Lu-ca 12:50)

Hãy đọc Mi-chê 7:19, câu Kinh Thánh này thường trích dẫn liên quan đến sự cứu chuộc: “Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, dập sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài; và ném hết thảy tội lỗi chúng nó xuống đáy biển.” Đây có thể là biển nào đây? Đó là biển mà đã nhấn chìm Đấng cứu chuộc nơi thập tự giá, biển giận dữ của Đức Chúa Trời trên tội lỗi!

Bạn ơi, bạn có lẽ đã được báp-tem bằng nước, nhưng bạn đã từng báp-têm trong MỘT PHÉP BÁP-TÊM mà rửa trôi đi mọi tội lỗi của bạn chưa? Chỉ có HUYẾT của Chúa Giê-xu Christ mới có thể rửa sạch tội lỗi của bạn (Khải Huyền 1:5; I Giăng 1:7), và chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể đưa bạn đến tiếp cận với Dòng Huyết cứu chuộc của Đấng Christ! Hê-bơ-rơ 9:14 nói: “Huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào!” Báp-têm bằng nước không thể rửa sạch tội lỗi của bạn bởi vì báp-têm bằng NƯỚC không thể đưa bạn tiếp xúc với Huyết của Chúa Giê-xu. Có lẽ bạn đã đặt quá nặng việc báp-têm bằng nước, mà bạn hoàn toàn đã bỏ qua đi phép báp-têm THẬT mà Đức Chúa Trời dành cho bạn!

Chúng ta không nói rằng báp-têm bằng nước không quan trọng. Nó quan trọng bởi vì nó MINH HỌA một phép báp-têm thật mà chúng ta đã nghiên cứu. Bạn nên chịu sự báp-têm thật là phép báp-têm sẽ rửa trôi mọi tội lỗi của bạn, và sau đó bạn nên minh chứng sự cứu chuộc của bạn trước mặt mọi người bằng cách chịu báp-têm bằng nước. Nhưng đừng chợt nghĩ là báp-têm bằng nước có quyền năng cứu rỗi. Ê-phê-sô 2:8-9 nói: “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.  Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;” Một khi bạn tập tành đức tin thật trong công việc đã hoàn tất của Chúa Giê-xu Christ, vậy bạn sẽ có thể trở thành con của Đức Chúa Trời. Chỉ bởi sự tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Đấng Cứu Rỗi của mình thì bạn mới có thể bước vào cánh cổng của nước Thiên Đàng. Không còn cách nào khác. “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.” (Giăng 14:6) Nếu sự cứu rỗi chỉ có thông qua Chúa Giê-xu, thì KHÔNG phải thông qua phép báp-têm bằng nước.

Chúa Giê-xu Christ đã đến và TRẢ GIÁ cho tội lỗi của bạn bởi sự đổ Huyết của chính Ngài trên Cây Thập Tự Giá. Bằng cách tiếp nhận Ngài là Cứu Chúa của bạn, bạn có thể được GỘT SẠCH tất cả mọi tội lỗi trong Dòng Huyết báu của Ngài (Khải Huyền 1:5; Cô-lô-se 1:14; Công vụ 20:28;  I Phi-e-rơ 1:18-19). Hãy chú ý đến những từ quan trọng trong sách Rô-ma 5:8-9: “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Huống chi nay chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công bình, thì sẽ nhờ Ngài được cứu khỏi cơn thạnh nộ là dường nào!”

Chúa Giê-xu đã TRẢ GIÁ cho con đường của bạn đến nước Thiên Đàng! Hội thánh không thể cứu bạn! những việc tốt bạn làm không thể cứu bạn! phép báp-têm bạn có không cứu bạn được! Chỉ bằng việc tiếp nhận Chúa Giê-xu Chris là Cứu Chúa của mình, bạn mới có thể thoát khỏi sự đày đọa của Địa Ngục. Liệu Bạn đã sẵn sàng từ bỏ sự công chính của BẢN THÂN MÌNH và tiếp nhận Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn, là HY VỌNG DUY NHẤT cho sự Cứu Rỗi? Rô-ma 10:13 nói, “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu.” Rô-ma 10:9 nói, “ Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;” Tại sao bạn không cầu nguyện ngay lúc này và cầu xin Đức Chúa Trời bước vào trong tấm lòng bạn và rửa sạch tất cả mọi tỗi lỗi của bạn? Tại sao lại không trải nghiệm MỘT PHÉP BÁP-TÊM mà sẽ đặt bạn vào trong thân thể Chúa Giê-xu Christ NGAY BÂY GIỜ?!

Nguồn: Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like