Home Dưỡng Linh Nuôi Mình Bằng Sự Vâng Lời

Nuôi Mình Bằng Sự Vâng Lời

by Sưu Tầm
30 đọc

Hãy vì đức tin mà chiến đấu dũng cảm, giành lấy sự sống đời đời, là sự sống mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con có lời tuyên xưng tốt đẹp trước mặt nhiều nhân chứng.” (1 Ti-mô-thê 6:12)

Mỗi người đang chạy cuộc đua của riêng mình, mỗi người có thời điểm riêng để tỏa sáng.

Những người khác đang ở trong thời điểm mà Chúa định cho họ, và bạn đang ở trong thời điểm mà Chúa định cho bạn.

Hãy thư giãn.
Bạn không tăng trưởng chậm.
Bạn cũng không tăng trưởng sớm.
Bạn lớn lên đúng thời điểm.

RỒI THỜI ĐIỂM ĐỂ BẠN TỎA SÁNG SẼ ĐẾN

“…Ðến thời điểm của nó, Ta sẽ nhanh chóng thực hiện điều ấy.” (Ê-sai 60:22, BD2011)

Hãy tiếp tục tấn tới trong Chúa.
Sự vâng lời tốt hơn của tế lễ
Ê-li vâng lời Chúa và sống bên khe suối nơi những con quạ nuôi ông bằng thịt và bánh.

Ê-li ra đi và làm theo lời Đức Giê-hô-va. Ông đến ở bên khe Kê-rít, phía đông sông Giô-đanh. Mỗi buổi sáng và buổi chiều, chim quạ đem bánh và thịt cho ông, và ông uống nước khe.” (1 Các-vua 17:5-6)

Chúa cũng sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.
Hãy vâng lời Ngài!
Ngài sẽ chăm sóc bạn.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/trumpetcallinZion

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like