Home Dưỡng Linh Đừng Để Người Khác Thiếu Chính Bạn

Đừng Để Người Khác Thiếu Chính Bạn

by Rick Warren
30 đọc


“Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.” (I Cô-rinh-tô 12:4-6 – BTT)

Khi bạn biết mình được dựng nên với mục đích gì, thì bạn cũng sẽ biết mình nên trở thành người như thế nào, và bạn có thể bắt đầu tập trung vào mục đích ấy, biến cuộc đời mình trở nên ích lợi hơn.

Giây phút mà bạn bước qua được lằn mức thuộc linh đó, bạn sẽ thưa với Chúa rằng: “Con sẽ đi theo cách của Chúa, không phải theo cách của con. Con sẽ để Ngài hướng dẫn cuộc đời của con. Con muốn sống theo mục đích của Chúa, không phải mục đích của con. Con sẽ làm những điều mà con đã được đặt để và dựng nên để làm.

Khi bạn bước qua lằn mức và đặt đức tin nơi Đấng Christ, Chúa cũng sẽ ban cho bạn bốn món quà quan trọng:

Sự tha thứ. Rô-ma 5:15 có chép: “Vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Jêsus Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào!” (BTT). Điều đầu tiên Chúa Jesus làm là xóa sạch tất cả mọi điều sai trái, xấu xa mà bạn đã từng làm. Ngài tha thứ tất cả!  Không còn có sự định tội nào hết.

Sự sống đời đời. Đức Chúa Trời có một kế hoạch lâu dài dành cho bạn.  Kinh Thánh cho biết trong Rô-ma 6:23 rằng: “Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (BTT). Bạn sẽ không bao giờ vào được Thiên đàng theo cách riêng hay công đức của mình. Cách duy nhất bạn có thể vào được Thiên đàng là bằng đức tin tiếp nhận món quà miễn phí của Chúa ban cho.

Đức Thánh Linh.  Rô-ma 5:5 chép: “Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.” (BTT). Làm thế nào bạn biết được khi nào bạn đang để Chúa sống trong đời sống của mình? Đó là khi đời sống của bạn bày tỏ những bông trái của Thánh Linh: lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, và tiết độ.

Những khả năng đặc biệt. Trong Kinh Thánh, những khả năng đặc biệt này được gọi là các ân tứ thuộc linh, khác với những ân tứ thuộc thể hay vật chất. Đó là những khả năng bạn cần có để hoàn tất công việc Chúa muốn bạn làm. Phần lớn người ta không biết mình có ân tứ thuộc linh, huống hồ biết các ân tứ đó là gì. Nhưng bạn có những ân tứ đó!

Trong I Cô-rinh-tô 12:4-6, lời Chúa cho biết: “Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh.  Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.  Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người.” (BTT)

Ân tứ thuộc linh là gì? Đức Chúa Trời có một mục đích cho cuộc đời của bạn, và ân tứ thuộc linh là sự trang bị Chúa cho bạn để làm những việc Ngài muốn bạn làm. Chúa không bao giờ bảo bạn làm điều gì mà Ngài không ban cho bạn khả năng để thực hiện. Ân tứ thuộc linh được ban cho bạn ngay khi bạn tiếp nhận Chúa Jesus Christ. Bạn không thể chọn ân tứ cho mình. Bạn không thể kiếm được ân tứ đó từ công khó của mình.

Ân tứ thuộc linh cũng không được dùng cho lợi ích bản thân. Những ân tứ thuộc linh được ban cho bạn để giúp đỡ người khác. Và những người khác trong gia đình hội thánh cũng được ban cho những ân tứ để giúp đỡ bạn.

Khi tôi dùng ân tứ thuộc linh của mình là giảng dạy thì bạn được phước. Khi bạn dùng ân tứ thuộc linh của mình thì những người trong hội thánh của bạn được phước. Giống như trò chơi ráp hình, nếu bạn thiếu một một miếng ghép, thì điều đầu tiên bạn nhận ra là gì?  Là miếng ghép bị thiếu. Nếu bạn không phát triển và sử dụng các ân tứ thuộc linh của mình, thì tất cả chúng ta đều bị thiếu.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like