Home Chuyên Đề Vì Sao Đức Chúa Trời Lại Để Kẻ Ác Lộng Hành Và Sự Gian Ác Đầy Dẫy Trên Đất

Vì Sao Đức Chúa Trời Lại Để Kẻ Ác Lộng Hành Và Sự Gian Ác Đầy Dẫy Trên Đất

by Richard Huỳnh
30 đọc

Con người hay than rằng nếu có Đức Chúa Trời thì tại sao trái đất lại đầy dẫy sự gian ác và khổ đau? Chẳng phải Chúa là đấng toàn năng đầy lòng yêu thương? Sao Chúa lại để kẻ ác lộng hành và nắm quyền trên  thế gian? Chúa tạo ra Satan và ma quỷ, vậy chẳng phải Chúa tạo ra cái ác?

Thực ra Đức Chúa Trời không tạo ra sự gian ác hay ma quỷ.  Kinh Thánh nói Đức Chúa Trời tạo ra thiên sứ, rồi thiên sứ nổi loạn trở thành ma quỷ. Satan khi được tạo dựng là một chê-rúp đường lối trọn vẹn (blameless), cho đến khi sự gian ác (evil) được thấy trong hắn. Sau đó Satan đi lôi kéo các thiên sứ nổi loạn, cũng như đi dụ dỗ Adam & Eva cùng nghịch lời Chúa.

“Ngươi là một chê-rúp được xức dầu đang che phủ; Ta đã lập ngươi lên trên núi thánh của Đức Chúa Trời; Ngươi đã đi dạo giữa các hòn đá sáng như lửa. Đường lối ngươi trọn vẹn, Từ ngày ngươi được dựng nên, Cho đến khi thấy sự gian ác trong ngươi.”Ê-xe-chi-ên 28:14-15

Đức Chúa Trời tạo ra thiên sứ và con người với ý chí tự do (free will). Tự do ở đây nghĩa là tự do chọn lựa (như vâng lời Chúa /nghịch lời Chúa) và tự chịu hậu quả, không phải nghĩa là được phép (như “Con được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn”). Tự do chọn lựa là ngược lại với tự động, như cái máy bấm nút là chạy không suy nghĩ lựa chọn cảm xúc gì.

Việc Chúa cho phép thiên sứ và con người tự do quyết định sẽ dẫn tới việc họ chọn vâng lời Chúa hay nghịch lời Chúa. Tất nhiên là Chúa muốn họ chọn vâng lời Chúa và hưởng phước hạnh trong Ngài. Nhưng Chúa cũng cho phép họ nghịch lời Ngài, chỉ có điều họ sẽ phải chịu hậu quả của quyết định mình: sự nguyền rủa và phát xét của người Chủ đã tạo dựng nên họ cùng trời đất nơi họ sống

“Hôm nay, tôi xin trời và đất làm chứng rằng tôi đã đặt trước mặt anh em sự sống và sự chết, phước lành và sự nguyền rủa. Vậy hãy chọn sự sống để anh em và dòng dõi anh em được sống.”Phục Truyền 30:19

Toàn bộ những gian ác, đau khổ trên thế gian này là do sự nổi loạn nghịch lời Chúa của Satan, các thiên sứ và con người mà ra. Chúa không tạo ra sự gian ác, nhưng Chúa cho phép nó vì Chúa tạo ra ý chí tự do và cho phép thiên sứ & con người tự do quyết định chọn theo Chúa hay nghịch Chúa, yêu người lân cận như mình hay cướp của người lân cận. V.v..

Nhiều người phàn nàn là vậy tại sao Chúa lại cho phép ý chí tự do? Sao Chúa không tạo ra thiên sứ & con người chỉ biết làm theo lời Chúa và yêu người lân cận như mình, như vậy là Chúa sẽ có một thế giới tươi đẹp ấm áp đầy tình yêu thương không có gian ác khổ đau?

Tôi nghĩ Chúa không làm vậy vì các lý do sau:

1. Vì làm vậy chán. Tạo ra 1 con robot bấm nút là làm việc và nói “I love you” chẳng có cảm xúc hết. Còn có một đứa con tự do yêu quý mình và chọn làm theo lời mình rõ ràng thích hơn. Chúa muốn được thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật, chứ không phải bằng cách máy móc hay sự cưỡng ép.

“Giờ sắp đến và đã đến rồi, khi những người thờ phượng chân thật sẽ thờ phượng Cha bằng tâm linh và chân lý; ấy là những người thờ phượng mà Cha tìm kiếm.“Giăng 4:23

2. Vì Chúa muốn thử nghiệm con người xem họ có yêu Ngài và đường lối Ngài không. Kinh Thánh nói Chúa sẽ cho kẻ xấu đến dụ dỗ dân sự đi thờ thần khác (như Satan đến dụ dỗ Adam & Eva) để xem họ có thật lòng kính mến Chúa không. Chúa muốn tìm kiếm người thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật chứ không phải bị bắt buộc. Và tất nhiên, để thử thách, Chúa phải ẩn mình và trì hoãn sự thưởng phạt chứ không người ta sẽ theo Ngài vì tham hay vì sợ.

“nếu nó bảo: ‘Chúng ta hãy đi theo và thờ lạy các thần khác’ …thì chớ nên nghe lời nhà tiên tri hay kẻ đoán mộng ấy, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang thử nghiệm anh em để xem anh em có hết lòng hết linh hồn kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của anh em không.”Phục Truyền 13:2-3

3. Vì Chúa muốn cho thiên sứ & con người trải nghiệm một thế giới phản nghịch lời Chúa sẽ gian ác khổ đau như thế nào. Như vậy họ sẽ hiểu và trân quý giá trị của đường lối Chúa.

“Có một con đường dường như chính đáng cho loài người, Nhưng cuối cùng nó thành ra nẻo sự chết.”Châm Ngôn 14:12

4. Vì Chúa muốn tạo điều kiện cho những thiên sứ & con người yêu mình thể hiện lòng yêu quý của họ, và cho họ thấy tình yêu thương và sự khen thưởng của Ngài. Và ngược lại, Chúa cũng tạo điều kiện cho các thiên sứ & con người ghét mình lộ rõ bản mặt của họ và chịu sự trừng phạt thích đáng.

“Nầy, Ta đến mau chóng, đem phần thưởng theo với Ta, để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm.”Khải Huyền 22:12

5. Vì rồi Chúa sẽ tạo ra một thế giới tươi đẹp mà tất cả đều chọn yêu Chúa và làm theo lời Ngài, chỉ mất một thời gian nhưng được tất cả các điều trên. Chúa cũng muốn dẹp cái thế giới nổi loạn hư nát này lắm, và Chúa sẽ dẹp. Nhưng Chúa kiên nhẫn chờ đợi để con người có cơ hội ăn năn tin nhận sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu mà quay về với Chúa

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn.”2 Phi-e-rơ 3:9

Có người lại nói sao Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương lại nỡ chọn cách khiến có người lên thiên đàng kẻ xuống địa ngục như vậy?

Tôi thấy mấy người này đòi hỏi quá mức. Lời Chúa dạy sự khôn ngoan, công bình và lòng yêu thương, đâu có gì xấu xa mà họ lấy làm khó khăn? Và dẫu Cơ Đốc nhân và tổ chức giáo hội có nhiều sai sót vì cũng là con người, tôi thấy họ vẫn tốt chán so với các lựa chọn khác của thế gian. Ngoài ra, với con người thì yêu thương là chiều chuộng che đỡ, kiểu yêu thương này dễ tạo ra kẻ vô ơn không biết điều. Với Chúa thì yêu thương là nhẫn nhịn và nhân từ (1 Cô-rinh tô 13:4) nhưng vẫn giữ sự công chính và thưởng phạt phân minh. Và Chúa thật sự rất yêu thương con người qua các việc:

1. Dẫu con người sống trong tội lỗi và làm vô số chuyện gian ác, Chúa vẫn cho mặt trời cho mưa để duy trì sự sống họ

“Nhưng Ta bảo các con: Hãy thương yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các con để các con được trở nên con của Cha các con ở trên trời, vì Ngài khiến mặt trời mọc lên chiếu sáng kẻ gian ác lẫn người lương thiện, ban mưa cho người công chính lẫn người bất chính.” Ma-thi-ơ 5:4445

2. Dẫu họ chưa biết Ngài, Chúa vẫn sai Chúa Giê-xu đến để chết trên thập tự giá chịu tội thay cho họ

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”Giăng 3:16

3. Chúa kiên nhẫn ẩn mình chờ đợi, không quay lại phán xét thế gian để mọi người có thời gian để tin nhận Tin Lành của Ngài mà được cứu

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như một số người nghĩ đâu, nhưng Ngài kiên nhẫn đối với anh em, không muốn một người nào chết mất mà muốn mọi người đều ăn năn.”2 Phi-e-rơ 3:9

Vậy nên Chúa không tạo ra sự gian ác, Chúa tạo ra Satan, các thiên sứ và cả loài người đều tốt đẹp và có ý chí tự do. Sự gian ác hiện diện là do Satan, các thiên sứ theo hắn cùng loài người phản nghịch Chúa, và Chúa cho phép điều này vì Chúa cho phép ý chí tự do. Chúa làm vậy để thử thách thiên sứ và loài người và cho họ trải nghiệm thế giới nghịch lời Chúa, để tìm kiếm ai thực lòng yêu Ngài mà khen thưởng họ, cũng như xem ai ghét Ngài mà trừng phạt. Rồi Chúa sẽ tạo ra trời mới đất mới nơi chỉ có những người yêu quý Ngài cách tự do và thờ phượng Ngài bằng tâm linh và lẽ thật.

Chúa thực sự rất yêu loài người. Dẫu họ sống tội lỗi Chúa vẫn cho nắng cho mưa để duy trì sự sống. Chúa yêu con người đến nỗi đã cho Chúa Giê-xu đến chết trên thập tự giá chịu tội thay cho những ai tin nhận Ngài, để họ không bị trừng phạt nơi hỏa ngục với Satan mà được hưởng phước hạnh đời đời với Chúa. Và Chúa đang kiên nhẫn chờ đợi, chưa vội đến phán xét thế gian để con người có thêm thời gian và cơ hội để tin nhận Chúa.

Hy vọng Cơ Đốc nhân sẽ dùng thời gian nhẫn nhịn chờ đợi này của Chúa để rao ra Tin Lành, và nhiều người sẽ nắm lấy sự nhân từ này của Ngài, điều mà Satan và các thiên sứ phản loạn không được cho.

Richard Huynh

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like