Home Chuyên Đề Các Dấu Hiệu Cho Sự Hiện Đến Của Chúa

Các Dấu Hiệu Cho Sự Hiện Đến Của Chúa

by Hong An
30 đọc

Chúng ta đã ở rất gần! Sự cứu rỗi, sự rao giảng phúc âm của Vương Quốc, đang lan ra khắp các quốc gia, và dân Y-sơ-ra-ên đang bắt đầu trở về. Trong bài giảng vĩ đại cuối cùng trên núi Ô-li-ve, Chúa Jesus đã nêu các dấu hiệu chỉ về thời điểm Ngài trở lại, Ma-thi-ơ 24, Lu-ca 21, Mác 13. Nhiều dấu hiệu trong số đó, chẳng hạn như động đất, chiến tranh, bệnh dịch, và đói kém đã xảy ra với quy mô nhỏ trong nhiều thế kỷ. Nhưng trong thời đại của chúng ta, đã có một sự gia tăng ngoạn mục của chúng. Nhiều người đã chết trong các cuộc chiến tranh (thậm chí là những cuộc chiến tranh thế giới lần đầu tiên trong lịch sử) trong thế kỷ XX so với tất cả các thế kỷ trước cộng lại. Các tiên tri giả trong thế kỷ của chúng ta đã gây ra nhiều thương vong hơn bao giờ hết. Chủ nghĩa Quốc xã của Hitler đã cướp đi sinh mạng của sáu triệu người Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ hai, cũng như sinh mạng của hàng chục triệu người khác. Chủ nghĩa cộng sản của Stalin đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người Cơ Đốc nhân và người Do Thái, cũng như sự khủng bố của Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, đó là chưa nói đến những gì đã xảy ra ở Campuchia, và Rwanda… Số lượng những trận động đất chết người (những trận động đất cướp đi sinh mạng của nhiều người) đang gia tăng nhanh chóng. AIDS, ung thư và các căn bệnh khác đang không có dấu hiệu dừng lại, và có vô số nạn nhân do khủng bố ở các quốc gia Hồi giáo ở Trung Đông và ở nhiều quốc gia khác trên toàn thế giới.

Nhưng bên cạnh những dấu hiệu này, còn có hai dấu hiệu khác chỉ ra sự Hiện Đến của Đấng Mê-si và chưa từng xuất hiện trong lịch sử cho đến nay. Dấu hiệu đầu tiên trong số những dấu hiệu tích cực này là việc rao giảng phúc âm của Vương Quốc cho tất cả các quốc gia trên toàn thế giới. Ma-thi-ơ 24:14: “Tin Lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân; bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.” Điều đó đang diễn ra ngày hôm nay. Thế kỷ XIX là thế kỷ truyền giáo vĩ đại. Trong thế kỷ XX và XXI, các phương tiện liên lạc hiện đại đang truyền đi phúc âm của Vương Quốc trên khắp thế giới. Chúa Jesus không nói rằng mỗi một cá nhân sẽ được nghe phúc âm. Điều Ngài nói là muôn dân [các quốc gia] sẽ được nghe, “…bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến…” Mỗi ngày, có hàng trăm giờ thông điệp về Chúa Jesus được truyền đi khắp thế giới bằng tất cả các ngôn ngữ trên thế giới, theo các đường cao tốc điện tử, sử dụng vệ tinh, các chương trình radio/ TV và Internet. Đây là điều độc nhất vô nhị trong lịch sử thế giới.
Dấu hiệu thứ hai là sự đơm hoa kết trái của cây vả, Ma-thi-ơ 24:32-33, một trong những hình ảnh của Y-sơ-ra-ên trong Giô-ên 1:7. Những người Do Thái xung quanh Chúa Jesus hiểu rất rõ điều này. Vào một dịp khác, Chúa Jesus đã rủa cây vả – và họ cũng hiểu rất rõ ý của Ngài! “…Hãy rút ra bài học từ cây vả: Khi cành vừa đâm chồi, ra lá thì các con biết mùa hạ sắp đến. Cũng vậy, khi các con thấy tất cả những điều nầy thì biết rằng Con Người đã đến gần, đang ở ngay trước cửa…” Khi mắt bạn thấy điều này đang xảy ra, bạn cần biết rằng Chúa Jesus Christ đang đến rất gần, ngay trước cửa nhà bạn, Ma-thi-ơ 24:33. Khi sự phục hồi của Y-sơ-ra-ên bắt đầu xảy ra, và khi cây vả chết bắt đầu sống lại, đơm hoa và kết trái, thì Vương Quốc đã đến rất gần. “…Cũng vậy, khi các con thấy những điều ấy xảy ra thì biết vương quốc Đức Chúa Trời đã cận kề…” (Lu-ca 21:31). Và chúng ta là một phần của thế hệ đang nhìn thấy cả hai dấu hiệu đang xảy ra trong thời đại của chúng ta, cùng với tất cả các dấu hiệu khác của thời đại.
Y-sơ-ra-ên đang trên đường đến với sự yên nghỉ, và trên đường đến với vinh quang. Người Đầy Tớ của Chúa trong Ê-sai chính là Chúa Jesus. Ngài đang đưa người Do Thái trở về. Vì sao? Vì Ngài muốn gặp họ ở đó, tại Y-sơ-ra-ên, tại Giê-ru-sa-lem, khi Ngài đến trong Vinh quang. Đó là lý do tại sao Ngài đưa người Do Thái trở về. Đó là lý do tại sao Chúa là Đức Chúa Trời đã ban cho Con Ngài quyền năng điều hướng lịch sử theo cách mà dân Y-sơ-ra-ên phải trở về. Chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ bày tỏ chính Ngài cho anh em của Ngài bởi Đức Thánh Linh (Xa-cha-ri 12:10-14; 14:4), giống như Giô-sép đã bày tỏ chính mình cho các anh em của mình ở Ai Cập, Sáng Thế Ký 45:1-3a. Ngày Chúa đến đang rất gần rồi. Chúa đưa người Do Thái trở về bằng cách nào? Chúa Jesus sử dụng ai cho mục đích đó? Vì Ngài ở trên trời, còn những điều này xảy ra dưới đất. Ngài sử dụng con người. Ngài sử dụng những động thái chính trị trong lịch sử. Ngài sử dụng chủ nghĩa Phục quốc. Ngài sử dụng các hoạt động từ thiện của các tổ chức như Cơ Đốc Nhân Vì Y-sơ-ra-ên. Ngài sử dụng và điều hướng các quyết định do Liên hợp quốc đưa ra. Thậm chí Ngài còn sử dụng những người chống Do Thái như Hitler.

Foto: The Tower Of King David, Jerusalem
Trích TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM?
Giáo sĩ Willem J. J. Glashouwer
Chủ tịch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc tế
Chủ tịch danh dự Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên Dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=720249445988597&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like