Home Dưỡng Linh 15 Lời Cầu Nguyện Làm Mềm Mại Một Tấm Lòng Cứng Cỏi

15 Lời Cầu Nguyện Làm Mềm Mại Một Tấm Lòng Cứng Cỏi

by ibelieve.com
30 đọc

Điều gì khiến một tấm lòng trở nên cứng cỏi? Điều gì khiến một tấm lòng trở nên nguội lạnh? Điều gì khiến chúng ta tự kéo lòng mình ra khỏi sự ấm áp của tình yêu Cha Thiên Thượng, khỏi sự an toàn khi sống trong ánh sáng của Ngài?

Vì lòng dân nầy đã cứng cỏi, đã làm cho nặng tai, và nhắm mắt mình lại, e khi mắt mình thấy được, tai mình nghe được, lòng mình hiểu được, họ tự hối cải lại, và Ta chữa họ được lành chăng.” ( Ma-thi-ơ 13:15)

Đây là một tin tốt lành: Vẫn còn hy vọng cho một tấm lòng cứng cỏi. Chúng ta có một Cha Thiên thượng luôn mong muốn con cái Ngài hướng lòng về với Ngài. Tấm lòng ngài là sự cứu chuộc. Ngài là tiêu biểu cho một người Cha chỉ muốn sống cùng với những đứa con yêu dấu của mình.

“Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A ba! Cha!” (Ga-la-ti 4:6)

Chính tại nơi mà chúng ta được sống trong tình yêu thương và sự sáng được bày tỏ ra của Ngài, một tấm lòng mới bắt đầu có sự sống trở lại.

Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26)

Có bao giờ bạn tự hỏi sẽ ra sao nếu một phần trái tim bạn không hoạt động bình thường như cách mà nó nên hoạt động? Có lẽ bạn biết người nào đó đã trở nên nguội lạnh hoặc quay lưng lại với Chúa. Tấm lòng của Chúa vẫn luôn nóng cháy cho bạn, tấm lòng của Ngài luôn hướng về bạn. Ngài đang đuổi theo bạn. Ý muốn của Ngài là làm cho tấm lòng chúng ta được sống cách đầy trọn, được làm cho tươi mới và được sống thêm lần nữa.

15 lời cầu nguyện làm mềm mại một tấm lòng cứng cỏi

1. Cha ơi, con hướng lòng mình về với Ngài. Con mời ngài đến tra xét và biết lòng con.

Lạy Đức Chúa Trời, xin xem xét tôi và biết lòng tôi; Xin thử tôi và biết tư tưởng tôi.”(Thi-thiên 139:23)

2. Lạy Chúa, ngay cả khi lòng con không cảm thấy biết ơn ngay lúc này, con vẫn chọn cảm ơn Ngài. Con chọn ngợi khen Ngài, vì Ngài xứng đáng với mọi lời ngợi khen. Con công bố rằng là con của Ngài, con được phước. Con cầu nguyện rằng Ngài sẽ ban cho con một tấm lòng thật sự biết ơn.

“ Trong mọi hoàn cảnh, hãy cảm tạ vì đây là ý muốn Đức Chúa Trời cho anh chị em trong Chúa Cứu thế Giê-xu.” ( I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18)

3. Đức Thánh Linh ơi, liệu Ngài sẽ chỉ cho con, nếu có bất kỳ đường lối ác nào trong con chứ? Con ăn năn về…… Xin tha thứ cho con, Chúa ôi. Con xây bỏ tội lỗi của mình và con cầu xin sự giúp đỡ của Ngài.

“Xin Chúa nhìn xem tôi có đường lối ác nào chăng; và xin hướng dẫn tôi trong đường đời đời.” (Thi-thiên 139:24)

4. Cha ơi, Ngài sẽ thanh tẩy tấm lòng con và bắt đầu làm mới lại tâm linh con chứ? con muốn được nhìn thấy Ngài!

“ Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.”( Thi-thiên 51:10)

“ Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức chúa trời.” ( Ma-thi-ơ 5:8)

Cầu nguyện cho một tấm lòng nhân hậu không sợ  yêu thương

5. Lạy Chúa, xin ban cho con một tấm lòng nhân hậu và không sợ yêu thương. Cha ơi, con nhận được tình yêu của Ngài. Con cầu xin Cha giúp con có thể kinh nghiệm được tình yêu của Ngài theo cách mà tấm lòng con có thể yêu thương người khác trọn vẹn như Ngài đã kêu gọi con.

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa  Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”(Ê-phê-sô 4:32)

6. Chúa ơi, nếu có bất kỳ lĩnh vực nào trong đời sống con mà có tồn tại những sự không tha thứ, Ngài sẽ bày tỏ cho con chứ? Xin giúp con tha thứ như Ngài đã tha thứ cho con.

“ Nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác, thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.”(Cô-lô-se 3:13)

7. Lạy Chúa, con cầu nguyện rằng Ngài sẽ vun xới mảnh đất lòng của con, hãy xới tung mặt đất khô cứng và chuẩn bị đất lòng con cho sự công chính của Ngài. Xin chuẩn bị lòng con cho những gì mà Ngài sẽ ban cho đời sống con.

Hãy gieo sự công bình, hãy gặt tình yêu thương, hãy vỡ đất bỏ hoang, Vì đây là thì giờ tìm kiếm Chúa, cho đến khi Ngài ngự đến và đổ mưa cứu rỗi trên các ngươi.” (Ô-sê 10:12)

Cầu nguyện để tình yêu của Chúa sửa lại những gì cần sửa chữa

8. Cha ơi, Ngài thật đáng tin. Con có thể tin cậy Ngài bằng cả tấm lòng mình, vì Ngài là Đấng chăn giữ và bảo vệ tấm lòng con. Xin đổ đầy tấm lòng con với sự vui mừng!

“ Chúa là sức mạnh và thuẫn đỡ cho tôi. Lòng tôi tin cậy nơi ngài và được giúp đỡ. Lòng tôi cũng hân hoan và ca hát cảm tạ Ngài.” (Thi-thiên 28:7)

9. Cha ơi, Con mời Ngài đến soi sáng lòng con. Ngài là nơi bình an. Xin bày tỏ cho con biết nơi nào trong tấm lòng con cần sửa chữa. Ngài làm mọi sự xuất phát từ tình yêu đời đời và vô điều kiện, con tin rằng con được bình an trong cánh tay của Ngài.

“ Vì chính Ngài thắp ngọn đèn của tôi lên. Lạy Chúa, Đức Chúa Trời của tôi, Ngài soi sáng cảnh tối tăm của tôi.”( Thi-thiên 18:28)

“ Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng và ý định trong lòng người.”( Hê-bơ-rơ 4:12)

“ Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi và dưới cánh Ngài ngươi sẽ tìm được nơi trú ẩn. Lòng thành tín Ngài là cái khiên, cái mộc bảo vệ ngươi.” (Thi-thiên 91:4)

10. “ Xin dạy tôi làm theo ý Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời tôi; Xin thần linh tốt lành của Chúa hướng dẫn tôi vào vùng đất bằng phẳng.” ( Thi-thiên 143:10)

Hãy tin cậy Chúa với cả tấm lòng – Bạn sẽ được bình an và được chữa lành

11. Lạy Chúa, nếu có bất kỳ rễ đắng nào trong lòng con, xin Ngài hãy nhổ nó đi.

Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn rầu, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc, cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” ( Ê-phê-sô 4:31-32)

12. Cha ơi, xin ban cho con có lòng thương xót giống như Ngài. Ngài sẽ làm cho tấm lòng giống với Chúa Giê xu chứ?

Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha  Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Cha thương xót, là  Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi, Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp!” ( II Cô rinh tô 1:3-4)

13. Chúa ơi, Lời Chúa nói rằng, bởi những gì Chúa Giê-xu đã làm cho con, con có thể mặc lấy sự công bình của Đấng Christ. Lời Ngài là lẽ thật, cho dù con có cảm thấy như thế nào đi chăng nữa. Bởi đức tin con xin mặc lấy sự công bình của Đấng Christ.

Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục.” (Cô-lô-se 3:12)

14. Hỡi Cha, con tin cậy Ngài với cả tấm lòng con. Con sẽ chạy đến với Ngài khi con đau đớn, và khi con bị tổn thương – Ngài thật sự biết lòng con cần gì để nên trọn vẹn và được chữa lành.

Ngài chữa lành những tấm lòng tan vỡ, băng bó những vết thương của họ.” (Thi-thiên 147:3)

Đừng bao giờ để ngọn lửa trong lòng bạn tắt đi

15. Cha ơi, con biết rằng để một tấm lòng thay đổi phải cần một quá trình. Một số thay đổi phải cần thời gian. Liệu Ngài sẽ cùng con vượt qua quá trình này, dù nó mất bao lâu đi nữa? Chúa ơi, con dạn dĩ cầu xin Ngài sẽ khiến tấm lòng con nóng cháy cho Ngài! Có thể con không hiểu chính xác những gì con đang cầu xin lúc này, nhưng con tin cậy Ngài và con muốn tấm lòng con sẽ cháy hết mình vì Ngài trong suốt những năm tháng cuộc đời con!

Hãy nhiệt thành, chớ rụt rè. Phải có lòng sốt sắng, phải phục vụ Chúa. Hãy vui mừng trong niềm hi vọng, kiên trì trong cơn hoạn nạn, kiên tâm cầu nguyện, hãy dự phần cung cấp các nhu cầu cho các thánh đồ, chuyên cần tiếp khách.” (Rô-ma 12:11-13)

Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em, sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ.” (Phi-líp 1:6)

Dịch: Ny Phụng

Nguồn: Ibelieve.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like