Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 204: Sàng Sảy Và Tan Lạc

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 204: Sàng Sảy Và Tan Lạc

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 26: 31-35

31 Ngài bèn phán rằng: Đêm nay các ngươi sẽ đều vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: Ta sẽ đánh kẻ chăn chiên, thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. 32 Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Ga-li-lê trước các ngươi. 33 Phi-e-rơ cất tiếng thưa rằng: Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy. 34 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Quả thật, ta nói cùng ngươi, chính đêm nay,trước khi gà gáy, ngươi sẽ chối ta ba lần. 35 Phi-e-rơ thưa rằng: Dầu tôi phải chết với thầy đi nữa, tôi chẳng chối thầy đâu. Hết thảy môn đồ đều nói y như vậy.

Lời ngỏ:

Ngày xưa tại Việt Nam chúng ta có những nhà máy xay lúa chưa được hiện đại như bây giờ. Lúa thóc trước khi đem xay, người nông dân phải tự tay giê (hay sàng sảy) để loại bỏ những hạt lúa lép và những cọng rơm rạ, đá sỏi trong đó. Người ta thường sàng sảy lúa thóc theo nhiều bước thủ công. Có những cách phù hợp với lúa thóc còn thô từ đồng về, cũng có những cách phù hợp với lúa thóc đã phơi thật khô chuẩn bị mang đi xay. Dù cách nào thì những việc làm của giai đoạn sàng sảy đều nhằm mục đích là cố gắng giữ lại được thóc lúa chắc hạt càng nhiều càng tốt. Sau đó còn phải qua thêm nhiều khâu khác nữa như là như là xay, giã, hay nhặt đá, sỏi, đất cát trộn lẫn trong đó rồi mới được thành gạo ngon, thực phẩm sạch.

Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh sàng sảy thóc lúa này để nói đến việc các môn đồ của Ngài cũng sẽ phải chịu “sàng sảy” như thế. Trong phần này, Lu-ca đã ký thuật trong 22:31 “Hỡi Si-môn, Si-môn, nầy, quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì.” Còn trong phần ký thuật của Ma-thi-ơ, ông ghi lại điều Chúa đã tuyên bố cách rõ ràng cho các môn đồ của Ngài rằng “chiên trong bầy sẽ bị tan lạc” Chúa Giê-xu đã từng phán rằng: “Ta là người chăn hiền lành: người chăn hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình.” (Giăng 10:11). Trong kỳ thương khó Ngài thật sự đã phó mạng sống mình cho chiên và Ngài bị đánh cho đến chết.  Theo đó thì đàn chiên của Chúa cũng bị ảnh hưởng đến nỗi sẽ phải tan lạc. Điều Ngài dự ngôn cũng từng được tiên tri Xa-cha-ri đã nói trước đó, liên quan đến giai đoạn khổ nạn của Đấng Mê-si (Xa-cha-ri 13:7). Tuy nhiên, vượt hơn về lời dự ngôn của tiên tri Xa-cha-ri thì Chúa Giê-xu bày tỏ sự việc không dừng lại khi Ngài như người chăn bị đánh và chiên bị tan lạc rồi kết thúc trong đau buồn nhưng Đấng chăn chiên sẽ sống lại sau ba ngày đêm và Ngài sẽ nhóm họp bầy chiên lại tại xứ Ga-li-lê, trên bờ biển mà Ngài đã từng rao giảng cho cả dân sự. Đó là điều mà các môn đồ của Ngài đã không nhớ trong khi tan lạc, nhưng Chúa vẫn nhớ và làm thành sau đó.

Khi phán“chiên trong bầy sẽ bị tan lạc” là Chúa Giê-xu muốn nói rằng “tất cả chiên” chứ không phải “đa số chiên” sẽ phải tan lạc. Có thể vì ý đó mà Phi-e-rơ đã cất tiếng để phân trần. Phi-e-rơ cũng đã hiểu Chúa Giê-xu nói về tất cả môn đồ tin và đi theo Ngài, đặc biệt là Ngài nói về 12 sứ đồ sẽ bỏ Ngài trong lúc Ngài chịu hoạn nạn. Nhưng ông không chấp nhận là ông cũng thuộc về số ấy. Ông khẳng định “Dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, song tôi chắc không bao giờ vấp phạm vậy.” Điều đó chứng tỏ Phi-e-rơ thật sự muốn bày tỏ sự trung thành với Chúa cho đến cuối cùng. Đó là một sự can đảm và rất đáng khen. Ông đã khẳng khái nói như lời tuyên thệ, và ý chí của ông cũng mạnh mẽ chứ không chỉ nói để lấy lòng Ngài. Không chỉ ông kiên quyết và nói như thế, 10 sứ đồ khác sau đó cũng nói cách tương tự.

Thế nhưng, có những điều thuộc linh sâu xa đằng sau mà con người nói chung hay môn đồ trung thành của Chúa dù lấy cả lý trí, ý chí, tình cảm để khẳng định và quyết tâm thực hiện đi nữa thì cũng không thể làm được. Điều này gọi là “lực bất tòng tâm” theo cách nói thông thường, và trong cách nói của Chúa Giê-xu là “tâm thần thì muốn lắm mà xác thịt thì yếu đuối”. Trước sự khẳng khái đó của Phi-e-rơ thì Chúa Giê-xu đã bày tỏ một bí mật trong thế giới thuộc linh là Sa-tan đòi Chúa cho nó được sàng sảy đức tin Phi-e-rơ như người ta sàng sảy lúa mì. Sa-tan muốn nghiền nát Si-môn Phi-e-rơ và các môn đệ của Chúa như người ta xay lúa vậy. Nó mong sẽ chỉ tìm thấy lúa lép và thổi trấu bay đi mà thôi. Giống như trường hợp của Gióp, Chúa đã cho phép nó làm đối với Phi-e-rơ trong khi Ngài chịu thương khó; Và Chúa cũng biết trước rằng Phi-e-rơ sẽ chối Ngài ba lần trước khi gà gáy. Cho dù Phi-e-rơ được cảnh báo trước nhưng vẫn khẳng định ý chí của mình mà không nhún nhường, nên việc sàng sảy ấy càng được xác chứng chắc chắn sẽ xảy ra. Điều tạ ơn Chúa hơn nữa là Ngài không nói là bằng mọi giá Chúa bảo vệ Phi-e-rơ để ông không thể phạm tội chối Ngài; nhưng Chúa Giê-xu khẳng định là Ngài sẽ khiến ông hối cải, ăn năn sau khi ông đã sai lầm. Ánh mắt nhân từ của Chúa là điều sẽ nhắc nhở ông. Và ông sẽ có trách nhiệm sau khi ăn năn là phải làm vững chí anh em mình cho đến khi Ngài gặp họ tại Ga-li-lê.

Kết luận:

Bạn thân mến, bài học này không chỉ dành riêng cho những nhà lãnh đạo đặc biệt như Phi-e-rơ nhưng cũng là bài học cho tất cả mọi con cái Chúa. Vì mọi người trên đất này đều có khả năng phạm tội, ai cũng có thể bị cám dỗ và có khả năng vấp ngã trong kỳ hoạn nạn. Đó cũng là vì Chúa cho phép sự thử thách đức tin của con cái Chúa và môn đồ của Ngài để trở nên thật sự trưởng thành. Việc đó cũng có thể xảy ra bởi cớ có việc kiện cáo và đòi hỏi của Sa-tan; chúng kiện cáo vì biết sự bảo vệ của Chúa là vững chắc như bức tường lửa, nếu Chúa không cho phép thì nó không thể làm gì được.

Chúa Giê-xu không hứa là con cái Ngài sẽ được miễn trừ khỏi sự cám dỗ, hay vô nhiễm nguyên tội nhưng Ngài hứa sẽ khiến cho người thật lòng tin cậy Ngài, yêu mến Ngài sẽ ăn năn để hồi phục trở lại sau khi chịu thử thách giống như lúa thóc bị sàng sảy hoặc như bầy chiên bị tan lạc. Do đó, tất cả chúng ta phải sống trong sự cẩn trọng về thuộc linh. Hãy thường thường nhắc nhau giữ sự thờ phượng Chúa và sốt sắng trong sự cầu nguyện, cũng như đừng quên lắng nghe tiếng phán của Ngài thông qua Lời Chúa mỗi ngày. Bởi vì đó là cách Chúa sử dụng để giúp chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài có thể nhanh chóng nhận ra lỗi lầm, thật lòng ăn năn và tăng trưởng trong đức tin.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì sự tể trị và chăm sóc của Ngài thật là chu toàn, khiến chúng con hoàn toàn bình an trong cánh tay Ngài. Xin bảo vệ chúng con là những người yếu kém và còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Lạy Chúa, trong cuộc sống những ngày trên đất này chúng con không khỏi đối diện trước những sự cám dỗ ập đến. Xin Chúa giúp chúng con, thêm đức tin cho chúng con đủ sức để chịu nổi trong cơn thử thách. Cầu xin Chúa chớ để chúng con bị mắc cám dỗ nghiêm trọng không thể quay lại, nhưng giúp chúng con biết kêu cầu Chúa để đắc thắng những điều ác. Nhờ lời Chúa nhắc nhở, nhờ tình yêu của Ngài mà chúng con ăn năn trở lại.

Cảm tạ Chúa đón nhận chúng con và giúp con biết nương cậy Ngài càng hơn. Nhân danh Cứu Chúa Giê-xu. Amen.

Viết bởi Thiên Gia Vĩnh

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like