Home Dưỡng Linh Hội Thánh: Nơi Chúng Ta Học Yêu Thương

Hội Thánh: Nơi Chúng Ta Học Yêu Thương

by Rick Warren
30 đọc

“Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.” (Ma-thi-ơ 16:18b)

Chỉ có Hội Thánh tồn tại đời đời.

Không điều gì khác tồn tại. Không có việc kinh doanh nào sẽ tồn tại mãi mãi. Không chính phủ nào sẽ tồn tại mãi. Không có quốc gia nào sẽ tồn tại mãi. Chỉ có Hội Thánh sẽ tồn tại đời đời.

Chúa Jêsus đã nói trong Ma-thi-ơ 16:18, “Ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.”  Hội Thánh là ý tưởng tuyệt vời nhất mà Chúa hoặc bất cứ người nào từng nghĩ đến.

Toàn cõi vũ trụ đã được tạo dựng ra cho gia đình của Chúa. Gia đình của Chúa được gọi là gì? Hội Thánh.

Hội Thánh không phải là một tòa nhà. Hội Thánh là gia đình của Chúa. Chúa muốn một gia đình, vì vậy Ngài quyết định tạo ra toàn cõi vũ trụ chỉ để Ngài tạo ra Trái Đất, chỉ để Ngài tạo ra loài người, chỉ để chúng ta có tự do lựa chọn để chọn Ngài hoặc chối bỏ Ngài. Ngài biết rằng sẽ có môt số người trong chúng ta chọn yêu mến Ngài, và Ngài sẽ đưa chúng ta lên Thiên Đàng để mãi mãi trở thành một phần của gia đình Ngài.

Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn nếu bạn đã ở trong gia đình của Chúa? Nghĩa là vì chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi, nên tốt hơn hết là chúng ta học sống hòa thuận. Trong khi bạn còn sống trên đất này, bạn phải yêu mến gia đình của Chúa.

Yêu mến Chúa thôi thì không đủ. Bạn phải yêu mến Hội Thánh. Bạn muốn biết Chúa yêu mến Hội Thánh đến mực nào không?  Ngài chết vì Hội Thánh. Bất cứ ai nói: “Tôi yêu Chúa Jesus, nhưng tôi không cần Hội Thánh” thì người đó không hiểu. Người đó là một tín hữu chưa trưởng thành. Rất nhiều người lợi dụng Hội Thánh nhưng không yêu mến Hội Thánh.

Bạn có yêu mến Hội Thánh không? Hay bạn chỉ lợi dụng Hội Thánh? Đấng Christ đã chết vì Hội Thánh. Bạn phải học yêu thương mỗi tín hữu trong thân thể Đấng Christ.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like