Home Dưỡng Linh Con Phải Đợi Bao Lâu Nữa, Chúa Ơi?

Con Phải Đợi Bao Lâu Nữa, Chúa Ơi?

by Sưu Tầm
30 đọc

Kỳ hạn và thì giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, đó là việc các con không cần biết.” (Công-vụ 1:7)

Bất cứ khi nào chúng ta phải đợi Chúa quá lâu, chúng ta trở nên thiếu kiên nhẫn và dễ ngã lòng. Có thể một số người trong chúng ta sẽ từ bỏ niềm tin vào những giấc mơ mà Chúa đã đích thân đặt để vào tấm lòng của mỗi người trong chúng ta.

Trong tâm trí con người hữu hạn, chúng ta có thể coi thời gian chờ đợi là sự chậm trễ. Chúng ta cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau và những kế hoạch mà chúng ta đã đặt ra sẽ không thể thực hiện được. Những người khác sẽ nói đây là một quá trình kéo dài vô ích.

Trong câu chuyện về La-xa-rơ (Giăng 11:1-44), hai chị em của ông là Ma-thê và Ma-ri đã nói nếu Chúa Giê-xu đến sớm hơn một chút thì La-xa-rơ sẽ không chết (Giăng 11:21, 32).

Có thể hiện tại, chúng ta cũng có suy nghĩ giống như chị em của La-xa-rơ. Chúng ta tập trung vào những ngày đã qua, giống như họ, hoặc có thể, những năm tháng đã qua, đối với những người đã chờ đợi quá lâu. Chúng ta có thể nghĩ rằng, “Nếu việc này xảy ra sớm một chút thì mọi chuyện có lẽ sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.”

Nhưng câu chuyện này đã có một kết thúc có hậu với một phép lạ phục sinh. La-xa-rơ sống lại từ cõi chết. Chúa Giê-xu đến trễ 4 ngày nhưng Ngài vẫn đến đúng thời điểm!

Anh chị em thân mến, hãy biết điều này: Chúa có quyền năng để phục hồi ngay cả những năm tháng mà chúng ta nghĩ là đã mất hoặc đã trôi qua cách vô ích. Mùa chờ đợi của chúng ta cũng là mùa để xây dựng đức tin, và để Chúa bày tỏ cho chúng ta những điều kín nhiệm. Chúng ta hãy hướng mắt về Ngài, Ðấng Khởi Ðầu và Ðấng Hoàn Tất đức tin của mình, cũng như tin rằng những gì Ngài đã hứa và những gì Ngài muốn cho chúng ta, chắc chắn sẽ đến vào thời điểm hoàn hảo của Ngài.

Mọi việc đều có thời điểm, mọi sự dưới bầu trời đều có định kỳ của nó.” (Truyền-đạo 3:1)

Sự chờ đợi trong đức tin của bạn, dù chỉ bằng hạt cải, không bao giờ là vô ích. Hãy để đức tin đó được neo vào Đấng Thành Tín.

Chúa Giê-xu phán, “Ta đã chẳng nói với con rằng, nếu con tin thì sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?” (Giăng 11:40)

Ngợi khen Đức Chúa Trời  qua  Đức Giê-xu Christ, Chúa chúng ta!

Dịch & biên tập: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/thelettererph

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like