Home Dưỡng Linh Làm Nên Sự Cứu Chuộc Mình

Làm Nên Sự Cứu Chuộc Mình

by Sưu Tầm
30 đọc

Ấy vậy, hỡi những kẻ rất yêu dấu của tôi, như anh em đã vâng lời luôn luôn, chẳng những khi tôi có mặt mà thôi, lại bây giờ là lúc tôi vắng mặt, hãy càng hơn nữa, mà lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình.” (Phi-líp 2:12-13)

Trong thư gửi tín hữu Phi-líp, Phao-lô nói rằng các tín hữu nên lấy lòng sợ sệt run rẩy làm nên sự cứu chuộc mình. Điều đó có nghĩa là gì?

Khi đọc các câu trước đó, chúng ta có thể thấy bối cảnh của phân đoạn này nói về sự vâng phục. Phao-lô thậm chí còn dùng tấm gương hạ mình và vâng lời của Đấng Christ cho đến chết để làm ví dụ.

Làm nên sự cứu chuộc mình (hay trong các bản dịch khác: “hoàn tất sự cứu rỗi của chính mình”; “làm phần của mình khi nhận ơn cứu rỗi”…) không có nghĩa là bạn phải làm việc để đổi lại sự cứu rỗi cho mình; mà có nghĩa là cố gắng sống sao cho xứng đáng với ơn cứu rỗi của Chúa ban cho mình; vì cách sống của chúng ta sẽ làm chứng về sự cứu rỗi của chúng ta.

Ví dụ, khi chúng ta tập thể dục, không có nghĩa là trước khi tập luyện chúng ta không có cơ bắp. Chúng ta có cơ bắp; tuy nhiên, khi chúng ta tập luyện, những cơ bắp đó có thể lộ rõ ra và người khác có thể nhìn thấy từ bên ngoài.

Hành động để hoàn tất sự cứu rỗi của mình có nghĩa là tích cực vâng phục Chúa và lời của Ngài. Có nghĩa là những gì xảy ra bên trong nên được nhìn thấy từ bên ngoài.

Và hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời trao quyền cho chúng ta để làm mọi việc nhưng không phải việc nào cũng mang lại lợi ích, vậy nên phần của chúng ta là tìm kiếm ý Chúa và làm theo sự dẫn dắt của Ngài.

Hãy nhớ rằng không phải người NGHE Lời Chúa mà là người LÀM THEO Lời Ngài mới là người thực sự được cứu.

Không phải bất cứ ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa’, đều được vào vương quốc thiên đàng đâu; nhưng chỉ người nào làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.” (Ma-thi-ơ 7:21)

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: facebook.com/WriteforJesus

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like