Home Chuyên Đề Ý Nghĩa Câu Chuyện Giô-sép

Ý Nghĩa Câu Chuyện Giô-sép

by Hong An
30 đọc

Câu chuyện của Giô-sép và anh em của ông cho chúng ta thấy dù bị ngược đãi, bị vu oan, bị phản bội bởi chính người thân của mình thì trong Giô-sép là chính hình bóng về Chúa Giê-xu.

Đường đi của Đấng Christ được báo trước qua câu chuyện về cuộc đời của Giô-sép. Khi anh em Do thái đến với ông ở Ai Cập để cầu xin thức ăn, họ không nhận ra người ngồi trên ngai của Ai Cập lại chính là anh em của mình. Cuối cùng Giô-sép quyết định bày tỏ chính ông cho họ biết. Nhưng trước khi Giô-sép tỏ mình ra với anh em của mình ông đã làm một việc đáng lưu ý. Ông đuổi người Ai cập, người ngoài Do thái, dân ngoại bang ra khỏi phòng. Đây không phải là chuyện của họ (Sáng thế ký 45:1). Khi tất cả người Ai-cập ra đi ngoài Giô-sép đã bước xuống khỏi ngai và nói, “Tôi là Giô-sép!” “Thật là tôi đây!” (Sáng thế ký 45:3).
Cho đến thời điểm đó, anh em Giô-sép đã không nhận ra ông. Giô-sép đã nói tiếng nước ngoài: tiếng Ai Cập, không phải tiếng Do Thái – điều này liên hệ như Kinh Thánh Tân Ước được viết bằng tiếng Hi Lạp chứ không phải bằng tiếng Hê-bơ-rơ. Ông không giống như một người Do Thái vì quần áo và mái tóc của ông là của một nhà quý tộc Ai Cập, giống như Chúa Giê-xu thường được miêu tả trong nhiều bức họa như bất cứ điều gì khác, không giống người Do Thái.
Các anh em Giô-sép đã gặp rắc rối trong việc nhận ra ông là ai? Điều này tương tự như những người Do-thái hôm nay cũng gặp rắc rối trong việc nhận ra Chúa Giê-xu là ai?
Trải qua nhiều thế kỉ, hội thánh đã trình bày sai về Chúa Giê-xu cho người Do-thái. Chúng ta đã làm lu mờ gương mặt của Chúa Giê-xu với các anh em Ngài trong một cách lạ lùng. Nhưng thời điểm sẽ đến khi Y-sơ-ra-ên sẽ nhận biết Chúa Giê-xu thực sự là ai. Rồi Ngài và họ sẽ ôm nhau, có thể là với nhiều nước mắt, giống như anh em của Giô-sép đã làm (Sáng thế ký 45:2). Thật là một cuộc gặp gỡ vinh diệu và cảm động! Họ sẽ ôm chặt nhau và khóc, tại thời điểm của Ngài và theo cách riêng của Ngài.

Thật là một ngày tuyệt vời, khi cuối cùng Y-sơ-ra-ên cũng được phép nhìn nhận Chúa Giê-xu là ai. Và điều đó sẽ đến! Xa-cha-ri đã nói tiên tri: “Ta sẽ đổ thần ân điển và nài xin trên nhà Đa-vít và trên cư dân Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ nhìn xem Ta là Đấng chúng đã đâm, rồi chúng sẽ than khóc Ngài như người ta than khóc đứa con một, và sẽ thương tiếc Ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng.”(Xa-cha-ri 12:10) .

Mục sư Rev. Willem JJ Glashouwer
Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like