Home Chuyên Đề Cho Đến Khi Con David Đến

Cho Đến Khi Con David Đến

by Hong An
30 đọc

Khi nhìn vào cuộc xung đột đau lòng ở Trung Đông, người ta không thể không nghĩ đến bối cảnh Kinh thánh (Sáng thế kí 17:17-22) cuộc xung đột giữa hai anh em có cùng một người cha là Áp-ra-ham nhưng có hai bà mẹ khác nhau : Ích-ma-ên – người được coi là tổ tiên của các quốc gia Ả rập, được sinh ra từ A-ga người Ai Cập là đầy tớ gái của bà Sa-ra – vợ của Áp-ra-ham còn Y-sác được sinh ra từ vợ của Áp-ra-ham – Sa-ra và là tổ phụ của dân Y-sơ-ra-ên.
Vậy vị trí và quyền lợi của hai anh em cùng cha khác mẹ này là gì ?
Ích-ma-ên, anh cùng cha khác mẹ của Y-sác, tổ tiên của người Ả-rập, con trai khác của Áp-ra-ham, ngoài Y-sác, đã nhận được những lời hứa lớn lao của Đức Chúa Trời (Sáng thế ký 21:18, 17:20-22).
Ngài hứa với họ rằng họ sẽ kết quả và sẽ là một quốc gia vĩ đại. Ngày nay, có khoảng 200 đến 300 triệu người Ả-rập, sống ở hơn 20 quốc gia khác biệt và độc lập ở Trung Đông trong một khu vực rộng lớn của miền đất đầy dầu mỏ bởi Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài với Apraham và Ngài đã ban phước cho Ích-ma-ên rất nhiều đến nỗi thực sự là những quốc gia hùng mạnh và có quyền lực.

Còn Y-sơ-ra-ên thuộc dòng của Y- Sac thì sao ? Sau tất cả các vụ tàn sát trong suốt các thế kỷ, chỉ có khoảng 15 triệu người Do Thái còn lại trên thế giới. Ở Y-sơ-ra-ên – vùng đất nhỏ xíu chỉ có khoảng 6 triệu người Do Thái đang sống trong một vùng đất không có dầu mỏ , khoảng 4-5 triệu người Do thái sống ở Mỹ ; 1-2 triệu ở Liên Xô cũ và phần còn lại vẫn rải rác khắp nơi trên địa cầu.
Một người bạn Do thái đã nói rằng : “Thật là vui khi được làm TUYỂN DÂN của Đức Chúa Trời…Bởi vì làm tuyển chọn của Đức Chúa Trời là để BÀY TỎ & ĐẠI DIỆN cho Ngài trong thế gian này, có nghĩa là phải chịu rất nhiều đau khổ!” . Tiên tri Xa-cha-ri đã nói rằng : “Trong toàn xứ, Hai phần ba sẽ bị dứt bỏ và tiêu diệt, Nhưng một phần ba sẽ được để lại.” (Xa-cha-ri 13:8). Số người Do Thái bị tàn sát suốt các thời đại trải qua các thế kỷ có 2/3 người Do Thái đã bị xóa sổ, và chỉ còn lại 1/3.
Vậy Phước lành dành cho Ích-ma-ên nhưng giao ước vĩnh cửu của Đức Chúa Trời đã lập với Áp-ra-ham , Y-sác, Gia-cốp vẫn không thay đổi . Kinh Thánh nói rằng tất cả các dân tộc và các quốc gia trên trái đất phải học tập chúc phước cho Y-sơ-ra-ên. Và nếu họ làm vậy thì họ sẽ được Đức Chúa Trời ban phước. Nhưng khi họ bắt đầu nguyền rủa Y-sơ-ra-ên, họ sẽ bị nguyền rủa theo Sáng thế ký 12:1-3. Các quốc gia hôm nay dù là Cơ Đốc hay các quốc gia khác hoặc là Hồi Giáo vẫn phải học bài học đó nếu chúng ta làm như vậy, chúng ta sẽ được ban phước.

Tại sao ngày nay đang gia tăng sự căng thẳng ở khu vực Trung Đông và quyền lực của bóng tối lại cố gắng phá huỷ Y-sơ-ra-ên và dân Do Thái một lần nữa ? Trước khi Chúa Giê – Xu trở lại trong vinh quang sẽ có một khoảng thời gian tối tăm cực độ ngắn ngủi trên toàn thế giới nhưng sau thời gian đó Vương quốc của Ngài sẽ đến!
Giai đoạn này đang được bố trí ở Trung Đông với một Giê-ru-sa-lem được tái thiết trong một quốc gia Y-sơ-ra-ên được lập lại và một dân tộc Do Thái được phục hồi . Phép lạ của sự hồi sinh là một việc quá lớn đối với những quốc gia láng giềng đang hòng tiêu diệt quốc gia Do Thái . Chúa Giê-xu đã phán, “Hãy xem cây vả và tất cả các cây khác” (Lu-ca 21:29).
Toàn bộ khu rừng Trung Đông đã trở lại vị trí dưới hình thức gồm có Y-sơ-ra-ên VÀ các nước thù địch bao xung quanh. Cây Y-SƠ-RA-ÊN đứng giữa rừng! Sân khấu đã được thiết lập. Chúng ta đang chờ đợi Nam diễn viên chính xuất hiện trên sân khấu thế giới – Chúa Giê Xu – Người sẽ mang lại giai đoạn khủng khiếp của lịch sử thế giới đến một kết thúc vui vẻ , hạnh phúc cho Y-sơ-ra-ên, khi Ngài đến để ban cho Y-sơ-ra-ên sự an nghỉ, và hạnh phúc cho tất cả chúng ta, những người sẽ an nghỉ cùng với Y-sơ-ra-ên

Mục sư Rev. Willem JJ Glashouwer
Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Ảnh: Jerusalem Photo

https://www.facebook.com/photo/?fbid=708067983873410&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like