Home Dưỡng Linh Cần Điều Gì Để Sống Thật?

Cần Điều Gì Để Sống Thật?

by Nau Puih
30 đọc

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.” (Thi thiên 119:9)

Trong một thế giới hoàn toàn bị ám ảnh bởi dáng vẻ bên ngoài và hình ảnh, làm thế nào để bạn có thể sống chân thật khi mọi người đang giả tạo? Họ không sống ngay thẳng. Họ đang lượn qua lượn lại để vớt vát và lừa đảo. Họ không giữ lời hứa của họ.

Làm thế nào để bạn sống thật?

Chỉ có một cách. Bạn cần quan tâm nhiều hơn về sự chấp thuận của Chúa hơn là sự chấp thuận của người khác. Đó là cách duy nhất bạn trở thành một người nam hoặc một người nữ của sự chính trực. Bởi vì nếu bạn quan tâm đến những gì Thiên Chúa nghĩ, thì bạn sẽ làm đúng. Nếu bạn quan tâm nhiều hơn về những gì người khác nghĩ, bạn thường sẽ làm điều sai trái.

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo lời Chúa.” (Thi thiên 119:9)

Cách duy nhất để bạn sẽ biết về những gì Chúa chấp nhận và những gì Ngài nghĩ về bạn là đọc Kinh Thánh. Bạn phải ở trong Lời Chúa! Nếu không, bạn sẽ không có sức mạnh và sức chịu đựng để sống một cách ngay lành.

Nếu tôi không có thời gian tĩnh nguyện với Đức Chúa Trời và học Kinh Thánh hằng ngày, nếu tôi không làm điều đó dù chỉ vài ngày thôi, tôi và cả mọi người đều sẽ nhận thấy! Bởi vì tôi bắt đầu trở nên cáu kỉnh. Nếu tôi không giữ được mối liên hệ với Đức Chúa Trời thông qua Lời của Ngài, tôi đã không có ơn để giảng dạy Lời Chúa một cách rõ ràng cho bạn. Tôi đã không có sức mạnh để sống một cách chính trực.

Sống với sự chính trực cần sức mạnh thuộc linh, bởi vì điều đúng thường không được ưa chuộng. Bạn sẽ mệt mỏi cố gắng làm điều đúng, sống thật với con người mình, giữ động lực đúng, và bạn cần phải được trang bị và làm cho tươi mới.

Muốn được như vậy bạn phải đọc và học Kinh Thánh, Lời của Đức Chúa Trời.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like