Home Chuyên Đề Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Hay Khích Lệ Để Mọi Người Thấy Chúa Giê-xu Qua Tôi?

Làm Thế Nào Để Trở Thành Người Hay Khích Lệ Để Mọi Người Thấy Chúa Giê-xu Qua Tôi?

by Billy Graham
30 đọc

Câu hỏi: Càng lớn tuổi tôi càng nhìn nhận vấn đề một cách tiêu cực nhưng trong lòng tôi vẫn muốn trở thành một người khích lệ người khác để bày tỏ đức tin của mình trong Chúa. Có quyển sách cụ thể nào dạy về phẩm chất tuyệt vời đó không?

Trả lời:

Xung quanh chúng ta là những người có cuộc sống tràn đầy những rắc rối và đau khổ. Họ cần lòng trắc ẩn và sự khích lệ của chúng ta. Điều đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời khi con người muốn nâng đỡ người khác. Tác giả  cuốn sách Thi Thiên viết về tìm kiếm sự khích lệ qua Lời Chúa (Thi Thiên 119:28). Chúng ta có thể đọc cuốn sách về lòng trắc ẩn. Chúng ta có thể nghe những bài giảng làm thế nào để trở thành người khích lệ người khác. Nhưng không có nơi nào có sự chỉ dẫn tuyệt vời hơn là Kinh Thánh. Chúa là Đấng dạy chúng ta quan tâm đến nhu cầu và cảm xúc của người khác hơn là của chính mình. Chúng ta phải khích lệ những người thân yêu, bạn bè và cộng sự của chúng ta, và Chúa sẽ giúp chúng ta làm điều này “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy( Xa-cha-ri 4:6).

Một trong những công tác của Đức Thánh Linh là khích lệ tấm lòng của chúng ta để chúng ta có thể là phước lành cho người khác. Những Cơ Đốc Nhân theo Đấng Christ sẽ học được ý nghĩa của việc làm mục vụ người khác, và hành động vị tha này sẽ cho thấy bạn thuộc về Đấng Christ và được trao quyền bởi Ngài. Cuộc sống của chúng ta sẽ không còn bình thường và giống với phần còn lại của thế giới nữa. Với học thức và sự hiểu biết sâu rộng, cộng thêm tấm lòng nhiệt huyết, bạn có thể là sức mạnh thực sự cho những người đang cần một lời khích lệ. Hãy nhìn vào Đức Chúa Giê-xu Christ và bạn sẽ thấy rằng khi làm như vậy bạn cũng đang đưa người khác đến với Ngài.

Dịch: Jo-Sue

Nguồn: Billygraham.org

Ảnh: Faithful

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like