Home Chuyên Đề Y-sơ-ra-ên: Con Trưởng Nam Của Đức Chúa Trời

Y-sơ-ra-ên: Con Trưởng Nam Của Đức Chúa Trời

by Hong An
30 đọc

Là Chủ tịch của hội Christians for Israel International (Hội Cơ-đốc-nhân vì Y-sơ-ra-ên Quốc tế), tôi thường diễn thuyết và rao giảng từ Kinh Thánh về Y-sơ-ra-ên. Đôi khi người ta hỏi tôi: “Tại sao ông lại can dự đến Y-sơ-ra-ên và người Do Thái nhiều như vậy? Đó có phải là sở thích của ông không, liệu nó có giống như việc sưu tầm tem, hoặc chơi gôn không? Tại sao là Y-sơ-ra-ên? Có điều gì đặc biệt về Y-sơ-ra-ên chăng?”

Câu trả lời của tôi luôn luôn là: “Điều tôi cảm nhận về Y-sơ-ra-ên cũng điều Đức Chúa Trời cảm nhận về Y-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời yêu Y-sơ-ra-ên. Chúa Giê-xu yêu Y-sơ-ra-ên. Kinh Thánh nói như vậy. Vì tôi yêu Chúa Giê-xu, và biết rằng Ngài yêu tôi nên tôi không thể không yêu những người mà Ngài yêu.” Sự quan tâm của cá nhân của tôi với Y-sơ-ra-ên bắt đầu khi một người anh em Cơ Đốc lớn tuổi nói với tôi: “Em biết không, có rất nhiều Cơ-đốc nhân yêu những người Do thái “đã khuất.” Tôi nói: “Thế là thế nào?”– Rồi ông ấy nói tiếp: “À, là thế này, đó là những người Do-thái của quá khứ – Môi-se, Giô-suê, Ê-sai, Giê-rê-mi, Đa-vít, Phao-lô, Phi-e-rơ, Giăng, và tất cả những người khác nữa. Những người Do Thái trong Kinh Thánh. Người Do thái đã khuất từ lâu rồi. Và có nhiều Cơ-đốc nhân yêu mến những người Do Thái chưa ra đời – thế hệ những người Do Thái sẽ sống trong lời tiên tri mang tính tương lai khi Y-sơ-ra-ên là trung tâm của thế giới, và Giê-ru-sa-lem là thành phố mà hòa bình sẽ tràn ra và bao trùm trái đất.” Sau đó, ông tiếp tục với giọng nói đầy nhiệt thành của mình: “Nhưng ai sẽ ủng hộ người Do Thái ngày hôm nay? Ai sẽ yêu thương họ trong danh của Chúa Giê-xu? Ai sẽ đứng bên cạnh họ trong cuộc chiến cô độc của họ với cả thế giới chống lại họ? Ai sẽ nói với Hội Thánh để bảo người Do-thái phải ăn năn những lỗi lầm trong khá khứ của họ? Ai sẽ cố gắng bắt đầu đọc Kinh Thánh một lần nữa để tìm ra mối liên hệ thực sự giữa Y-sơ-ra-ên và Hội Thánh? Còn về Hội Thánh có nguồn gốc Do-thái thì sao? Còn những lời tiên tri về tương lai của cả hai thì sao? Hội Thánh và Y-sơ-ra-ên có thể có những quan điểm rất khác nhau về Chúa Giê-xu thực sự là ai, nhưng sự khác biệt về quan điểm này ​​không có nghĩa là không có sự xen lẫn của quyền lực tối tăm. Những quyền lực đó ghét cả hai, cả hai dân tộc của Đức Chúa Trời, những người tin vào cùng một Đức Chúa Trời, và họ đã bắt bớ các Cơ-đốc nhân tin kính Chúa giống như bắt bớ người Do Thái và Y-sơ-ra-ên. Lịch sử cho thấy điều này khá rõ ràng.”

Điều đó đã đập mắt tôi và khiến tôi suy nghĩ! Tôi bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi như: “Mối quan hệ của Đức Chúa Trời với dân Y-sơ-ra-ên là gì? Và mối quan hệ này như thế nào hôm nay? Ngay cả khi đa số người Do Thái không tin rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si của họ và là Con của Đức Chúa Trời? Tại sao họ lại trở về vùng đất Y-sơ-ra-ên? Tôi có thấy sự ứng nghiệm của các lời tiên tri của Kinh Thánh trước mắt tôi chưa? Tất cả những điều này sẽ dẫn đến đâu?” Những câu hỏi này đã thúc đẩy tôi đọc lại Kinh Thánh, cả Tân Ước lẫn Cựu Ước. Là một Cơ-đốc nhân, tôi tin rằng Kinh Thánh là Lời đáng tin cậy của Đức Chúa Trời mà Ngài đã bày tỏ cho dân Do Thái.

Điều đầu tiên tôi khám phá ra là trong khi Chúa Giê-xu là Con độc sanh của Đức Chúa Trời (Giăng 1:14), thì Y-sơ-ra-ên là con trưởng nam (con trai đầu lòng) của Ngài. Con dân Y-sơ-ra-ên là những nô lệ bị áp bức ở Ai-cập, và Pha-ra-ôn khước từ không để cho họ đi bằng cách gia tăng nhiều gian khổ cho họ để giảm dân số của họ. Môi-se và anh của ông, A-rôn, đã gởi đến Pha-ra-ôn thông điệp này: “…Vậy, ngươi phải tâu cùng Pha-ra-ôn rằng: Đức Giê-hô-va có phán như vầy: Y-sơ-ra-ên là con ta, tức trưởng nam ta, nên ta có phán cùng ngươi rằng: Hãy cho con ta đi, để nó phụng sự ta, mà ngươi đã từ chối không cho nó đi. Nầy, ta sẽ giết con trai ngươi, là con trưởng nam của ngươi.” (Xuất 4:22-23). Và đó chính xác là điều đã xảy ra trong tai vạ thứ mười giáng xuống trên Ai-cập: “… Vả, khi giữa đêm, Đức Giê-hô-va hành hại mọi con đầu lòng tại xứ Ai-cập, từ thái tử của Pha-ra-ôn ngồi trên ngai mình, cho đến con cả người bị tù, và hết thảy con đầu lòng của súc vật.” (Xuất 12:29). Việc khước từ để cho con trai đầu lòng của Đức Chúa Trời ra đi khiến người Ai-cập phải trả cái giá đắt bằng chính các con trai đầu lòng của họ, như Đức Chúa Trời đã cảnh báo.

Đức Chúa Trời yêu thương người Do Thái như một người cha. Vị tiên tri Ô-sê ghi lại những tình cảm của Đức Chúa Trời trong những lời đầy thương xót của Ngài:“… Khi Y-sơ-ra-ên còn thơ ấu, ta yêu dấu nó; ta gọi con trai ta ra khỏi Ai-cập.” (Ô-sê 11:1) Đức Chúa Trời nói như một người cha với những đứa con trai, con gái thỉnh thoảng không vâng phục của Ngài, với tất cả những cảm xúc đối lập, từ yêu thương đến giận dữ vô cùng, mà một người cha có thể cảm nhận được. Bất cứ ai có con ruột đều có thể hiểu những cảm xúc này. Bạn yêu con của bạn và sẽ làm bất cứ điều gì cho chúng, nhưng hành vi của chúng đôi khi có thể làm cho bạn tức sôi máu! Và sau đó bạn sẽ nói những lời cay khắc, những lời khó nghe, những lời cảnh cáo, bởi vì bạn thấy mọi việc sẽ tệ hại hơn nếu bọn trẻ cứ tiếp tục hành động theo cách đó. Ngoài sự quan tâm, ngoài tình yêu, bạn còn nói những lời cảnh cáo mạnh mẽ, nghiêm khắc, và bạn có thể háp dụng kỷ luật. Thậm chí có thể dùng một số hình phạt! Như một câu ngạn ngữ của Hà Lan cổ có nói: Nếu chính trị chưa giải quyết được, thì phải dùng đến quân sự!
Một người ta có thể cảm nhận được sự giận dữ của người cha khi Ngài phán: “… Nhưng Ta càng gọi Y-sơ-ra-ên chừng nào, chúng nó càng trốn tránh chừng nấy. Chúng nó đã dâng của lễ cho các tượng Ba-anh, và đốt hương cho tượng chạm.” Ta đã làm mọi thứ có thể cho con trai của Ta, Đức Chúa Trời phán: “… Dầu vậy, ta đã dạy Ép-ra-im (một giới hạn của tình yêu dành cho Y-sơ-ra-ên) bước đi [giống như một người cha dạy con cái mình những bước đi đầu tiên của chúng], lấy cánh tay mà nâng đỡ nó.” như một người cha ôm lấy các con của mình khi chúng ngã vào vòng tay để an ủi chúng. “Song chúng nó chẳng hiểu biết rằng ta đã chữa lành cho.” (Ô-sê 11:2-3). Ta đã đắp thuốc lên những vết trầy xước và bầm tím của chúng như một người cha trên đất đã làm. Nhưng liệu chúng có biết ơn chăng? Không!
“…Ta đã dùng dây nhân tình, dùng xích yêu thương kéo chúng nó đến.” Giống như cha mẹ trên đất, Đức Chúa Trời đã dùng mọi cách để bày tỏ tình yêu thương của Ngài, để đưa dân của Ngài trở về với Ngài. “Ta đã như những kẻ cởi ách khỏi hàm chúng nó, và để đồ ăn trước mặt chúng nó.” Khi bò kéo cày, cái ách nằm trên cổ chúng. Giống như những con bò bị kiềm kẹp, dân Y-sơ-ra-ên đã thở dài dưới ách độ nô lệ của Ai Cập. Họ là những nô lệ, bị xỏ mũi (bị buộc phải làm mọi việc theo mẫu đã vẽ sẵn). Nhưng Chúa đã phá bỏ cái ách kiềm hãm họ và giải phóng dân Ngài khỏi những người chủ nô tàn ác. Ngài dẫn họ qua Biển Đỏ và vào trong sa mạc (Xuất 13-14). Và tại đó Ngài đã cung ứng nhu cầu của họ bằng bánh ma-na từ trời và nước từ những tảng đá. Ngài đã dẫn họ từ nơi yên nghĩ này đến nơi yên nghĩ khác, từ nơi màu mỡ này đến nơi màu mỡ khác. Vâng, Ngài thậm chí còn cung cấp thịt chim cút cho họ (Xuất 16-17:7). “…và Ta để đồ ăn trước mặt chúng nó.” (Ô-sê 11:4).
Rồi chúng ta nghe sự giận dữ trong tiếng phán của Ngài: “…Chúng nó sẽ không trở lại Ai Cập sao?” Trở lại làm nô lệ! Đó là những gì họ đáng được nhận, vì sự vô ơn của họ! “… và A-si-ri sẽ không cai trị trên họ sao?” Những điều mà A-si-ri đã làm đối với những tù nhân của chiến tranh là quá tàn ác đến nỗi không thể mô tả hết trên giấy được, chỉ có thể đánh dấu trên các tảng đá nơi mà các vị vua của dân A-si-ri lưu danh họ qua những hành động tàn ác của họ. Và cuối cùng, mười chi phái Y-sơ-ra-ên đã bị dẫn đi làm phu tù cho A-si-ri (II Các Vua 17:23) “…vì chúng nó chẳng khứng trở lại với ta. Gươm sẽ rơi trên các thành chúng nó, hủy phá then cửa chúng nó, nuốt hết chúng nó, vì cớ mưu chước chúng nó.” Họ chỉ có thể trách mình và hành vi của họ. “… Thật, dân ta quyết ý trái bỏ ta.” (Ô-sê 11:5-7a). Tiên tri Ô-sê thêm ý kiến ​​cá nhân của mình: “… Người ta khuyên chúng nó đến cùng Đấng Chí Cao; song trong chúng nó chẳng một người nào dấy lên.” (Ô-sê 11:7b).

Trích: Tại sao là Y-sơ-ra-ên?
Rev. Willem J.J. Glashouwer

https://www.facebook.com/photo/?fbid=702932991053576&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like