Home Thánh Kinh Hàng Ngày Vượt Qua Sự Chối Bỏ

Vượt Qua Sự Chối Bỏ

by Sưu Tầm
30 đọc

Bạn không phải là những gì người khác nói về bạn – Bạn là chính bạn.

Đa-vít vị vua vĩ đại nhất trong lịch sử của người Do Thái đã từng là một cậu bé nhỏ tuổi nhất trong gia đình, từng chịu sự chối bỏ của gia đình và xã hội. Nhưng điều đó không thể ngăn cản Đa-vít hoàn thành những điều mà Chúa đã định cho Đa-vít.

1. Đa-vít chịu sự chối bỏ từ cha mẹ mình.

Tiên tri Sa-mu-ên vâng lời Chúa đến xức dầu cho một người trong nhà Đa-vít để làm vua. Tất cả các anh của Đa-vít đều được gọi về đứng trước mặt tiên tri của Đức Chúa Trời trừ Đa-vít. Cha của Đa-vít đã không nghĩ rằng một người như Đa-vít có thể làm vua, ngay cả tiên tri Sa-mu-ên ban đầu cũng nghĩ về anh của Đa-vít là Ê-li-át – một người cao to, đẹp đẽ chứ không phải Đa-vít. Trong mắt họ Đa-vít không thể làm vua.

2. Đa-vít chịu sự chối bỏ của các anh mình.

Khi đất nước Y-sơ-ra-ên có chiến tranh với người Phi-li-tin. Tất cả người Y-sơ-ra-ên đều khiếp sợ tên khổng lồ Gô-li-át. Các anh của Đa-vít cũng ra trận. Đa-vít vâng lời cha đem lương thực tiếp tế cho các anh và đem tin tức của các anh về cho cha. Nhưng khi thấy Đa-vít, Ê-li-át anh của Đa-vít đã nổi giận sỉ nhục Đa-vít: “Cớ sao mày ở đây? Mày bỏ các con chiên trong hoang mạc cho ai? Tao biết tánh kiêu ngạo và độc ác của lòng mày…1 Sa-mu-ên 17:28. Trong mắt họ Đa-vít không thể trở thành một dõng sĩ.

3. Đa-vít chịu sự chối bỏ của vua Sau-lơ.

Khi Đa-vít bày tỏ với vua Sau lơ rằng Đa-vít muốn trở thành một chiến binh thì vua Sau lơ cản Đa-vít: “Con không thể đương đầu với tên Phi-li-tin này đâu, con chỉ là một thiếu niên, còn hắn là một chiến binh từ khi còn trẻ” 1 Sa-mu-ên 17:32. Trong mắt vua Sau-lơ, Đa-vít chỉ là một câu bé không thể làm được những việc lớn và khó.

4. Đa-vít chịu sự chối bỏ của Gô-li-át.

Tên khổng lồ Gô-li-át nhìn vào cậu bé chăn chiên và nói: “Ta có phải là con chó đâu mà ngươi cầm gậy đến với ta….Hãy lại đây ta sẽ ban thịt ngươi cho chim trời và thú đồng…” 1 Sa-mu-ên 17:43-44. Trong mắt của Gô-li-át Đa-vít chỉ là một đứa trẻ.

Nhưng Đa-vít đã vượt qua tất cả những gì người khác nghĩ và nói về mình. Đa-vít không để cho những lời nói, cách nghĩ của họ hình thành nên Đa-vít. Đa-vít hiểu mình là ai và sức mạnh mình có từ nơi Đức Chúa Trời sau ngày Đa-vít được xức dầu. Đa-vít đã chiến thắng tên khổng lồ Gô-li-át. Chiến thắng quân Phi-li-tin đem lại chiến thắng cho cả dân tộc mình.

Có thể bạn đang đã từng trải sự chối bỏ từ gia đình, bạn bè, xã hội. Bạn đang bị dán nhãn rằng bạn không thể làm được gì, bạn là kẻ vô dụng…, thì cũng đừng tin vào những lời đó bởi bạn không phải là những gì người khác nói về bạn nhưng bạn là chính bạn, là tác phẩm tuyệt vời của Đức Chúa Trời, được tạo nên theo hình ảnh Ngài đầy công bình và sáng tạo. Bạn làm được mọi việc bởi Đấng quyền năng đó đang ở trong bạn.

Bạn không cần phải nỗ lực để trở nên giống ai đó, không cần phải cố gắng để mặc cái giáo vào như vua Sau-lơ đã đưa cho Đa-vít. Không cần phải xông lên đánh Gô-li-át như cách Gô-li-át nghĩ nhưng hãy sử dụng những gì bạn đang có như Đa-vít sử dụng cái chành ném đá và những viên đá mà làm nên lịch sử.

Lạy Chúa xin giúp con nhận biết con là ai trong cách Ngài nhìn con chứ không phải theo cách người khác nghĩ về con. Xin giúp con vượt qua những định kiến, dán nhãn, chối bỏ mà người khác đặt trên con. Giúp con đặt nền tảng cuộc đời con trên chỉ mình Ngài chứ không trên sự chấp nhận của người khác, để con có thể hoàn thành những việc lớn và khó là những việc Ngài đã định cho con.

Biên tập: Debbie Thủy

Nguồn: John C Maxwell

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like