Home Dưỡng Linh Niềm Hy Vọng Phục Sinh

Niềm Hy Vọng Phục Sinh

by Billy Graham
30 đọc

Vì chúng tôi biết rằng Đấng đã khiến Chúa là Đức Chúa Giê-xu sống lại, cũng sẽ khiến chúng tôi sống lại với Đức Chúa Giê-xu. 2 Cô-rinh-tô 4:14

Sự phục sinh của Đấng Christ mang lại niềm hy vọng. Emil Brunner đã từng nói, “Như khí ô-xy quan trọng cho phổi thể  nào, thì hy vọng cũng mang lại ý nghĩa cho đời sống con người thể ấy.” Giống như việc cơ thể con người phụ thuộc vào nguồn cung cấp ô-xy, thì nhân loại cũng phụ thuộc vào nguồn cung cấp niềm hy vọng. Tuy nhiên, ngày nay sự vô vọng và tuyệt vọng có mặt ở khắp mọi nơi.

Phi-e-rơ, người đã rơi vào tuyệt vọng trong câu chuyện ở đồi Gô-gô-tha, đã viết nên những lời đắc thắng này, “Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ! Bởi lòng thương xót dư dật của Ngài, chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, nhờ sự sống lại từ cõi chết của Đức Chúa Giê-xu Christ.” (1 Phi-e-rơ 1:3)

Có hy vọng rằng những lỗi lầm và tội lỗi có thể được tha thứ. Hy vọng rằng chúng ta có thể có được sự vui mừng, bình an, đảm bảo và an ninh giữa sự tuyệt vọng của thời đại này. Niềm hy vọng rằng Đấng Christ sẽ sớm trở lại—đây là điều được Kinh Thánh gọi là “niềm hy vọng phước hạnh”. Có hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ có trời mới đất mới, và Nước Đức Chúa Trời sẽ trị vì trong sự khải hoàn.

Niềm hy vọng của chúng ta không đặt nơi các nhà cầm quyền, tình hình chính trị, kinh tế thế giới… Niềm hy vọng của chúng ta không nằm ở khả năng, sức mạnh thể chất của chúng ta, hay tài sản của chúng ta. Hy vọng của chúng ta được thấm nhuần trong con người chúng ta bởi sự phục sinh của Đấng Christ.

Hãy cầu nguyện:

Chúng con đặt hy vọng của mình nơi Ngài, Chúa phục sinh và Cứu Chúa của chúng con, Chúa Giê-xu Christ! Xin giúp chúng con đừng bao giờ tuyệt vọng, khi chúng con nhớ đến chiến thắng và tình yêu của Ngài. Amen!

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: billygraham.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like