Home Chuyên Đề 28 Ngày Biết Chúa – Ngày 2: Sửa Lại Những Nhìn Nhận Sai Về Chúa

28 Ngày Biết Chúa – Ngày 2: Sửa Lại Những Nhìn Nhận Sai Về Chúa

by Sưu Tầm
30 đọc

“Người sống trên lầu”

Bạn tôi nhìn nhận Chúa như một người hàng xóm sống trên lầu bận rộn với những việc trên đó, xa cách và bận rộn giải quyết các vấn đề trên thế giới. Chúa không quan tâm tới những nan đề của chúng ta. Thực sự thì:

 • Chúa không phải con người

Dù Chúa dùng hình ảnh con người như người cha, người chăn bầy, vua để miêu tả Ngài thì Dân số 23:19 cho biết Chúa không phải con người. Ngài lớn hơn con người rất nhiều.

 • Chúa là Thần vô tận

Giăng 4:24 cho biết Chúa là Thần nên Ngài không bị bó buộc như con người trên đất.

 • Chúa vô hạn theo ba cách
 • Chúa toàn tại. Thi thiên 145:3 và 1 Các vua 8:27 cho biết Ngài không bị giới hạn bởi không gian, Ngài có thể ở mọi nơi cùng lúc vì Chúa không phải con người.
 • Chúa toàn năng. Tức là Ngài không bị giới hạn về sức mạnh. Giê-rê-mi 32:17 cho biết Ngài không bao giờ gặp khó khăn khi xử lý mọi vấn đề của vũ trụ này vì Ngài toàn năng.
 • Chúa toàn tri. Chúa có thể quan tâm đến hàng tỷ lời cầu nguyện cùng lúc như Ma-thi-ơ 10:30.
 • Chúa vĩ đại hơn con người rất nhiều. Ngài càng không phải giống như người đàn ông sống trên lầu.

“Người cổ hủ, lạc hậu”

Một nhìn nhận sai khác về Chúa là Ngài là người cổ hủ, lạc hậu. Một người già cả, chỉ ngồi đó để nhìn lại những vinh hiển đã qua và không còn khả năng để xử lý các vấn đề hiện tại. Nhưng không phải vâỵ, Chúa đời đời và không đổi như trong Thi thiên 102:11-12.

 • Chúa không đổi
 • Thi thiên 102: 25-27 cho biết Chúa toàn hảo nên Ngài không cần thay đổi
 • Gia-cơ 1:17 và Hê-bơ-rơ 13:8 cho biết Ngài đời đời không đổi và không ngừng chúc phước cho con người trong quá khứ, hiện tại và tương lai và phước hạnh của Ngài không bao giờ hết thời.
 • Chúa luôn hành động
 • Chúa không nghỉ hưu sau khi tạo dựng thế giới. Ngài vẫn đang làm việc và vẫn luôn là Chúa Toàn Năng.

Chúa vĩ đại hơn bất kỳ con người nào. Ngài là Đức Chúa Trời!

Câu hỏi suy ngẫm

 1. Bạn có từng nhìn nhận Chúa như “Người sống trên lầu” hay “Người cổ hủ, lạc hậu”?
 2. Câu Kinh Thánh nào trong bài này động chạm bạn? Tại sao?

Nguồn: Sưu Tầm

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like