Home Dưỡng Linh Bước Đầu Tiên Của Bạn Để Trở Thành Môn Đồ

Bước Đầu Tiên Của Bạn Để Trở Thành Môn Đồ

by Rick Warren
30 đọc

“(Ngài) muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Đấng làm đầu, tức là Đấng Christ.” (Ê-phê-sô 4:15 – BDM)

Chúa muốn bạn lớn lên: “Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa” (Ê-phê-sô 4:14).

Mục đích của Cha Thiên Thượng là giúp bạn trưởng thành và phát triển những đặc tính của Chúa Jesus, sống một đời sống yêu thương và phục vụ khiêm nhường. Đáng buồn thay, hàng triệu Cơ Đốc nhân mỗi ngày già đi nhưng lại không bao giờ lớn lên.

Họ đang mắc kẹt trong trạng thái thơ ấu thuộc linh, vẫn mang tã và giày trẻ em. Lý do là vì họ không bao giờ có ý định lớn lên. Sự tăng trưởng tâm linh không phải là tự động, nó cần một cam kết cố ý. Bạn phải có ý muốn tăng trưởng, quyết định tăng trưởng, nỗ lực tăng trưởng, và kiên trì trong sự tăng trưởng.

Trở thành môn đồ là tiến trình trở nên giống Chúa Jesus Christ, và luôn bắt đầu với một quyết định: “‘Hãy theo ta.’ Người (Ma-thi-ơ) liền đứng dậy, mà theo Ngài” (Ma-thi-ơ 9:9b – BDM).

Khi những môn đồ đầu tiên quyết định theo Chúa, họ không hiểu hết ý nghĩa quyết định của họ. Họ chỉ đơn giản đáp ứng lời mời gọi của Chúa Jesus.  

Đó là tất cả những điều bạn cần để bắt đầu: Quyết định trở thành môn đồ của Chúa Jesus.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like