Home Chuyên Đề Hướng Đi Cho Cuộc Đời – Phần 10: Bạn Muốn Sống Có Ý Nghĩa

Hướng Đi Cho Cuộc Đời – Phần 10: Bạn Muốn Sống Có Ý Nghĩa

30 đọc

Bạn có thể hỏi:

– “Tôi muốn sống có ý nghĩa. Tôi muốn thiết lập mối liên hệ với Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi phải làm chi?”

Xin thưa:

Bạn đã có một quyết định đúng. Bạn còn cầm sách đọc tới đây, và suy nghĩ hưởng ứng tích cực với tiếng gọi nhẹ nhàng của Chúa chứng tỏ bạn đang tìm kiếm Chúa và bạn sẽ gặp Ngài. Không gì vui mừng hơn là bạn quyết định quay về với Chúa, trở về nhà Cha. Giống như câu chuyện khi người con hoang đàng tỉnh ngộ trở về nhà cha mình, anh không ngờ anh đang được cha chờ đón và phục hồi địa vị cho anh. Người cha trong dụ ngôn cũng chính là Đức Chúa Cha tuyên bố: “Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mặc cho nó, đeo nhẫn vào ngón tay, mang giày vào chân. Hãy bắt bò còn mập làm thị đi. Chúng ta hãy ăn mừng, vì con ta đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ lại thấy được.”

Để chuẩn bị cho điạ vị mới, quyền lợi mới và tư cách mới của bạn trong Gia Đình của Chúa, mong bạn ghi nhớ những chỉ dẫn sau đây:

– Có 3 bài học quan trọng nhất bạn cần biết:

– Biết Chúa là ai?

– Biết Chúa đã làm gì cho bạn?

– Biết Chúa muốn bạn làm gì?

Chúa muốn mỗi người chúng ta kinh nghiệm một đời sống có ý nghĩa, có hướng đi, có tình thương và sự bình an trong tâm hồn và đời sống. Đức Chúa Trời chuẩn bị đời sống phước nầy cho chúng ta qua mối liên hệ bản thân của mỗi người chúng ta với Con Một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-su.

– Có 5 lẽ thật bạn cần tin tưởng:

Nhưng trước khi bạn tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của mình, xin giới thiệu với bạn 5 lẽ thật sẽ giúp bạn hiểu ý muốn của Chúa đối với bạn:

1. Chúa có một chương trình cho đời sống bạn.

Chúa dựng nên bạn và Ngài có một chương trình cho đời sống bạn. Để biết rõ chương trình của Chúa bạn cần biết Chúa cách cá nhân.

2. Chương trình của Chúa có ý nghĩa đích thực.

Chúa Giê-su phán, “Ta là bánh sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát” (Giăng 6:35). Nhiều người đang tìm kiếm ý nghĩa và mục đích cho đời sống của mình. Nhưng họ sẽ không bao giờ tìm được bởi vì họ đang tìm không đúng chỗ, cũng không tìm đúng người. Khi bạn đi theo chương trình của Chúa, điều quan trọng nhất là bạn phải bắt đầu nhận biết Chúa Giê-su là Chúa và Chúa Thế của bạn. Chỉ lúc đó bạn mới thấy ý nghĩa trong đời sống và trong những việc bạn đang làm.

3. Chương trình của Chúa chỉ cho bạn hướng đi.

Chúa Giê-su phán, “Ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta, chẳng đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống” (Giăng 8:12). Không có sự dẫn dắt của Chúa bạn sẽ không biết làm gì với đời sống của bạn. Bạn có thể thử làm nhuều điều, hy vọng tìm được ý nghĩa trong những việc đó. Nhưng nếu bạn có Chúa trong đời sống bạn, Ngài sẽ dắt dẫn bạn và bày tỏ cho bạn biết làm thể nào để sống đời sống có ý nghĩa và giá trị trong vương quốc Chúa.

4. Chương trình của Chúa mang lại bình an.

Chúa Giê-su phán, “Ta để sự bình an lại cho các con, ta ban sự bình an ta cho các con, ta cho các con sự bình an, chẳng phải như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27). Khi bạn theo Chúa Giê-su bạn sẽ có sự bình an hoà hợp với Đức Chúa Trời. Lòng bạn sẽ tràn ngập bình an. Dầu khi hoạn nạn thử thách xảy đến bạn vẫn có bình an để đủ sức đương đầu.

5. Chương trình của Chúa là đưa bạn đến sống với Ngài trên thiên đàng.

Kinh Thánh chép, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16).

Trước khi tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va phạm tội, họ có mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Họ có thể đến gần sự hiện diện của Chúa. Nhưng sau khi phạm tội họ đã bị đánh mất mối liên hệ đó và đã bị đuổi khỏi sự hiện diện của Ngài. Tội lỗi đã phân rẽ cả nhân loại, kể cả bạn, khỏi mối liên hệ với Chúa. Tuy nhiên Đức Chúa Trời không muốn tội nlỗi tiếp tục phân cách loài người với Chúa, vì thế Ngài đã mở một con đường để nhân laọi có thể được sạch tội và được sống với Ngài mãi mãi trên thiên đàng. Ngài ban Con Một của Ngài là Chúa Giê-su đến thế giới để chịu chết đền tội cho cả nhân loại một lần đủ cả trên thập tự giá.

Thập tự giá là biểu tượng giải hòa, tha thứ, nối liền giữa đất và trời, giữa người với Chúa và giữa loài người với nhau.

– Có 3 việc bạn cần làm ngay hôm nay:

Để có thể thiết lập mới liên hệ bản thân của mình với Chúa, ở đây có 3 điều bạn cần làm.

1. Bạn nhận biết mình là người có tội.

Kinh Thánh chép, “Vì mọi người đều đã phạm tội, hụt mất tiêu chuẫn vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rô-ma 3:23). Kinh Thánh cũng khẳng định, “Chẳng có một người công bình nào hết-dẫu một người cũng không” (Rô-ma 3:10). Bởi vì mọi người ai nấy đều phạm tội, cho nên không ai xứng đáng sống đời đời với Chúa trên thiên đàng. Hơn nữa, không ai có thể làm gì đủ để có quyền hưởng sự sống nầy. Đức Chúa Trời chỉ bạn sự sống đời đời cho người nào tin cậy Chúa Cứu Thế Giê-su là Con Một của Ngài. Nhưng phần bạn, bạn cần phải nhận biết mình là người có tội và đang cần Chúa tha tội. Nếu bạn chưa từng nhận biết điều kiện nầy, bạn sẽ không bao giờ nhận được sự tha tội của Chúa và bạn sẽ không bao giờ được lên thiên đàng.

2. Bạn cầu xin Chúa Giê-su tha tội cho bạn.

Kinh Thánh chép, “Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy treong thân thể mà khiếnh anh em hoà thuận, đặng làm cho anh em đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được” (Cô-lô-se 1:22). Nếu bạn nhận biết mình là người có tội thì bạn mới sẵn sàng để cầu xin Chúa Giê-su tha tội.

Bạn có tin rằng Chúa Giê-su là Con Một của Đức Chúa Trời đã chết đền tội cho bạn không?

3. Bạn hứa quyết tâm từ bỏ tội lỗi và xin Chúa giúp bạn giữ lời hứa.

Kinh Thánh chép, “Ai sanh bởi Đức Chúa Trời, thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người, và người không thể phạm tội được, vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời” (1 Giăng 3:9).

Là người tin Chúa thỉnh thoảng bạn vẫn có thể phạm tội. Nhưng bạn không thể tiếp tục phạm tội như một nếp sống thường xuyên. Tin Chúa có nghĩa là bạn đang từ bỏ lại đàng sau bản tính tội lỗi và đời sống cũ. Bạn sống đời sống mới làm đẹp lòng Chúa.  Bạn có thể sống đẹp lòng Chúa bằng cách vâng theo những điều răn của Ngài trong Kinh Thánh.

Nếu bạn tỏ ra vâng lời Chúa, bạn có thể biết chắc mình là con cái Chúa và một ngày kia bạn sẽ hưởng nước thiên đàng. Bạn có thể nếm hương vị thiên đàng ngay trên đất.

Sự cứu rỗi là món quà quý báu nhất Chúa đang ban cho bạn. Đơn giản. Giá trị. Trong tầm tay bạn. Hãy lấy đức tin đón nhận ngay. Bạn sẽ kinh nghiệm sự cứu rỗi chẳng sai.

LỜI CẦU NGUYỆN MẪU TIẾP NHẬN CHÚA

“Kính thưa Đức Chúa Trời Hằng Sống:

Con biết Chúa là Chân Thần, là Đấng dựng nên trời đất, là Đấng dựng nên đời con. Lâu nay con xa cách Chúa, phạm tội với Ngài, làm tù nhân của tội lỗi. Nhưng Ngài không hình phạt con mà còn ban ơn cho con. Ngài đã ban Con Một giáng thế chịu chết đền tội cho con, giải phóng con ra khỏi xích xiềng tội lỗi.  Ngài đã sống lại và chiến thắng sự chết. Con hoàn toàn tin cậy Chúa là Đấng duy nhất cứu rỗi linh hồn con, đời sống con. Nay con xin ăn năn tội quay về cùng Chúa, nhận Ngài làm Cưú Chúa và Chúa của đời con. Xin Chúa ngự vào tâm hồn và đời sống con, tha tội cho con, nhận con làm con cái của Chúa. Xin biến đổi đời sống con để từ nay con có thể sống một đời sống đẹp lòng Ngài. Con thành kính cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong Danh Chúa Cứu Thế Giê-su. Muốn thật hết lòng.”

Lời cầu nguyện trên đây có bày tỏ đúng ý nguyện của lòng bạn chăng? Nếu có, mời bạn hãy thành tâm cầu nguyện với Chúa bằng những lời tương tự. Chúa Cứu Thế Giê-su đang sống và Ngài đang nghe lời cầu nguyện của bạn. Ngài nhậm lời bạn và bước vào cuộc đời bạn ngay khi bạn mở miệng kêu cầu danh Ngài.

Bạn hãy bắt đầu hát cảm tạ Chúa và sống với Chúa. Ngài đang sống trong bạn, Ngài đang đồng hành với bạn. Hãy tập bước đi theo Chúa mỗi ngày. Hãy tập bước đi bởi đức tin theo Lời Chúa. Hãy sống dựa vào Chúa theo Lời Chúa, đừng dựa trên cảm giác của bạn. Bạn có thể mua cho mình một quyển Kinh Thánh riêng. Chỉ có đọc, học, nghiên cứu Kinh Thánh và qua đó nói chuyện với Chúa mỗi ngày bạn mới có thể trưởng thành trong đời sống và kinh nghiệm niềm tin yêu hy vọng do Chúa ban.

Mong bạn hãy lắng nghe tiếng Chúa phán và vâng theo lời dạy của Chúa mỗi ngày. “Người công bình sống bởi đức tin.” Đây là bí quyết sống của người tin Chúa.

Nguồn: Viện Đào Tạo Môn Đồ Việt Nam

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like