Home Chuyên Đề CUỘC CÁCH MẠNG

CUỘC CÁCH MẠNG

by Hong An
30 đọc

Điều đáng chú ý là việc công bố “Phúc âm của Vương quốc” không phải là việc rao giảng của về một cuộc cách mạng. Nếu Chúa Giê-su có ý định thành lập một vương quốc của các lực lượng vũ trang, bằng cách mạng bạo lực, khi trả lời Phi-lát, Ngài phán: “Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy.” (Giăng 18:36). Trong tiếng Hy Lạp, từ được sử dụng cho thế gian là kosmos, có nghĩa là ‘trật tự’ hoặc ‘thế giới’, nói cách khác: “trật tự của thế gian này”. “Đức Chúa Jêsus đáp lại rằng: Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy. Ví bằng nước ta thuộc về thế gian nầy, thì tôi tớ của ta sẽ đánh trận, đặng ta khỏi phải nộp cho dân Giu-đa; nhưng hiện nay nước ta chẳng thuộc về hạ giới.” (Giăng 18:36). Vương quốc của Chúa trên đất sẽ được Ngài đem tới. Không bởi những nỗ lực của con người, hay sức mạnh quân sự, hoặc năng lực khoa học công nghệ, cũng chẳng bởi chủ nghĩa nhân văn, hệ tư tưởng chính trị hay chế độ độc tài hoặc dân chủ nào. Vương quốc Nước Trời trên đất sẽ được Chúa ban cho từ thiên đàng.

Tuy nhiên, khi Phi-lát hỏi Ngài có thực sự là một vị vua hay không, Chúa Giêsu đã xác nhận điều đó. Nhưng Ngài không chỉ đơn thuần là một vị vua; Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Ngài là con đường đến với Đức Chúa Trời. Ngài là chân lý đối nghịch lại tất cả những lời dối trật (mà ma quỷ là cha của nói dối). Ngài là sự sống, sự sống đời đời. Ngài không chỉ truyền rao một nền thần học, một triết lý, hay một lý thuyết: Ngài chính là những gì Ngài đã phán! Khi Chúa Giêsu bởi năng quyền của Đức Chúa Trời ngự trị và kiểm soát nơi nào, nơi đó Vương quốc của Ngài trở nên hiện diện.

Bước ngoặt trong lịch sử đã qua. Chúa Giê-xu đã chết trên thập tự, hơn nữa, Ngài đã sống lại từ cõi chết! Chiến thắng đã được đảm bảo. Từ thời điểm này, mọi thứ sẽ thay đổi. Trước nhất Ngài thiết lập Vương quốc trong trái tim và tâm trí của dân sự Ngài, Hội Thánh của Ngài, thông qua Chúa Thánh Linh. Sau đó, khi Ngài trở lại trong vinh quang tất cả chúng ta sẽ thấy, Vương quốc Ngài sẽ được thiết lập một cách công khai và hiển hiện. Israel liên quan tới việc này. Sự trở lại của người Do Thái, như chúng ta đã thấy diễn ra trước mắt chúng ta trong những thập kỷ qua liên quan đến điều này. Đó là sự khởi đầu, để toàn thế giới được giải cứu. Israel đang trên bước đường tới nơi yên nghỉ. Luật pháp sẽ được ra từ Jerusalem. Người ta sẽ không còn biết đến chiến tranh nữa! Hòa bình sẽ bao phủ toàn trái đất. Sau đó, Nước Trời sẽ tới, bởi vì Vua của Vương quốc đó đã đến, Đấng Mê-si của Israel, Vua của các vua, và Chúa của các chúa – Chúa Giêsu.
“Bấy giờ tôi thấy trời mở ra, và có một con ngựa bạch hiện ra: Đấng cỡi ngựa ấy gọi là Đấng Trung Tín Và Chân Thật; Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. 12 Mắt Ngài như ngọn lửa; trên đầu có nhiều mão triều thiên, lại có đề một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. 13 Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là Lời Đức Chúa Trời. 14 Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cỡi ngựa bạch theo Ngài. 15 Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân, và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài giày đạp thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. 16 Trên áo tơi và trên đùi Ngài, có đề một danh là Vua Của Các Vua Và Chúa Của Các Chúa.” (Khải Huyền 19:11-16).

Liệu lịch sử của thế giới này có đơn giản là cùng dòng chảy với Nước Trời không? Liệu sự tái lâm của Đấng Christ có làm trọn vẹn và hoàn thiện nền hòa bình mà nhân loại đang cố gắng thiết lập không? (những người đang dành thời gian, tâm trí rao giảng một trật tự thế giới mới). Hay sẽ là viên đá nền móng trên cấu trúc của con người, như nhiều nhà thần học nghĩ? Không, viên đá đó sẽ là Anti-christ, Từ chống lại trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là “thay cho”, nhưng nó cũng có nghĩa là “chống lại”. Điều đó sẽ chống lại Đấng Christ, chống lại Đức Chúa Trời, chống lại các Cơ đốc nhân và người Do Thái, chống lại Kinh Thánh. Những câu khẩu hiệu và biểu ngữ sẽ được rao ra, sử dụng những từ như tự do, công lý, hòa giải, khoan dung, đoàn kết tất cả các tôn giáo, hòa bình, thịnh vượng, niềm vui cho tất cả mọi người. Rồi nhiều lời hứa sẽ được thực hiện: các quốc gia sẽ đảm bảo sự thịnh vượng, ổn định và hạnh phúc cho tất cả mọi người. Sẽ có thuốc thang và bệnh viện miễn phí cho tất cả mọi người. Sẽ không có ranh giới hay giới hạn. Khoa học sẽ định hướng tương lai của chúng ta và sẽ vượt qua mọi thử thách của chúng ta. Những ham muốn tình dục có thể được thỏa mãn hơn bao giờ hết.

Những người phản đối những phát kiến vĩ đại này sẽ bị đánh giá là cần phải học tập lại hoặc đào tạo lại. Nếu họ vẫn phản đối, họ sẽ bị đưa đến bệnh viện tâm thần (như ở Liên Xô cũ) hoặc bị tiêu diệt trong các trại tập trung. Và chúng ta sẽ biết cách xác định những người này, bởi vì hệ thống hành chính của chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo. Kỹ thuật công nghệ của chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Và các lực lượng hành pháp của chúng ta, cả trong nước và quốc tế, sẽ rất trọng thể. Mọi người sẽ bị buộc phải tuân theo ranh giới, vì lợi ích của mình và vì lợi ích chung của tất cả mọi người. “Con thú” muốn chúng ta tôn thờ nó, và nhiều người sẽ suy phục nó.

Trích: Jerusalem, trọng tâm của Nước Trời
Willem J. J. Glashouwer – Chủ tịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=689133722433503&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like