Home Chuyên Đề VƯƠNG QUỐC CHO ISRAEL

VƯƠNG QUỐC CHO ISRAEL

by Hong An
30 đọc

Vào những ngày cuối cùng, ngọn núi của Đền thờ CHÚA [Núi Đền, Núi Si-ôn, Núi Moriah] sẽ được coi là ngọn núi cao nhất;
nó sẽ được tôn cao trên những ngọn đồi, và tất cả các quốc gia sẽ đổ về nó. Nhiều người sẽ đến và nói:
“Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của CHÚA,
đến Đền thờ của Đức Chúa Trời của Gia-cốp.
Ngài sẽ dạy chúng ta đường lối của Ngài, để chúng ta đi trên con đường của Ngài ”. Luật [Torah] sẽ ra khỏi Si-ôn, Lời của CHÚA từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ phán xét giữa các quốc gia và sẽ giải quyết tranh chấp cho nhiều dân tộc.
Họ sẽ lấy gươm của mình rèn thành lưỡi cày và giáo của họ thành lưỡi liềm
Quốc gia này sẽ không cầm gươm chống lại quốc gia khác, họ cũng sẽ không tập luyện cho chiến tranh nữa.
(Ê-sai 2: 2-4; Mi-chê 4: 1-3)

Sau khi Đức Chúa Giê-xu hoàn thành công việc Ngài trên cây thập tự, đổ huyết vô tội để cứu chuộc nhân loại tội lỗi, Ngài đã toàn thắng sự chết, ma quỷ cùng quyền lực tối tăm của nó. Sau khi phục sinh đắc thắng vinh quang và trước khi thăng thiên, các môn đồ nhóm lại và thưa cùng Ngài rằng: “Lạy Chúa, có phải trong lúc nầy Chúa sẽ lập lại nước Y-sơ-ra-ên chăng?” Chúa Giê-xu đã không trả lời vấn đề đó. Một câu hỏi có phần ngờ nghệch. Môn đồ phải chăng vẫn chưa hiểu rằng đó chẳng phải là về một Vương Quốc nào trên đất mà tại đó Israel chiếm vị trí chủ đạo. Nhưng, “Ngài đáp rằng: Kỳ hạn và ngày giờ mà Cha đã tự quyền định lấy, ấy là việc các ngươi chẳng nên biết. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.”(Công vụ 1:3-8). Đây là những lời cuối cùng của Ngài trước khi về trời trong sự bao phủ vinh quang của đám mây.

Kế đó, thiên sứ nói với các môn đệ: “Hỡi người Ga-li-lê, sao các ngươi đứng ngóng lên trời làm chi? Jêsus nầy đã được cất lên trời khỏi giữa các ngươi, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” (Công vụ 1:11). Và rồi, Ngài sẽ trở lại một lần nữa trên núi Olives, phía đông Jerusalem. Chúa Giêsu sẽ không trở lại Moscow, La Mã, New York hay Bắc Kinh: Ngài sẽ tới trên Jerusalem. “Trong ngày đó, chân Ngài sẽ đứng trên núi ô-li-ve, là núi đối ngang Giê-ru-sa-lem về phía đông;” (Xa-cha-ri 14:4). Trong bài giảng trên núi thì Chúa Giê-xu cũng nhắc đến “thời kỳ cuối cùng của nhân loại”: “Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến.” (Ma-thi-ơ 24:14). Hình bóng Nước Trời trước hơn hết phải ở ngay trong lòng mỗi người và ở ngay trong Hội Thánh con dân Ngài.

Trích: Jerusalem, trọng tâm của Nước Trời
Willem J. J. Glashouwer – Chủ tịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế
Hình Ảnh: JerusalemPhoto

https://www.facebook.com/photo/?fbid=688526212494254&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like