Home Thánh Kinh Hàng Ngày Cầu Xin Sự Bình An Và Cứu Chuộc Cho Gia Đình

Cầu Xin Sự Bình An Và Cứu Chuộc Cho Gia Đình

by Christianstt.com
30 đọc

    “Nhưng trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.”

Cô-lô-se 3:14-15

Thưa Cha Thiên Thượng,

Tạ ơn chương trình tuyệt vời Ngài sắm sẵn trong cuộc đời con. Cảm tạ Chúa vì con được làm con của Ngài. Hành trình bước đi theo Chúa dù ngắn hay dài trên đất này là một ân huệ lớn đối với con.

Cha ơi, tất cả sự ngọt ngào, yêu thương và bình an tìm thấy ở nơi Ngài khiến con quá đỗi choáng ngợp và vui mừng. Đây cũng là điều lòng con luôn khao khát cho những người thân trong gia đình con. Buổi sáng ngày hôm nay, con dâng họ lên cho Ngài; cầu xin sự bình an và tình yêu của Ngài tuôn đổ trên mỗi cá nhân, từng người một.

Thưa Cha, mỗi người trong chúng con dù đã tin hay chưa tin đều phải đối mặt với cám dỗ và thử thách. Chúng con chẳng thể tránh khỏi những mâu thuẫn, định kiến, ghét bỏ, ghen ghét, cay đắng hoặc tự mãn đối với nhau. Và điều này còn kinh khủng hơn nữa nếu những người thân trong gia đình chúng con không biết Chúa.

Thì giờ này, con dâng lời cầu nguyện cho những người thân của con chưa biết đến Chúa, bị Sa-tan lừa dối, thờ lạy các thần của đạo lạc, vật lộn với nhiều khó khăn và tuyệt vọng bởi sự rủa sả của tội lỗi. Cầu xin Ngài mở mắt tâm linh cho họ để họ nhận ra tội lỗi của mình và ăn năn với Ngài. Vì chính tội lỗi đã đem quá nhiều cay đắng, cãi vã, buồn giận mà dù cố gắng đến mấy con người cũng không tự thoát ra được. Con cầu xin Cha cho họ một lần được trải nghiệm sự tha thứ, giải phóng và sự bình an tuyệt vời của Ngài trong cuộc đời họ. Con ao ước những linh hồn này được kinh nghiệm tình yêu ngọt ngào của Ngài, để họ thấy rằng, không một con người hay một điều gì trên đất có thể thỏa mãn được khoang tình yêu trống rỗng của họ ngoài Chúa. Và họ sẽ chỉ được no nê khi ở trong Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu con hủy phá tất cả mọi sự ngăn trở, đồn lũy của Sa-tan trên những người thân của con. Tất cả những sự cứng lòng, không tin, nói hành, xúc phạm, không thương xót, cay đắng, buồn giận phải lui đi. Cha ơi, xin hãy đến và làm chủ mỗi đời sống họ, làm thỏa cơn khát của linh hồn họ. Cầu xin huyết Ngài tha thứ và gột sạch họ khỏi những điều ô uế, nhuốc nhơ. Phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời khi họ đồng ý quay trở lại đầu phục Ngài. Xin giúp họ nhận ra rằng họ chỉ tìm thấy tình yêu, niềm vui, bình an, hạnh phúc và tất cả mọi điều ở trong Ngài mà thôi.

Con con cũng dâng lời cầu nguyện cho những người chia sẻ cùng đức tin trong gia đình con. Xin giúp họ mỗi ngày bước đi với Chúa để được trưởng thành hơn bởi đức tin và sự trông cậy. Xin giúp cho mỗi người nhận biết Chúa một cách cá nhân và kéo họ thật gần trong sự hiện diện của Ngài.

Chúa là Đấng tể trị và nắm giữ gia đình chúng con. Hễ gia đình nào thuộc về Ngài đều chẳng hề rúng động. Vì một người tin thì cả nhà được cứu. Con tin điều này và con cảm tạ Chúa vì Ngài đặt con làm nguồn phước và ánh sáng của gia đình mình. Con cầu xin Chúa biến đổi đời sống con nên trọn vẹn và đẹp lòng Ngài. Nguyện trái Thánh Linh của Đức Chúa Trời lớn dần trong con, tình yêu và sự bình an của Ngài đổ đầy trong lòng con đến nỗi tràn ra cả xung quanh để ai cũng thấy được quả thật có một Đức Chúa Trời hằng sống và đáng kính sợ.

Xin hiệp nhất đức tin của gia đình chúng con. Vì điều con khao khát nhất là tất cả chúng con có đồng một đức tin để cùng thờ lạy Cha trên trời trong sự vui mừng tột cùng. Cảm tạ ơn Chúa. Con dâng gia đình con ở trong bàn tay yêu thương của Ngài và cầu xin sự tể trị lớn lao của Chúa. Nguyện gia đình chúng con làm sáng danh Ngài ở trên đất này.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.

—————

Thi-thiên 46:1 “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.”

Giăng 14:27 “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi; Ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.”

2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16-17 “Nguyền xin chính Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời, là Cha chúng ta, và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành!”

Giăng 16:33 “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong Ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi!”

Rô-ma 8:6 “Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an;”

Biên dịch: Hồng Ân

Nguồn: Christianstt.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like