Home Chuyên Đề Cơ Đốc Nhân Chân Chính Ủng Hộ Israel?

Cơ Đốc Nhân Chân Chính Ủng Hộ Israel?

by Hong An
30 đọc

Một số người Do Thái hoài nghi về những lý do khiến những người theo đạo Tin lành ủng hộ Israel. Họ sợ rằng sự ủng hộ như vậy là một màn khói mù nhằm mục đích để chuyển đổi người Do Thái sang Cơ đốc giáo, hoặc những người theo đạo Tin lành chỉ quan tâm đến Israel trong một chừng mực nào đó và điều này đẩy nhanh sự ra đời của kịch bản Kinh thánh về “thời kỳ cuối cùng” của chính họ. Với suy nghĩ này, trước khi khám phá động cơ thực sự của những người theo đạo Tin lành, sẽ là hợp lý nếu bạn xóa tan một số huyền thoại về nó. Với lịch sử của mối quan hệ Judeo-Cơ đốc giáo, sự sợ hãi ban đầu của người Do Thái đối với những người theo đạo Tin lành là điều tự nhiên và có thể hiểu được. Hơn nữa, quan niệm được phổ biến rộng rãi rằng hầu hết các nhà truyền giáo coi người Do Thái chỉ đóng một vai trò nhỏ là hoàn toàn không chính xác. Những lý do tại sao những người theo đạo Tin lành ủng hộ Israel Sự thật là những người theo đạo Tin lành ủng hộ Israel vì nhiều lý do chính trị, đạo đức và tôn giáo, và thậm chí không phải lý do tôn giáo nào nhất thiết phải liên quan đến “thời kỳ cuối cùng”.

Đối với nhiều người, lời kêu gọi ủng hộ dân tộc Do Thái và Y-sơ-ra-ên trong Kinh thánh xuất hiện trong Chương 12 của sách Sáng thế, mô tả giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham và những phước lành sẽ đến với những ai ban phước cho dân Do Thái, hoặc trong một phần của các bức thư của Sứ đồ Phao-lô đưa vào Tân Ước. Trong đó, Phao-lô mô tả Do Thái giáo là “gốc rễ” của Cơ đốc giáo và xác định thái độ thích hợp mà người dân ngoại trở về với Chúa nên duy trì mối quan hệ đối với người Do Thái trong sự khiêm nhường và yêu thương. Những đoạn văn này, trong số những đoạn khác, tạo thành nền tảng của nhận thức Phúc âm của người Do Thái và của đạo Do Thái. Hơn nữa, một số người theo đạo Tin Lành coi sự ủng hộ như vậy đối với người Do Thái là sự chuộc tội cho một thiên niên kỷ bị bách hại của người Do Thái dưới bàn tay của những người theo đạo Cơ đốc. Họ đã phải đối mặt với những chương đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Cơ đốc giáo và định đặt mọi thứ vào trật tự. Như một mục sư Baptist đã nói một cách khéo léo trong một cuộc trò chuyện gần đây với các nhân viên của chúng tôi: “Chúng tôi đã ngược đãi người Do Thái trong hàng trăm năm. Tôi sẽ không để tay mình vấy máu hay để điều này tiếp tục diễn ra trong nhà thờ của tôi. ” Ủng hộ Israel là ủng hộ hòa bình và tự do

Giống như hầu hết người Mỹ, những người theo đạo Tin lành hiểu rằng tình hữu nghị lâu đời giữa Hoa Kỳ và Israel dựa trên nền tảng các giá trị chung và một di sản chung. Họ cảm thấy rằng ủng hộ Israel là cách tốt nhất để thúc đẩy dân chủ trong một khu vực vốn là đối tượng của các chế độ Ả Rập chuyên chế. Trên thực tế, cuộc thăm dò Tarrance năm 2002 do Hội Anh em Quốc tế của người Do Thái và Cơ đốc nhân ủy quyền cho thấy 56% Cơ đốc nhân theo đạo Tin lành dựa trên sự ủng hộ của họ đối với Israel dựa trên các giá trị dân chủ và cuộc chiến chống khủng bố mà Israel chia sẻ với Hoa Kỳ. Nói một cách đơn giản, hầu hết các Cơ đốc nhân theo đạo Tin lành đều hiểu rằng đứng về phía Israel, họ đang đứng về phía hòa bình, tự do, luật pháp và chống lại sự khủng bố và chuyên chế đang ngự trị.

Nguồn: Hội Anh em Quốc tế của người Do Thái và Cơ đốc nhân.
Biên dịch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

https://www.facebook.com/photo/?fbid=686101646070044&set=a.120082816005266

Bình Luận:

You may also like