Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Ghi Nhớ Sự Nhơn Từ Và Tốt Lành Của Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Ghi Nhớ Sự Nhơn Từ Và Tốt Lành Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Thi thiên 107:23-43

23 Có người đi trên biển bằng tàu; Họ làm việc trên biển cả.
24
Họ thấy công việc của CHÚA, Những việc diệu kỳ nơi vực sâu.
25
Ngài phán, bão tố nổi lên, Sóng biển dâng cao.
26
Họ bị đưa lên tận trời cao rồi kéo xuống vực thẳm;
Tâm hồn tan vỡ vì khốn khổ.
27
Họ lảo đảo, ngả nghiêng như người say rượu;
Mọi sự khôn ngoan của họ đều tiêu mất.
28
Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA;

Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng.
29
Ngài làm cho bảo tố yên; Và sóng gió lặng.
30
Họ vui mừng vì biển yên lặng; Ngài đưa họ đến bến họ mơ ước.
31
Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài,
Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người.
32
Nguyện họ tán dương Ngài giữa hội dân
Và ca tụng Ngài trong hội đồng trưởng lão.
33
Ngài biến các sông thành sa mạc; Ngài đổi các suối nước thành đất khô; 34 Đất đai màu mỡ thành vùng hoang vu đất mặn, Vì sự gian ác của dân cư tại đó. 35 Ngài biến sa mạc thành những hồ ao, Đất khô thành các suối nước;
36
Ngài cho những người đói khát định cư tại đó
Để họ thiết lập thành phố để cư trú.
37
Họ gieo hạt nơi đồng ruộng,
Trồng các vườn nho và vụ mùa tươi tốt.
38
Ngài ban phước cho, họ sinh sản thêm nhiều;
Số súc vật của họ cũng không bị sút kém.
39
Khi họ bị giảm sút, bị chà đạp
Vì áp bức, hoạn nạn và đau khổ;
40
Ngài đổ sự khinh bỉ trên những người quyền quý của họ,
Khiến họ lưu lạc trong sa mạc không đường hướng.
41
Nhưng Ngài nâng đỡ kẻ khốn khó ra khỏi cảnh gian truân
Và làm cho gia đình họ đông đúc như đàn chiên.
42
Những người ngay thẳng thấy và vui mừng;
Còn mọi kẻ ác phải câm miệng.
43
Ai là người khôn ngoan, hãy chú tâm đến những điều này
Và suy gẫm đến tình yêu thương kiên trì của CHÚA.

 

SUY GẪM:

C. 22-23 Để mang những người nhờ cậy nơi sự khôn ngoan của thế gian và đã rời bỏ Đức Chúa Trời quay trở lại, Đức Chúa Trời đã khiến xảy ra một cơn bão lớn. Đứng trước cơn bão mà Đức Chúa Trời đã gọi nổi lên thì mọi kỹ thuật của các thủy thủ đều vô dụng. Chúng ta cần phải trung thực và xưng nhận rằng mọi tài năng của chúng ta đều tầm thường trước quyền năng của Đức Chúa Trời và chúng ta chỉ nhờ cậy sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời mà thôi. Có cơn bão nào trong đời sống của bạn mà không thể kiểm soát được. Đừng nhờ cậy tài năng của con người nhưng hãy kêu cầu với Đức Chúa Trời. Ngài chắc chắn ban cho bạn điều bạn ước muốn là dẫn dắt bạn đến nơi an toàn.

C. 33-38 Tại những nơi kẻ ác sống, dòng sông biến thành những sa mạc, các suối nước sẽ trở nên khô hạn, vùng đất màu mỡ hóa thành đất mặn. Mặt khác, những kẻ nghèo, và sống công bình sẽ được ban cho thành phố để ở, họ sẽ gặt hái vụ mùa bội thu và phước lành sẽ đến trên họ và họ sẽ phát triển. Đừng chỉ vì bạn đang sống trong một thời kỳ khó khăn mà ganh tị với những kẻ ác là những kẻ đang sống cuộc sống có vẻ như tốt đẹp. Đi theo tội lỗi của họ là một quyết định dại dột.

C. 39-41 Có thể những thời kỳ khó khăn xảy đến với những người công bình cũng là điều tốt. Nhưng Đức Chúa Trời giúp đỡ họ đắc thắng vượt qua những thời kỳ khó khăn này và bảo vệ họ như chăm xem bầy chiên. Mọi sự bất công sẽ xảy đến nếu tất cả đều im lặng. Bạn có đang chịu áp lực, hay đang ở trong tình cảnh khó khăn hay trong sự hoạn nạn nào không? Hãy quay trở lại với Đức Chúa Trời là Đấng giúp đỡ bạn vượt qua mọi sự đau đớn và chăm xem bạn. Ngài sẽ nâng chúng ta lên khỏi hoàn cảnh đau khổ của chúng ta.

Cầu nguyện Xin giúp con gìn giữ lời của Ngài trong lòng của con và ghi nhớ sự tốt lành và sự nhân từ của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like