Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Ngợi Khen Và Cầu Nguyện Để Đắc Thắng

Ngày 25 – Ngợi Khen Và Cầu Nguyện Để Đắc Thắng

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Lời Cầu Nguyện xin Chúa Giúp Đỡ


1
Lạy Đức Chúa Trời, lòng tôi kiên định.
Tôi sẽ hát, phải, linh hồn tôi sẽ ca ngợi Ngài.
2
Hỡi đàn hạc và đàn lia, hãy tỉnh thức;
Ta sẽ đánh thức hừng đông dậy.
3
Lạy CHÚA, Tôi sẽ cảm tạ Ngài trong các dân;
Tôi sẽ ca ngợi Ngài giữa các nước.
4
Vì tình yêu thương của Ngài lớn hơn các tầng trời;
Sự thành tín của Ngài cao đến tận các tầng mây.
5
Lạy Đức Chúa Trời, nguyện Ngài được tôn cao hơn các tầng trời,
Nguyện vinh quang Ngài tỏa khắp trái đất.
6
Để những người yêu dấu của Ngài được giải cứu;
Nguyện Ngài dùng tay phải Ngài cứu rỗi chúng tôi và đáp lời chúng tôi.
7
Từ nơi thánh của Ngài Đức Chúa Trời phán:
Ta sẽ hân hoan chia cắt Si-chem
Và phân phối thung lũng Su-cốt.
8
Ga-la-át thuộc về ta, Ma-na-se cũng thuộc về ta;
Ép-ra-im là mũ miện bảo vệ đầu ta
Giu-đa là gậy uy quyền của ta.
9
Mô-áp là bồn tắm rửa của ta,
Ta sẽ cởi dép ra trên Ê-đôm;
Ta sẽ reo hò chiến thắng trên Phi-li-tin.
10
Ai sẽ đưa tôi vào thành kiên cố?
Ai sẽ dẫn tôi đến Ê-đôm?
11
Lạy Đức Chúa Trời, không lẽ Ngài là đấng đã từ bỏ chúng tôi sao?
Hỡi Đức Chúa Trời, sao Ngài không còn xông pha chiến trận cùng quân đội chúng tôi nữa?
12
Xin Chúa giúp chúng tôi chống lại kẻ thù;
Vì sự cứu giúp của người phàm là vô vọng.
13
Nhờ Đức Chúa Trời chúng tôi sẽ chiến thắng
Vì Ngài sẽ chà đạp các kẻ thù chúng tôi.

 

SUY GẪM:

C. 8-11 Đức Chúa Trời là Đấng cai trị tối cao trên mọi dân tộc và mọi quyền lực của thế gian. Chúng ta hãy suy ngẫm về quyền năng và tính cách của Đức Chúa Trời là Đấng đã gọi Mô-áp là cái bồn tắm của Ngài, và Ngài quăng giầy của Ngài trên Ê-đôm. Sau thời kỳ bị cầm giữ thì dân Ê-đôm đã đóng góp một phần trong cuộc xâm lược Y-sơ-ra-ên cùng với quân đội Ba-by-lôn (xem Ô-sê 10-14). Cảm thúc mạnh mẽ nào mà phân đoạn Thi-thiên này cho những người này trong suốt thời kỳ mâu thuẫn với Ê-đôm? Thật lạ lùng vì sứ điệp này vẫn được nhắc lại cho dân của Chúa.

C. 2,13 Đức Chúa Trời sẽ trợ giúp chúng ta và Ngài tấn công kẻ thù nghịch của chúng ta. Sự giúp đỡ của loài người là luống công. Sự trợ giúp của Đức Chúa Trời có thể không thấy ngay tức khắc nhưng thực tế là rất chi tiết và mang tính lịch sử. Tìm kiếm sự giúp đỡ của con người có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy được lẽ thật ở đằng sau sự giúp đỡ ấy. Hãy chỉ tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà thôi.

C. 1-5 Tác giả Thi thiên đi ra và ngợi khen danh xưng của Đức Chúa Trời và cầu xin sự giúp đỡ của Ngài trong cuộc chiến sắp xảy đến. Tác giả Thi-thiên khẳng định rằng ông sẽ chỉ nhờ cậy và tin cậy nơi Đức Chúa Trời mà thôi (câu 12,13). Những suy nghĩ phân tâm của ông đã bị xóa tan khi ông suy ngẫm về quyền năng của Đức Chúa Trời. Lẽ thật thuộc linh mấu chốt ở chỗ chúng ta tập trung bao nhiêu vào Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Chúa ơi con tin tưởng Ngài. Con chỉ tin cậy sự cứu rỗi của Ngài và con ngợi khen Ngài.

Bình Luận:

You may also like