Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Tất Cả Nghe Tin Đều Vỗ Tay

Ngày 22 – Tất Cả Nghe Tin Đều Vỗ Tay

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Lời Báo Trước Thứ Ba

1 Khốn thay cho thành làm đổ máu, Toàn mưu chước lừa dối, Chứa đầy của cướp giật, Mồi chất không hề vơi! 2 Kìa, tiếng roi vun vút,
Tiếng bánh xe rầm rầm, Vó ngựa phi dồn dập, Xe chiến mã chồm lên lao thẳng tới. 3 Kỵ binh xông ào đến, Gươm vung lấp lánh, Giáo phóng như chớp. Bao nhiêu là thương vong, Tử thi chất thành đống,
Xác chết nhiều vô số, Chúng đạp lên, vấp ngã! 4 Ni-ni-ve là gái mại dâm nhiều mánh khóe, Đẹp đẽ, duyên dáng, có tài mê hoặc. Nó dùng mánh khóe mại dâm bán các nước, Dùng tài mê hoặc bán các dân. 5 CHÚA Vạn Quân phán: Này, Ta chống nghịch ngươi: Ta sẽ kéo váy ngươi lên phủ mặt, Cho các dân tộc thấy ngươi lõa lồ, Cho các vương quốc thấy ngươi ô nhục. 6 Ta sẽ ném vật ô uế lên mình ngươi, Khiến ngươi bị khinh miệt, Bêu ngươi lên cho người ta thấy. 7 Bấy giờ, mọi kẻ nhìn thấy ngươi sẽ rùng mình, quay đi và nói: Ni-ni-ve đổ nát điêu tàn! Ai sẽ than khóc nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi? Lời Báo Trước Thứ Tư  8 Ngươi có trội hơn Nô-A-môn, Thành phố nằm bên bờ sông Ninh, Có nước bao quanh, Có biển làm chiến lũy, Nước làm tường thành không? 9 Cu-sơ và Ai-cập là sức mạnh của nó, quyền lực nó vô hạn. Pút và Lu-bim là đồng minh của nó. 10 Thế nhưng Nô-A-môn vẫn bị lưu đày, Bị đưa đi làm phu tù. Con thơ nó vẫn bị ném vào đá tan xác, Ở khắp các ngả đường góc phố. Người ta bắt thăm chia nhau hàng quý tộc, Mọi kẻ quyền cao đều phải mang xiềng. 11 Ngươi cũng vậy, ngươi cũng sẽ say mèm, Mê man bất tỉnh. Ngươi cũng vậy, ngươi sẽ tìm nơi ẩn núp, Để trốn khỏi kẻ thù. 12 Mọi thành trì kiên cố của ngươi, Là những cây vả đầy trái chín đầu mùa; Chỉ cần rung cây, trái sẽ rụng xuống, Rơi ngay vào miệng người ăn! 13 Kìa, quân sĩ trong xứ ngươi là đàn bà! Cửa ải đất nước ngươi mở rộng đón quân thù. Lửa đã thiêu nuốt các then cài ngang cổng. Điếu Văn Khóc Ni-ni-ve . 14 Hãy kéo nước lên trữ phòng khi bị vây hãm, Hãy củng cố thành trì! Hãy nhào nặn đất sét, Đạp hồ, chuẩn bị khuôn làm gạch! 15 Dù vậy tại nơi đó, lửa sẽ thiêu nuốt ngươi, Gươm sẽ hủy diệt ngươi, Ăn nuốt ngươi như cào cào ăn sạch mùa màng. Hãy tăng cường quân số như cào cào! Hãy tăng cường như châu chấu! 16 Ngươi đã tăng thêm số thương gia Nhiều hơn sao trên trời. Nhưng tất cả đều như cào cào, Dang cánh bay xa. 17 Các quan chức trong triều của ngươi đông như châu chấu, Các tướng lãnh của ngươi như đàn cào cào, Đóng trại trong các kẽ đá tường rào trong ngày giá lạnh. Khi mặt trời mọc lên, cào cào bay mất, Không ai biết chúng bay đi nơi nào. 18 Hoàng đế A-si-ri, những kẻ chăn của ngươi đã ngủ, Hàng quý tộc của ngươi đã an giấc ngàn thu! Dân ngươi tản lạc trên các núi đồi, Không ai tập họp chúng về. 19 Vết thương ngươi không phương cứu chữa, Vết đòn ngươi thật trầm trọng. Ai nghe tin ngươi bị thương vong, Đều vỗ tay mừng rỡ. Thật, có ai thoát khỏi sự thống trị Tàn ác vô biên của ngươi đâu?

 

SUY GẪM:

C. 8-19 Đức Chúa Trời tiêu diệt A-si-ri vượt qua giới hạn có thể phục hồi lại. Ni-ni-ve đã phá hủy No-A-môn (Thê-bết), thủ phủ của Ai-cập, sẽ phải gánh số phận tương tự. Những thứ mà con người nhờ cậy sẽ không là gì trong thời điểm đoán phạt của Đức Chúa Trời. Những kẻ ác là những kẻ không nhờ Đức Chúa Trời làm đồn lũy mình nhưng nhờ cậy nơi sự giàu có (Thi-thiên 52:7). Tôi đang nhờ cậy điều gì?

Câu 1: A-si-ri là một quốc gia làm cho người khác đổ máu vì lợi ích riêng của mình. Mọi dân đều kinh khiếp về sự tàn ác của họ. Hội thánh của chúng ta nên làm gì trong thế hệ này khi mà họ đang kéo ghì người khác xuống để cứu lấy bản thân mình.

Câu 4: A-si-ri sử dụng cách khéo làm tà thuật và đạo đức giả để chinh phục các nước xung quanh. Ma-quỉ lừa dối chúng ta giống như một con điếm. Hãy cảnh giác với sự hủy diệt tiềm ẩn và thủ đoạn gian trá trong cái vỏ bọc đẹp đẽ, hấp dẫn để dẫn dụ chúng ta ra xa khỏi Chúa.

Cầu nguyện: Con muốn được Đức Chúa Trời của sự chiến thắng cai trị con, Ngài là Đấng chống cự lại những kẻ chống nghịch với con dân của Ngài.

Bình Luận:

You may also like