Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Hậu Quả Của Kẻ Chống Nghịch Đức Chúa Trời

Ngày 21 – Hậu Quả Của Kẻ Chống Nghịch Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Na-hum 2:1-13

Lời Báo Trước Thứ Nhì
1
Hỡi Ni-ni-ve, kẻ tàn phá đang xông thẳng vào ngươi!
Hãy cố thủ các đồn lũy, Canh phòng đường cái quan!
Hãy chuẩn bị chiến đấu. Ra sức củng cố toàn quân!
2
Vì CHÚA sắp khôi phục lại vinh quang của Gia-cốp,
Phải, vinh quang của Y-sơ-ra-ên, Vì bọn cướp bóc đã cướp sạch dân Ta; Và hủy phá các nhành nho. Mặc binh phục đỏ thắm; Xe chiến mã rực sáng như lửa, Trong ngày dàn trận, Gươm giáo vung lên.
4
Xe chiến mã chạy loạn xạ qua các đường phố, Vòng đi vòng lại trong các quảng trường; Chúng trông như những ngọn đuốc, Phóng đi như chớp. 5 Các tướng lãnh được triệu tập, Họ vấp ngã khi vội vàng chạy đến bên thành lũy,
Họ dựng mái che chống lằn tên mũi giáo, Những người khiêng súc gỗ bịt sắt đến để húc đổ tường thành.
6
Các cửa cống chặn nước sông hồ đều bị mở tung,
Mọi người trong cung điện đều kinh hoàng.
7
Tượng nữ thần bị lột hết trang sức, Đem đi lưu đày,
Các nữ tỳ rên rỉ như chim bồ câu, Đấm ngực than khóc.
8
Dân thành Ni-ni-ve trốn chạy Như nước vỡ bờ.
Có tiếng quát tháo: “Đứng lại! Đứng lại!”

Nhưng không ai quay lại.
9
Hãy cướp bạc, cướp vàng, Vì kho tàng nó vô tận,
Mọi thứ bảo vật nhiều vô số.
10
Nó bị tàn phá tan hoang, điêu tàn.
Ai nấy sợ hãi, gối run lẩy bẩy,
Người như mềm nhũn ra, mặt mày tái mét.
11
Nào hang sư tử ở đâu, Nơi sư tử con được cho ăn,
Nơi sư tử cha và sư tử mẹ tụ về
Cùng với sư tử con, bình an vô sự.
12
Sư tử xé mồi cho đàn con, Vồ mồi cho sư tử cái;
Nó chứa mồi đầy hang, hứa thịt thú vật bị cắn xé đầy ổ.
13
CHÚA Vạn Quân phán: Này, Ta chống nghịch ngươi:
Xe chiến mã ngươi, Ta sẽ đốt cháy tan thành mây khói,
Gươm sẽ ăn nuốt sư tử con của ngươi, Ta sẽ dẹp khỏi xứ mồi ngươi tha về, Không ai còn nghe tiếng
Của các sứ giả ngươi nữa!

 

SUY GẪM:

Tổng quát Đức Chúa Trời sẽ đem sự hủy diệt đến trên những kẻ chống nghịch Ngài. Ngài sẽ gửi quân đội đồng minh Ba-by-lôn và Mê-đi là những kẻ có cánh tay mạnh và sung mãn để phá hủy A-si-ri. Quân đội A-si-ri sử dụng phòng thủ tốt nhất của họ nhưng họ cũng không thể chống cự lại được cuộc tấn công và cuối cùng đã bị phá hủy. Chính Đức Chúa Trời đã đánh trận chống lại những kẻ chống nghịch Ngài. Điều đó được thể hiện qua lời phán của Ngài: “Nầy, ta nghịch cùng người”(câu 13), hãy tra xét lại đời sống của chính tôi đang như thế nào? Điều nào chống nghịch lại Đức Chúa Trời ấy chính là con đường dẫn đến sự hủy diệt. Chúng ta hãy mau chóng quay trở lại với Đức Chúa Trời là Đấng đã phán rằng: “Nầy, ta ở cùng người” (Ma-thi-ơ 28:20) và lắng nghe tiếng của Ngài.

Câu 9,11-13: Của cải vật chất được cất trữ ở bên ngoài Đức Chúa Trời sẽ bị biến mất trong ngày hoạn nạn và nó chưa bao giờ là của bạn. Ni-ni-ve cướp bóc thức ăn để sống khoái lạc và xa hoa. Đây là một tội lớn đã khiến cho Đức Chúa Trời phải nổi giận. Chúng ta có làm việc chăm chỉ để gia tăng của cải của chúng ta trong khi thờ ơ với những đau khổ về nạn đói về tâm linh và thể chất không? Chỉ có việc chi dùng cho Đức Chúa Trời và vương quốc của Ngài mới còn lại đời đời. Chúng ta hãy xem số phận của Ni-ni-ve, hãy xem nơi mà Hội thánh của tôi, và chính tôi đang nỗ lực ở đó và hãy ăn năn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa con sẽ không sống chống nghịch lại với Ngài, và con sẽ luôn luôn bước đi cùng với Ngài cho đến cuối cùng.

Bình Luận:

You may also like