Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 23 – Chúa Là Thiện Và Tốt Lành

Ngày 23 – Chúa Là Thiện Và Tốt Lành

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Thi thiên 107:1-22

Lời Ca Ngợi và Cảm Tạ Các Ơn Lành của Chúa

1 Hãy cảm tạ CHÚA vì Ngài là thiện; Vì tình yêu thương kiên trì của Ngài còn mãi mãi. 2 Nguyện những người được cứu chuộc của CHÚA, Những người được cứu chuộc khỏi tay kẻ thù, hãy nói như vậy; 3 Những người được tập trung từ các xứ, Từ phương đông, phương tây, phương bắc, phương nam. 4 Những người lưu lạc trong sa mạc, nơi đồng hoang; Họ không tìm thấy đường vào thành cư trú.
5
Họ bị đói khát, Tinh thần tuyệt vọng. 6 Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA; Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng. 7 Ngài dẫn họ bằng một con đường thẳng, Họ đến được thành cư trú. 8 Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người; 9 Vì Ngài cho người khát được giải khát; Và người đói được no với những vật ngon. 10 Những kẻ ở trong tối tăm và trong bóng sự chết; Những tù nhân trong đau khổ và xiềng xích; 11 Vì họ đã chống lại các lời của Đức Chúa Trời; Và khinh bỉ sự cố vấn của Đấng Chí Cao. 12 Ngài làm cho lòng họ tan nát vì lao động nhọc nhằn; Họ ngã quị nhưng không ai cứu giúp. 13 Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA; Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng. 14 Ngài đem họ ra khỏi tối tăm và bóng sự chết, Đập tan xiềng xích cho họ. 15 Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người;
16
Vì Ngài đã đập tan cửa đồng; Và chặt đôi các song sắt. 17 Một số người ngu dại bị đau khổ; Vì theo đường tội lỗi và gian ác. 18 Linh hồn họ ghê tởm mọi thức ăn, Nên họ đi đến gần cổng sự chết; 19 Trong cơn gian truân họ cầu khẩn CHÚA; Và Ngài giải cứu họ khỏi cảnh khốn cùng. 20 Ngài ban lời của Ngài đến và chữa lành cho họ; Ngài giải cứu họ khỏi huyệt sâu. 21 Nguyện họ cảm tạ CHÚA vì tình yêu thương kiên trì của Ngài, Vì các việc diệu kỳ Ngài đã làm cho con cái loài người. 22 Nguyện họ dâng tế lễ tạ ơn; Và công bố những công việc của Ngài qua những bài ca vui vẻ.

 

SUY GẪM:

C. 4-9 Khi những người không biết con đường nào để đi trong đời sống và bắt đầu lang thang và rồi kêu cầu cùng Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ dẫn dắt họ vào lối đi đúng đắn. Điều này nhắc cho chúng ta nhớ lại thời Xuất Ai-cập. Khi bạn bị lạc mất và bắt đầu lang thang trên đường thì ai sẽ là người tìm đường cho bạn, ở bên cạnh bạn? Làm sao chúng ta có thể dừng việc ngợi khen và cảm tạ Ngài là Đấng ở cùng với chúng ta và làm cho linh hồn của chúng ta được an nghỉ?

C. 10-16 Ngài giải phóng cho những ai đang ở trong vực tối tăm và ảm đạm nhất. Những ai đang ở trong vực thẳm của sự đau khổ, khi họ gặp gỡ Chúa và khẩn thiết kêu cầu với Ngài thì Ngài là Đấng sẽ giải cứu họ. Bất cứ khi nào bạn quay trở lại tìm kiếm sự thương xót của Chúa thì Ngài sẽ không quay đi khỏi bạn. Bạn có đang ở nơi mà dường như con đường dẫn đến sự cứu rỗi đang bị chặn lại và bạn không thể chịu đựng được sự tuyệt vọng thêm nữa hay chăng? Khi bạn đến với Đức Chúa Trời và cầu xin Ngài giúp đỡ và xưng nhận tội lỗi của bạn và vâng theo lời Chúa thì mọi sự tuyệt vọng sẽ tiêu tan đi.

C. 17-22 Đức Chúa Trời ban Lời của Ngài để chữa lành cho những người bị bệnh tật đau đớn bởi cớ những sai lầm và tội lỗi của họ. Những người không vâng lời Chúa và khi đến gần với sự chết nếu họ kêu cầu Chúa sẽ được giải cứu. Những người được cứu dâng của lễ bằng sự cảm tạ và nói về các công việc mà Chúa đã làm cho họ bằng niềm vui rất lớn. Bạn có thể dâng cho Chúa điều gì, Đức Chúa Trời là Đấng luôn nghe lời nài xin của bạn và Ngài giúp đỡ bạn.

Cầu nguyện Con tạ ơn Chúa vì Ngài đã đem con ra khỏi vũng nước sâu và hố đen tối và Ngài ban cho con một bài ca mới.

Bình Luận:

You may also like