Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Ta Sẽ Bứt Đứt Dây Trói Buộc Các Con

Ngày 20 – Ta Sẽ Bứt Đứt Dây Trói Buộc Các Con

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Na-hum 1:9-15

9 Các ngươi mưu đồ gì chống lại CHÚA?
Ngài sẽ diệt sạch các ngươi!
Hoạn nạn áp bức không thể nổi dậy lần thứ hai!
10
Dù chúng có chằng chịt như bụi gai,
Hoặc vênh váo như kẻ say. Chúng sẽ bị thiêu rụi như rơm khô.
11
Từ nơi ngươi sẽ xuất hiện
Kẻ mưu toan điều ác chống lại CHÚA,
Kẻ bày mưu lập kế gian manh.
Lời Báo Trước Thứ Nhất
12
CHÚA phán như vầy:
Dù chúng có mạnh mẽ và đông đảo,
Chúng sẽ bị hủy diệt và tiêu tan.
Ta đã để cho các con bị khổ nhục,
Các con sẽ không còn khổ nhục nữa.
13
Giờ đây, Ta sẽ bẻ gãy ách của chúng đang đè trên các con,
Và bứt đứt dây trói buộc các con.
14
CHÚA truyền lệnh này về quân A-si-ri: .Các ngươi sẽ không có con cháu nối dõi tông đường,
Ta sẽ dẹp bỏ tượng tạc, tượng đúc
Khỏi miếu thần các ngươi,
Ta sẽ đặt phần mộ cho các ngươi,
Vì các ngươi hèn mạt.
15
Kìa, bàn chân của sứ giả báo tin mừng
Vượt qua các núi đồi,
Loan báo “Bình an!”
Hỡi Giu-đa, hãy cử hành các ngày lễ,
Hãy hoàn thành lời con hứa nguyện,
Vì kẻ gian manh sẽ không còn xâm chiếm con nữa,
Nó sẽ bị tận diệt.

 

SUY GẪM:

C. 9-14 Đức Chúa Trời khiến A-si-ri bị tận diệt. A-si-ri đang chọc giận Chúa bằng sự tham lam và hành động của họ. Như lời Na-hum tiên tri, pháo đài Ni-ni-ve bất khả xâm phạm đã bị sụp đổ hoàn toàn và chỉ còn những dấu tích trong lịch sử. Hãy kiểm tra liệu bạn có đang cầm giữ điều gì bất năng để cứu bạn thoát khỏi hoạn nạn?

C. 12,13,15 Đức Chúa Trời bẻ gãy ách của A-si-ri đang đè trên Giu-đa và bứt đứt dây trói buộc họ. Một lần nữa Đức Chúa Trời sử dụng A-si-ri như một công cụ của cơn thịnh nộ dành cho dân sự, nhưng A-si-ri đã dựa vào quyền hạn của mình để xâm chiếm vương quốc Nam Giu-đa. Sau thất bại này, chúng đô hộ Giu-đa và khuyến khích thờ lạy hình tượng (xem Ê-sai 10:5-19). Đức Chúa Trời bẻ gãy ách đô hộ đang đè trên dân sự Ngài và giải phóng Giu-đa. Sự sụp đổ của A-si-ri là một tin tức mang lại niềm an ủi và hy vọng to lớn cho dân sự Chúa, là Tin Lành để phục hồi lại mối tương giao với Chúa. Nhân vật trọng tâm của Tin Lành này chính là Chúa Giê-su, Đấng đã bẻ gãy ách cai trị của Sa-tan và giải phóng chúng ta thoát khỏi tội lỗi và sự chết để làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Bạn có đang sống với sự than vãn trong đau khổ của tội lỗi trong một thời gian dài? Giờ đây có một Đấng đã mang tin tức tốt lành đến cho chúng ta.

Cầu nguyện Con cầu nguyện rằng mình sẽ không nghe những lời khích bác sai trái, nhưng lắng nghe Tin lành về sự cứu rỗi và bình an trong Chúa Giê-su. Xin giúp con tận hiến không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả hành động.

Bình Luận:

You may also like