Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Sự Kết Án Dành Cho Kẻ Đại Ác

Ngày 16 – Sự Kết Án Dành Cho Kẻ Đại Ác

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


2Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12

Nhân Vật Chống Chúa

1 Thưa anh chị em, về sự quang lâm của Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta và cuộc tụ họp Ctd: về sự chúng ta được tụ họp với Ngài của chúng ta về với Ngài, tôi xin anh chị em 2 chớ vội để tâm trí bối rối hay hoảng sợ chỉ vì một linh ân,Nt: linh, thần linh  một lời giảng dạy hoặc thư từ dường như từ chúng tôi đến nói rằng ngày của Chúa đã đến rồi. 3 Đừng để ai lừa dối anh chị em bằng bất cứ cách nào. Vì sự bội đạo phải đến trước và người đại ác, Một số bản chép: vô luật pháp hiện thân của sự hủy diệtNt: con của sự hủy diệt  xuất hiện. 4 Hắn chống đối và tôn mình lên trên mọi điều được con người thờ phụng hoặc gọi là thần, đến nỗi vào ngồi trong đền thờ Đức Chúa Trời và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. 5 Anh chị em không nhớ sao? Khi còn ở với anh chị em, tôi đã nói những điều này rồi. 6 Hiện nay anh chị em biết rõ điều gì đang cầm giữ để nó chỉ được xuất hiện vào thời kỳ của nó. 7 Vì quyền lực bí mật của tội ác Ctd: sự bất hợp pháp.  đang hành động rồi nhưng Đấng cầm giữ nó vẫn ngăn giữ cho đến khi Người bị cất đi. 8 Bấy giờ kẻ đại ác sẽ xuất hiện. Hắn là kẻ mà Chúa Giê-su sẽ giết chết bằng hơi thở từ miệng Ngài, và sẽ tiêu diệt bằng ánh hào quang khi Ngài quang lâm. 9 Hắn sẽ nhờ hành động của quỷ Sa-tan mà đến với tất cả quyền năng cũng như dấu lạ, phép mầu giả dối, 10 dùng mọi cách gian ác lừa gạt những người hư mất Ctd: dùng mọi cách lừa gạt độc ác để lừa những người hư mvì họ từ chối Nt: không tiếp nhận lòng yêu mến chân lý  yêu mến chân lý để được cứu rỗi. 11 Vì thế, Đức Chúa Trời cho chúng nó mắc phải lầm lạc để tin tưởng điều giả dối. 12 Như vậy tất cả những người không tin chân lý nhưng ưa thích gian ác đều bị kết án.

 

SUY GẪM:

C. 6-8 Vào ngày Chúa Giê-su tái lâm, Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt hoàn toàn những kẻ ác. Đến thời điểm nhất định, kẻ chống Chúa, kẻ đại ác, sẽ xuất hiện để dụ dỗ nhiều người và khiến họ bội phản, nhưng Chúa Cứu Thế sẽ giết chết quyền lực đó bằng hơi thở từ miệng Ngài khi Chúa tái lâm (Khải huyền 19:15). Đừng quên rằng hơi thở của Ngài là hơi thở của sự hủy diệt dành cho sự đoán xét, nhưng cũng là hơi thở an ủi và bình an dành cho những ai sẽ được cứu.

Câu 1,2 Trong mối thông công giữa các tín hữu, những người đang trông mong ngày Chúa tái lâm, chúng ta cần phải có sự nhận biết đúng đắn và đức tin vững vàng về thời điểm tận thế. Khi chuẩn bị cho ngày Chúa quang lâm qua sự giảng dạy đúng đắn, chúng ta sẽ không bối rối hay hoảng sợ vì những câu chuyện của ngày tận thế.

C. 3-5 Khi ngày Chúa quang lâm gần đến, kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện để cám dỗ con cái của Ngài. Hắn tự tôn mình lên trên các thần trong thế gian, thậm chí tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Hắn là kẻ chống Chúa Cứu Thế. Thật nguy hiểm khi tập trung vào một người hoặc một nhóm chống Chúa Cứu Thế để dự đoán ngày tận thế, nhưng chúng ta cần phải ghi nhớ và lưu tâm trước những lời cảnh báo của Phao-lô về dấu hiệu này.

Cầu nguyện Nguyện con không bối rối hoảng sợ, nhưng chờ đợi Chúa trở lại trong sự nhận biết đúng đắn và đức tin vững vàng.

Bình Luận:

You may also like