Home Văn Nghệ Nhớ Lại Năm Nào

Nhớ Lại Năm Nào

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Nhớ lại năm nào nước Việt ta

Tin Lành đạo Chúa được rao ra

Nông thôn, thành thị, người Kinh, Thượng

Học thức, bình dân, kẻ cận, xa

Tiếp nhận Giê-su làm Cứu Chúa

Xa lìa tội lỗi, thắng tà ma

Ngày đêm có Chúa đời viên mãn

Hát mãi bài ca ơn Chúa ta.

Nhớ lại năm nào nước Việt ta

Người non, kẻ biển khắp sơn hà

Mừng vui khôn tả làm con Chúa

Hạnh phúc vô cùng giảng đạo Cha.

Cứu kẻ trầm luân xa tội lỗi

Đưa người hư mất khỏi ô nhơ

Giờ đây lần sử trăm năm ấy

Noi gót tiền nhân hầu việc Cha.


(15. 5. 2011)

Tú Ngọc Phô

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like