Home Chuyên Đề 7 Lý Do Lớn Để Cảm Tạ Đức Chúa Trời

7 Lý Do Lớn Để Cảm Tạ Đức Chúa Trời

by Sưu Tầm
30 đọc

Vào lúc này, nhiều người nhận thấy mình tập trung nhiều hơn vào lòng biết ơn. Nhưng đọc Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng “biết ơn Chúa” phải là nền tảng cho đời sống hằng ngày của chúng ta. Trên thực tế, có một “thái độ biết ơn” giúp chúng ta có thêm sức khỏe thuộc thể lẫn thuộc linh suốt cả năm – và đó là một lối suy nghĩ mà chúng ta cần phải trau dồi. Chúng ta chắc hẳn có thể bày tỏ lòng biết ơn với gia đình và bè bạn, về công việc, những trải nghiệm vui vẻ và những điều mới lạ. Nhưng Kinh Thánh dạy Cơ-đốc nhân một cách rõ ràng rằng cần phải nhìn lên Cha Thiên Thượng, suối nguồn thực sự của mọi điều tốt lành trong đời sống chúng ta. Ngài là Đấng nhân từ ban cho chúng ta đủ mọi “ơn phước tốt lành”, và phản ứng tự nhiên của chúng ta nên là bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với Ngài một cách cụ thể.

Làm Thế Nào để Chúng Ta thể hiện Lòng Biết Ơn của mình?

Hãy cảm tạ mà vào các cổng Ngài, hãy ngợi ca mà vào hành lang Ngài. Hãy cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” (Thi-thiên 100:4)

Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể dâng những lời cảm tạ một cách riêng tư. Nhưng có điều gì đó rất đặc biệt khi cùng nhau nhóm lại để thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Chúa Trời. Một hội thánh mà tôi từng nhóm lại thực sự đã biến dịp này thành một buổi lễ gọi là “buổi làm chứng mạnh mẽ.” Mọi người được mời đứng lên và chia sẻ điều gì đó mà Chúa đã làm trên đời sống họ, hay việc biết đến Chúa Giê-xu đã biến đổi đời sống họ như thế nào. Nghe những câu chuyện này luôn khiến tôi nhận thức rõ ràng hơn và biết ơn sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình. 

Mọi câu Kinh Thánh đều hướng chúng ta quay trở lại với Đức Chúa Trời là Đấng sáng tạo và gìn giữ chúng ta, cũng như làm thế nào để trở thành một dân biết ơn. Danh sách những điều để chúng ta có thể ca ngợi Ngài là vô tận. Dưới đây chỉ là một vài lý do để cảm tạ Chúa suốt cả năm. Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy có nhiều điều mà mình nghĩ đến không có trong danh sách này.

Chúng ta hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ, và reo mừng hát ca ngợi Ngài. Vì Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vĩ đại, là Vua cao cả trên tất cả các thần.” (Thi-thiên 95:2-3)

1. Cảm Tạ Chúa về Tình Yêu Thương của Ngài

Trong sách 1 Giăng, sứ đồ Giăng đã nói thẳng rằng “Đức Chúa Trời là tình yêu thương” (1 Giăng 4:8). Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy những ai được nhận lãnh và đón nhận tình yêu thương vô điều kiện của Chúa dành cho mình đều khiêm nhường và vui mừng cảm tạ Ngài.

Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện;…” (1 Sử-ký 16:34)

“…Hãy ngợi ca Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.” (Thi-thiên 106:1)

Nguyện người ta cảm tạ Đức Giê-hô-va vì lòng nhân từ của Ngài, và vì các phép mầu mà Ngài đã làm cho con loài người!” (Thi-thiên 107:15)

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta ngày nay vẫn nồng nàn như đối với những người trong Kinh Thánh. Ngài vẫn là A-ba Cha của chúng ta, Người đang tìm kiếm mối tương giao với chúng ta. Chính tình yêu thương sâu sắc và bền vững của Ngài khiến chúng ta ca ngợi Ngài như những người [trong Kinh Thánh] mà chúng ta vừa đọc.

Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài với bạn như thế nào?

2. Cảm Tạ Chúa về Sự Chu Cấp của Ngài

Từ những ngày sơ khai của nước Y-sơ-ra-ên, Chúa đã giải cứu dân sự Ngài, và dẫn dắt họ vượt qua mọi khó khăn thử thách. Vậy nên, có nhiều ghi chép về việc dân sự đã đáp lại với lòng biết ơn về cách Chúa đã chăn dắt họ trong những lúc khó khăn. Lòng tin cậy của họ nơi Ngài trở nên mạnh mẽ hơn và khiến họ cầu nguyện với hy vọng luôn tiến về phía trước.

Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của con; Lòng con tin cậy Ngài và con được cứu giúp. Vì vậy, lòng con rất mừng rỡ; Con sẽ lấy bài hát mà ca ngợi Ngài.” (Thi-thiên 28:7)

Lạy Đức Chúa Trời của tổ phụ con, con cảm tạ và tôn ngợi Ngài, vì Ngài đã ban sự khôn ngoan và năng lực cho con…” (Đa-ni-ên 2:23)

Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6)

Hãy dùng thi thiên, thánh ca, và những linh khúc mà đối đáp với nhau; hãy hết lòng ca hát, chúc tụng Chúa. Trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời, là Cha.” (Ê-phê-sô 5:19-20)

Chúng ta chẳng cần phải suy nghĩ nhiều để có những lời chứng về cách Chúa đã nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn. Ngài muốn chúng ta nhận ra rằng chính Ngài, chứ không ai khác, là Đấng Chu Cấp của chúng ta, và Ngài muốn nghe phản hồi của chúng ta.

Chúa đã chu cấp cho bạn trong hoàn cảnh nào?

3. Cảm Tạ Chúa về Sự Tha Thứ của Ngài

Vua Đa-vít và sứ đồ Phi-e-rơ là hai ví dụ trong Kinh Thánh về những con người bị tác động bởi tội lỗi từ sự lựa chọn sai lầm của mình, và sau đó nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Cả hai đều thay đổi một cách sâu sắc trong quá trình này. Những người khác trong Kinh Thánh cũng hòa cùng với họ để dâng lời cảm tạ vì ân điển thật diệu kỳ này.

Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng: “Lạy Đức Giê-hô-va, con cảm tạ Chúa, dù Ngài đã nổi giận với con, nhưng cơn giận Chúa đã quay khỏi, và Chúa lại an ủi con.” (Ê-sai 12:1)

Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Chính Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy lòng nhân từ và thương xót mà làm vương miện đội cho ngươi…” (Thi-thiên 103:2-4)

Mọi tín hữu qua các thời đại đều nắm giữ cùng một lời hứa về việc nhận được sự tha thứ tội lỗi từ Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng có thể cảm nhận được điều này đang thắp sáng tâm linh của chúng ta, và đáp lại với lòng biết ơn.

Chúa đã tha thứ cho bạn những tội lỗi nào ?

4. Cảm Tạ Chúa về Lời của Ngài

Ngay từ trước khi Kinh Thánh [mà chúng ta biết ngày nay] xuất hiện, những lời dạy và lẽ thật của Kinh Thánh đã được chia sẻ. Đôi khi Lời Chúa được truyền miệng, có khi được viết lại. Nhưng dù Kinh Thánh đến được với mọi người bằng cách nào đi nữa, thì Lời Chúa cũng đã biến đổi tâm trí và tấm lòng, cũng như khơi dậy lòng biết ơn nơi những người nghe được.

Cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em; hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, linh khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn” (Cô-lô-se 3:16)

Nửa đêm, con thức dậy để cảm tạ Chúa, vì các phán quyết công chính của Ngài.” (Thi-thiên 119:62)

Ngày nay, hầu hết chúng ta đều vô cùng được phước khi có cả quyển Kinh Thánh. Bất cứ khi nào, chúng ta đều có thể được tác động bởi quyền năng đổi mới đời sống từ các trang sách. Chúa vui lòng khi chúng ta sử dụng món quà này và cảm tạ Ngài về điều đó.

Những câu Kinh Thánh nào đã tạo nên sự khác biệt trong bước đi đức tin của bạn?

5. Cảm Tạ Chúa về Các Tạo Vật của Ngài

Đức Chúa Trời dựng nên trái đất làm niềm vui thích cho Ngài và cho chúng ta, và Ngài đã rất tỉ mỉ trong quá trình tạo dựng nó. Mọi chi tiết đều có chủ đích. Vua Đa-vít là một trong số rất nhiều người vui thích với thiên nhiên, khi nhìn thấy những chứng cớ về bàn tay sáng tạo của Chúa trên mọi tạo vật xung quanh mình.

Hãy cảm tạ Chúa của muôn chúa… Chỉ một mình Ngài làm nên các phép mầu vĩ đại… Ngài đã dùng sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời… Ngài trải đất ra trên nước… Ngài dựng nên các vì sáng lớn… Mặt trời để cai trị ban ngày… Mặt trăng và các ngôi sao để cai trị ban đêm…” (Thi-thiên 136:3-9)

Chúng ta cũng có cơ hội để thưởng thức công việc tay Chúa làm. Nhìn lên bầu trời trong xanh, ngồi trên bờ biển hay đi dạo trong rừng là những cách để tìm thấy sự tươi mới và tĩnh tâm.

Đâu là địa điểm ưa thích trong tự nhiên mà bạn thường lui tới?

6. Cảm Tạ Chúa về Dân Sự Ngài

Sứ-đồ Phao-lô thường bày tỏ lòng biết ơn về những anh em Cơ-đốc, về sự khích lệ và hỗ trợ mà họ dành cho mình. Ông nhận ra rằng Chúa đang chăm sóc ông qua những tín hữu này, đồng thời cho họ cơ hội để biết được niềm vui hầu việc Chúa. Cảm nhận quyền năng mà một cộng đồng đem lại qua những lời ngợi ca.

Chúng tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh em, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện.” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2)

Tôi luôn cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, mỗi khi nhắc đến anh trong lời cầu nguyện.” (Phi-lê-môn 1:4)

Thưa anh em, chúng tôi phải luôn cảm tạ Đức Chúa Trời về anh em; và điều nầy rất đúng, vì đức tin anh em tăng trưởng rất nhiều, và tình yêu thương của mỗi người trong anh em đối với nhau càng ngày càng gia tăng.” (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3)

Hội thánh là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài. Hầu hết chúng ta, những người thuộc về một gia đình hội thánh địa phương, có thể đồng ý rằng có sự an ủi và sức mạnh trong mối thông công. Chúng ta được cho cơ hội để phục vụ lẫn nhau và giúp nhau đến gần Chúa hơn. Những lời cảm tạ đến từ một hội thánh là âm thanh ngọt ngào đối với Chúa.

Việc ở trong một gia đình hội thánh đã tạo nên sự khác biệt gì trong cách sống của bạn?

7. Cảm Tạ Chúa về Kế Hoạch của Ngài cho Chúng Ta

Sứ-đồ Phao-lô đã nhiều lần viết rằng những người tin theo đấng Christ đã được Đức Chúa Trời biệt riêng ra. Ông dạy rằng mọi tín hữu có đặc ân và trách nhiệm lớn lên trong sự thánh khiết và tham gia cùng với Chúa trong công việc của Ngài. Phao-lô cũng nhắc đến kế hoạch của Chúa cho chúng ta được chia sẻ vô số ân phước qua những gì Chúa Giê-xu đã làm trên thập tự giá: chiến thắng kẻ thù, phục hồi mối quan hệ với Chúa và vui hưởng Vương-quốc đời đời.

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đấng luôn dẫn đầu chúng tôi trong cuộc diễu hành chiến thắng trong Đấng Christ; và qua chúng tôi, Ngài làm cho hương thơm về sự hiểu biết Ngài lan tỏa khắp nơi.” (2 Cô-rinh-tô 2:14)

Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự đắc thắng nhờ Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ.” (1 Cô-rinh-tô 15:57)

Cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rúng động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài; vì Đức Chúa Trời chúng ta là ngọn lửa thiêu đốt.” (Hê-bơ-rơ 12:28-29)

Lạy Chúa, là Đức Chúa Trời Toàn Năng, ĐẤNG HIỆN CÓ VÀ ĐÃ CÓ, chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã nắm quyền tối cao, và đã trị vì.” (Khải-huyền 11:17)

Việc biết về kế hoạch của Chúa cho mình ở hiện tại và sau này đã khích lệ bạn như thế nào?

Chúa Vui Thích nhận lời Ngợi Ca của Chúng Ta

Chúng ta đang ở trong thời đại mà sự tái lâm của Đấng Christ đã rất gần. Điều này nên khiến chúng ta thức tỉnh với quyết tâm cao hơn nữa để được biết đến là con cái Đức Chúa Trời, và biết ơn nhiều hơn về những lời hứa tuyệt vời của Ngài.

Chỉ nói “cảm ơn Chúa” thôi thì có vẻ như là không đủ so với tất cả những phước lành mà Ngài dành cho chúng ta. Nhưng mỗi khi chúng ta làm vậy, Ngài vui lòng nhận lấy những lời ngợi khen này. Việc học những câu Kinh Thánh về lòng biết ơn sẽ đem chúng ta đến chỗ khiêm nhường, vui thỏa, và đó là cách Chúa muốn chúng ta sống mỗi ngày.

Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? Tôi sẽ cầm chén cứu rỗi mà cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ trả xong cho Đức Giê-hô-va các điều tôi hứa nguyện, trước mặt toàn thể con dân Ngài.” (Thi-thiên 116:12-14)

Dịch: Richard Huynh

Nguồn: biblestudytools.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like