Home Dưỡng Linh Nếu Bạn Gieo Cách Hào Phóng, Bạn Sẽ Gặt Được Cách Hào Phóng

Nếu Bạn Gieo Cách Hào Phóng, Bạn Sẽ Gặt Được Cách Hào Phóng

by Rick Warren
30 đọc

“Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.” (2 Cô-rinh-tô 9:6,7)

Kinh Thánh dạy trong 2 Cô-rinh-tô 9:6-7, “Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay vì ép uổng; vì Đức Chúa Trời yêu kẻ thí của cách vui lòng.” 

Nguyên tắc gieo và gặt áp dụng cho mọi lĩnh vực của cuộc sống, không chỉ tài chính của bạn. Bất cứ điều gì bạn gieo trong cuộc sống, bạn sẽ gặt hái được. Bất cứ cái gì bạn ký gởi vào sẽ được hoàn lại cho bạn. Bạn gieo những lời chỉ trích trong cuộc sống, bạn sẽ gặt hái những lời chỉ trích từ người khác. Nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt lòng tốt. Đó là luật gặt hái. Nếu bạn trồng hạt táo, bạn không nhận được quả lê; bạn nhận được quả táo. Nếu bạn gieo lòng quảng đại, bạn sẽ gặt được lòng quảng đại.

Đây là nguyên tắc gặt hái: Khi nào bạn có nhu cầu, hãy gieo một hạt giống. Khi một người nông dân nhìn vào những cánh đồng hoang phế của mình, anh ta không cằn nhằn về điều đó. Anh ta chỉ việc ra đó và bắt đầu gieo xuống các hạt giống. Nếu anh ta chỉ có một ít hạt giống, anh ta sẽ có sự lựa chọn. Anh ta có thể tích trữ nó, hoặc anh ta gieo xuống hết. Nếu anh ta giữ lấy nó, thì đó tất cả những gì anh ta có. Nếu anh ta gieo ra, Chúa sẽ nhân nó lên. Điều đáng kinh ngạc ở đây là: Bạn không chỉ gặt hái được những gì bạn gieo. Bạn luôn gặt hái được nhiều hơn bạn gieo!

Chúa thiết lập theo cách này bởi vì Ngài muốn bạn trở nên giống Ngài. Chúa là một người ban cho. Cách duy nhất để bạn sẽ trở thành giống như Ngài là học cách trở nên hào phóng. Khi bạn keo kiệt, bạn giống như một ác quỷ. Khi bạn hào phóng, bạn giống như Chúa. Khi bạn cho đi, Chúa nhân số đó lên bội phần.

Điều này nghe có vẻ phi lý – hãy cho đi khi bạn có nhu cầu để bạn sẽ nhận lại nhiều hơn. Nhưng đó là lý đó tại sao nó đòi hỏi đức tin! Chúa nói cách bạn nhận được là cho đi, chứ không phải là giữ lấy.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like