Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 01- Sản Nghiệp Của Chi Phái Ru-bên Và Gát (2)

Ngày 01- Sản Nghiệp Của Chi Phái Ru-bên Và Gát (2)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 32:16-27

16 Nhưng họ đến gần Môi-se, nói: “Chúng tôi chỉ xin dựng chuồng cho bầy súc vật và xây thành cho con cái chúng tôi ở đây. 17 Còn chúng tôi sẽ mang vũ khí đi trước toàn dân, cho đến khi mọi người đã vào đất mình. Trong khi đó gia đình chúng tôi được sống an toàn trong thành lũy kiên cố, không bị dân địa phương làm hại. 18 Chúng tôi sẽ không về nhà cho đến khi nào mọi người Y-sơ-ra-ên khác đều nhận được cơ nghiệp mình. 19 Vì chúng tôi đã nhận phần cơ nghiệp bên bờ phía đông sông Giô-đanh, nên sẽ không có phần gì với những người khác bên kia sông cả.” 20 Bấy giờ, Môi-se bảo họ: “Nếu anh em làm đúng như thế, nếu anh em mang vũ khí ra trận trước mặt CHÚA, 21 nếu mọi người cầm vũ khí đi qua sông Giô-đanh trước mặt CHÚA, cho đến khi Ngài đuổi hết quân thù đi, 22 thì khi CHÚA đã chinh phục xong lãnh thổ, anh em mới được về, và mới được miễn trách nhiệm với Chúa và với Y-sơ-ra-ên. Và trước mặt CHÚA, đất này lúc đó sẽ thuộc về quyền sở hữu của anh em. 23 Nhưng nếu anh em không làm đúng như thế, anh em sẽ mắc tội với CHÚA, và nhớ rằng tội này sẽ kết buộc anh em. 24 Bây giờ, hãy xây thành cho con cái mình ở, dựng chuồng cho bầy súc vật, nhưng anh em phải nhớ làm điều mình đã hứa.” 25 Người Gát và Ru-bên đáp lời Môi-se: “Các tôi tớ ông xin làm đúng như lời Chúa tôi dặn bảo. 26 Vợ con và súc vật của chúng tôi sẽ ở lại đây, trong những thành của đất Ga-la-át. 27 Còn các tôi tớ ông, tất cả những người được vũ trang để chiến đấu, sẽ qua sông để ra trận trước mặt CHÚA, như chúa tôi đã nói.”


SUY GẪM:

Câu 20-22 Đời sống chúng ta ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Điệp ngữ “trước mặt Chúa” được lặp đi lặp lại cho thấy rằng Đức Chúa Trời cai trị trên mọi lĩnh vực của đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời, Đấng cùng với dân sự chinh phục Ca-na-an, biến đổi vùng đất của Ru-bên và Gát, được coi như “một dấu hiệu bất tuân”, trở thành cơ nghiệp của Chúa. Cảm tạ Chúa bởi tình yêu của Ngài, Ngài luôn đáp trả sự yếu đuối và ích kỷ của chúng ta bằng lòng nhân từ.

C 16-19 Người Ru-bên và Gát cầu xin sản nghiệp là vùng đất phía Đông sông Giô-đanh để xây dựng thành lũy. Nhưng họ hứa tham gia chiến trận phía Tây sông Giô-đanh cho đến khi kết thúc. Không giống như tổ phụ, những người nói mình không có phần gì trong miền Đất Hứa vì vợ con đang ở trong sa mạc (14:3), họ hứa sẽ để lại vợ con mình ở lại phía Đông Giô-đanh và họ sẽ chiến đấu hết sức để chinh phục Ca-na-an. Họ hiểu rằng bất tuân Chúa sẽ khiến Ngài nổi giận và dân sự ngã lòng. Vâng phục và làm theo là con đường dẫn chúng ta đến với lời hứa của Chúa. Tôi phải làm điều gì, không phải vì ích lợi của tôi nhưng vì ích lợi của cả cộng đồng?

Cầu nguyện Con cầu nguyện để có được tấm lòng cưu mang đối với cộng đồng và phục vụ mọi người.

Bình Luận:

You may also like